"De nye målerne lar oss overføre administrative ressurser til mer kundeorienterte aktiviteter."

Økt energieffektivitet

Investering i intelligent målerteknologi forbedrer effektiviteten til forsyningen av varme

Omtrent 10 000 innbyggere i Lystrup i Danmark får levert varme av Lystrup Fjernvarme. Tjenesteleverandøren har 3800 målerinstallasjoner og et nettverk av rør som består av 74 km med hovedrørledninger og en tilsvarende lengde med servicerør. Som mange andre fjernvarmeanlegg ønsker Lystrup Fjernvarme å øke energieffektiviteten samt

forbedre driften av sine store rørledningsnett.

En del av løsningen består av oppgradering av rørledninger til fjernvarme og servicerør, men forbedret effektivitet i varmeforsyningen, både langs nettverket og i forbrukernes hjem, vil i stor grad skylles investering i intelligent målerteknologi fra Kamstrup.

"I fremtiden kan forbrukerne være sikre på at forbruket er registrert nøyaktig, og samtidig vil den innebygde lekkasjeovervåkingen registrere rør som lekker eller rør som sprekker."

Poul B. Skou, direktør, Lystrup Fjernvarme

Prosessoptimalisering

Mindre vannsløsing og lavere kostnader

Investeringen i lekkasjeovervåking og permanent overvåking av driften sammen med den nye målerteknologien er et viktig steg mot en optimalisert, mer effektiv forsyning av varme. Det tillater konstant overvåking av forbruk, og fjernvarmeanlegget kan se etter lekkasjer i systemet, som ellers vil ført til en betydelig og kostbar sløsing av vann hvert år.

Ingen flere kort for måleravlesning

De nye varmemålerne kan leses av eksternt De gamle kortene som kundene fylte ut selv kan avskaffes og erstattes av nøyaktig data hentet direkte fra forbrukeren. Kortene er ofte ukorrekte, og det krever både tid og ressurser å behandle dem.

Ikke bare kan målerne leses av eksternt, men de registrerer og lagrer også en rekke operasjonelle detaljer som kombineres for å gi bedre overvåking av enkeltinstallasjoner. Informasjon overføres direkte til fjernvarmeanlegget, for eksempel hvis et rør sprekker eller det oppstår andre feil.

Fjernvarmeanlegget er også i stand til å følge med på kjøleprosenten i installasjonen, som er en indikasjon på hvor godt forbrukerne utnytter oppvarmingen. Denne dataen kan deretter brukes til å gi råd til kunder og til å gi bedre service.

Lystrup Fjernvarme ønsker å involvere forbrukere mer i deres eget energiforbruk, og de intelligente

målerne vil gjøre dette mulig. I fremtiden vil det være mulig å oppfordre forbrukerne til å spore sitt eget forbruk på Internett, ved hjelp av en smarttelefon eller datamaskinen.

Intelligente målere betyr bedre økonomi

Direktør Poul B. Skou er fornøyd med investeringen i Kamstrups teknologi, og ser frem til å bruke mer tid på kundene gjennom kundeservice. Han forventer at bedriftens økonomi forbedres og at kundene får bedre service: "De nye målerne lar oss overføre administrative ressurser til mer kundeorienterte aktiviteter. I stedet for å sende brev og legge inn data, gir vi nå kundene råd om hvordan de kan redusere forbruket sitt."

Fjernvarme i Lystrup i Danmark

Varmemålerløsninger:

- MULTICAL 602-varmemålere

- Ekstern måleravlesning via Radio Mesh-nettverk

- Lekkasjeovervåking

- Permanent overvåkning av driften


Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.