Fra «drive-by» til heldigitalisert løsning på 10 måneder

Analyse, lekkasjedeteksjon, trykkreduksjon

Løkken varmeværk har troen på bratte lærekurver og raske resultater. Nettverksbasert måleravlesning, nye målere og nytt program for analyse har dermed allerede bidratt til lavere trykk i nettverket, effektiv lekkasjedeteksjon og optimalisert renovering av rørnettet siden fjernvarmeverket nå har det rette grunnlaget for avgjørelsene.

Når Løkken varmeværk startet med å grave opp de eldste rørene i distribusjonsnettet i 2016, så oppdaget Claus Christensen at mange av rørene faktisk var i god stand. Utskiftingen, som var en del av en langsiktig renoveringsplan, ble derfor satt på hold etter et par år. «Det var tydelig at vi måtte vente til vi hadde de rette dataene, og starte renoveringen basert på den reelle tilstanden til rørene.»

Disse dataene ble skaffet til veie ved hjelp av nye målere, nettverksbaserte måleravlesninger og visualiseringsverktøyet Heat Intelligence. Hele løsningen ble implementert på under ett år for å støtte bruken av fleksible tariffer, og for å sikre en rask inntjening på investeringen. «Jeg ville ikke få full nytte av løsningen før den var helt implementert og i gang, slik at vi måtte handle raskt.»

Nye muligheter med nettverksbasert måleravlesning

Løkken varmeværk brukte «drive-by» til å lese av de gamle målerne, men så tydelige fordeler med en mer detaljert overvåkning av forbruket. Driftslederen forteller at det derfor gikk raskt etter at fjernvarmeverket ble introdusert for Heat Intelligence på en konferanse i 2019. «Vi valgte Kamstrup på grunn av Heat Intelligence, og fordi hele løsningen da kunne komme fra samme leverandør, og en leverandør som har spesialisert seg i målerdata og analysen av disse.»

Omtrent hvert fjerde hjem i forsyningsområdet er en feriebolig, og denne andelen er økende. Dette krever spesialtiltak for å holde rørene varme, sammenlignet med områder der det er helårsboliger med en konstant grunnlast. I tillegg skaper utleiehusene større krav til måleravlesningene, siden det kan gå lang tid før en potensiell skade blir oppdaget. «Du legger raskt merke til skader i hjemmet ditt, men i en feriebolig så ringer de i mars for å fortelle at noe har vært galt siden oktober. Det er en av årsakene til at vi valgte en nettverksbasert måleravlesning, slik at vi får data som vi raskt kan handle ut fra» sier Claus Christensen.

Han startet derfor å lære seg Heat Intelligence i november 2020. «Det er fint å lese om det, men jeg foretrekker å bruke hendene og lære det selv. Det har vært en bratt lærekurve, men raske resultater kommer når du selv tar eierskap i din egen løsning – og det er det beste rådet jeg kan gi andre.»

Driftslederen er fornøyd med samarbeidet med Kamstrup i løpet av prosessen. «Vi rakk bare å gjennomføre ett fysisk møte for koronaviruset kom, så resten av møtene har vært virtuelle, men det har fungert bra. Det er alltid noen mindre problemer når du starter med noe nytt, men de har reagert nesten øyeblikkelig.»

«Jeg mener at Heat Intelligence er glimrende. Spesielt gir kombinasjonen av READy og Heat Intelligence mye innsikt – uavhengig av om jeg henter data for feilsøking, lekkasjedeteksjon eller vedlikehold.»

Claus Christensen, driftsleder hos Løkken varmeværk

Den første lekkasjen ble funnet før det hadde gått 24 timer

Dagen etter at Heat Intelligence ble satt i gang oppdaget Løkken varmeværk at det var et økende vanntap i distribusjonsnettverket, og omfanget anga at det var en stor lekkasje eller et rør som hadde gått i stykker. «Tidligere ville vi ha kjørt rundt for å se etter vinduer med kondens, eller overflatevann, men jeg tenkte at vi nå skulle kunne bruke Heat Intelligence.»

Claus Christensen Startet med ås e på data fra tiden før lekkasjen, og satte volumfilteret til 0,3 – 1,3 m3/t. Når han så på dataene fra neste dag, viste en spesifikk servicetilkobling en mye høyere strømning enn forventet forbruk for en sluttbruker av denne typen. Ute hos kunden viste det seg at det var brudd på et rør i stuen, og lekkasjen (på 600 m3/t) ble raskt reparert. «Jeg brukte Heat Intelligence til å finne ut hvor vi burde se, og READy bekreftet strømningen. Heat Intelligence er i dag mitt foretrukne verktøy når vi har lekkasjer, og vi har allerede oppdaget flere.»

Merkbar optimalisering av distribusjonsnettverket

Kort tid etter at de hadde kommet i gang med den nye løsningen oppdaget Claus Christensen andre håndfaste resultater fra arbeidet med Heat Intelligence. Blant annet kunne de senke trykket i nettverket med bakgrunn i data fra Heat Intelligence. «Vi har redusert nettverkstrykket fra 1,2 til 0,7 bar, og rundt 1 bar i perioder med spissbelastning. Jeg tror det skaper en innsparing på rundt DKK 15-20 000 per år.» Driftslederen bruker også Heat Intelligence til å se på oppførselen i nettet, slik at de kan bestemme hvilke energibehov som må fordeles i nettverket neste morgen. «Tidligere gikk det på antakelser, men nå har vi et verktøy som kan brukes til dette.»

Løkken varmeværk har også brukt Heat Intelligence til å skape en mer balansert strømning i de to hovedrørene. Etter hvert som byen har vokst, har de satt opp ventiler i nettverket på samme måte som de alltid har gjort. Men ny informasjon om mengden kubikkmeter som ble flyttet rundt fortalte at noe var galt. «Når Heat Intelligence var i gang, kunne vi se at stresset på distribusjonsnettverket var skjevt fordelt. Distribusjonen brukte å være 80/20, men er nå 50/50. Det betyr mindre slitasje på rørene, men også et markant lavere trykk, og derfor bruker vi mindre energi og penger for å pumpe ut vannet.»

Fordelene for Løkken varmeværk

«Heat Intelligence er glimrende»

Heat Intelligence skaper en åpenhet i nettverket, som er verdifull for mange av de oppgavene som Løkken varmeværk skal utføre. «Jeg mener at Heat Intelligence er glimrende. Spesielt kombinasjonen av READys her-og-nå-visning med Heat Intelligence, som tar en historisk visning, visualiserer utviklingen og gir mengder med innsikt – uavhengig av om jeg henter ut data for feilsøking, lekkasjedeteksjon eller vedlikehold.» Claus Christensen forventer at verktøyet kan optimalisere renoveringen av distribusjonsnettverket – spesielt servicetilkoblingene. «Vi eies av brukerne våre, og har derfor alltid et fokus på en bærekraftig økonomi, og på å bruke penger der de skaper mest verdi – og Heat Intelligence hjelper oss med dette.»

Driftslederen forteller at de raskt sparer inn den årlige programvarelisensen med optimaliseringene og innsparingene de greier å oppnå ved hjelp av Heat Intelligence. «Den femprosenten av arbeidstiden min, som jeg tidligere brukte på avlesing, kan nå brukes på aktiviteter som genererer mer verdi.» Han beskriver også fjernvarmeverkets nye beslutningsprosess som helt annerledes enn det årlige øyeblikksbildet fra et modelleringsverktøy som de tidligere benyttet seg av. «I dag har vi en fullstendig oversikt 365 dager i året. Og vi kan gå tilbake og utforske en spesifikk utvikling for å lære av den. Det er en stor fordel.»

Fakta om prosjektet:

  • Rundt 1 150 målepunkt (av disse er rundt 300 sommerhus)
  • 41 km distribusjonsnettverk (16 km av dette er avgreiningsrør)
  • Varmemålerne MULTICAL® 403 og 603
  • READy nettverksavlesning
  • Heat Intelligence

     

Du er kanskje også interessert i…