Vann
Varme
Smartmåling
Energieffektivitet

"Små forsyningsselskap må være smarte"

Överkalix kommune, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerer tradisjonell, fast nettverksavlesning av sine varme- og vannmålere med "drive-by" måleravlesning via en søppelbil. Resultatet er ekstremt effektiv måleravlesning med et minimum av kostnader og ressurser – og et enormt potensial som grunnlag for fremtidige optimeringer.

Överkalix Värmeverk har bare noen få ansatte og 2050 målerpunkter spredt over 2900 km2, og har alltid hatt fokus på å utnytte sine begrensede ressurser på en så effektiv måte som mulig. Dette gjenspeiles i forsyningsselskapets nye målerløsning som er like genial som den er enkel. 

Den perfekte kombinasjonen av måleravlesninger
I den sentrale delen av Överkalix, leses alle vann- og varmemålere av automatisk med Kamstrups READy nettverksløsning og fire antenner plassert på kirketårnet. 

I de mer fjerntliggende delene av forsyningsområdet, samler en søppelbil utstyrt med en konsentrator inn resten av avlesningene – uten ekstra kostnad eller ytterligere innsats fra sjåføren.

Han kjører ganske enkelt søppelbilen rundt som vanlig og målerne i nærheten leses dermed av automatisk og data sendes tilbake til forsyningsselskapet via GPRS hver time.

Adm.dir. i Överkalix Värmeverk, Kenneth Sköld, kom på idéen med å bruke søppelbilene for måleravlesning for over ti år siden. Det var da basert på den overordnede regelen at der det forbrukes vann, produseres det også søppel, hvilket betydde at det var et grunnlag for synergi mellom de to tjenestene. 

Men på daværende tidspunkt var ikke den nødvendige teknologien for å støtte overgangen fra idé til virkelighet tilgjengelig.

"I dag kan vi i stedet bruke tiden, ressursene og kompetansen vår på å arbeide med forebyggende tiltak og driftsoptimering," 

– Kenneth Sköld, adm.dir. i Överkalix Värmeverk.

Små forsyningsselskap må være smarte

Med den økende konkurransen fra alternative varmekilder som f.eks. varmepumper, er det sterkt press på forsyningsselskapene for å redusere kostnader, forbedre driftseffektivitet samt forsterke tilbudet til kundene. Dette gjelder spesielt de små. 

Ifølge Kenneth Sköld er smartmåling en viktig del av løsningen på alle tre utfordringer: "Små forsyningsselskap må være smarte. Vi må omfavne teknologien som kan forenkle den administrative belastningen."
Han forklarer at i Överkalix Värmeverk har enkelhet og effektivitet alltid nøkkelord i alt de gjør: "Vi arbeider konstant og proaktivt med å tenke fremover og gjøre ting enklere." 

Den nye og helautomatiske løsningen for måleravlesning er et eksempel på dette ledende prinsippet. "Vi er for små til å ansette eksperter i forsyningsselskapet, men for oss handler det om å stille de riktige spørsmålene til de riktige konsulentene – som Kamstrup."

Søppelbilkonseptet – ganske enkelt genialt

Søppelbilkonseptet kombinerer innovativ måleravlesning med den eksisterende infrastrukturen. Det er ideelt for forsyningsselskaper som dekker store geografiske områder hvor nettverksavlesning og håndholdte "drive-by"-løsninger ikke er kostnadseffektivt. 

Ved hjelp av en konsentrator plassert i søppelbilen, utføres måleravlesningen mens bilen kjører rundt på sin vanlige rute rundt i forsyningsområdet og henter søppel. Kommunikasjon skjer via kraftig og sikker Wireless M-Bus C1-modus og data overføres via GPRS til forsyningsselskapet. Bare konsentratoren i søppelbilen krever GRPS og slik holdes kommunikasjonskostnadene nede på et minimum.  Det kreves ingen ekstra tiltak eller opplæring fra sjåførenes side, noe som gjør konseptet ekstremt effektivt og praktisk talt kostnadsfritt. 

Det geniale med konseptet er enkelheten. Dette gjør løsningen til et åpenbart valg, spesielt for mindre kommuner hvor det gjerne er kommunene som eier søppelbilene.

Forbedrede operasjoner og service

Selv om investeringen i smartmåling forventes å generere betydelige økonomiske besparelser i det lange løp, har forsyningsselskapet opplevd umiddelbare fordeler med forenklet administrasjon og håndtering av måleravlesninger. 

Dette gjør at de ansatte kan fokusere innsatsen mer effektivt. "I dag kan vi i stedet bruke tiden, ressursene og kompetansen vår på å arbeide med forebyggende tiltak og driftsoptimering," sier Kenneth Sköld.

En annen viktig årsak bak implementeringen av smartmålere er fokuset på riktig og nøyaktig fakturering av kunder.
Mens varmemålerne i Överkalix tidligere ble avlest ved hjelp av en håndholdt terminal, har vannforbruket hittil blitt fakturert basert på måleravlesningskort som forbrukerne fylte ut manuelt. Med den nye målerløsningen, faktureres kundene basert på det nøyaktige forbruket.

Dette er i tråd med forsyningsselskapets mål om å tilby høyest mulig grad av kundeservice og én av funksjonalitetene som støtter dette, lekkasjedeteksjon i vannmålere. 

Mens lekkasjer tidligere kunne gå ubemerket i månedsvis, kan forsyningsselskapet nå kontakte kunden og varsle raskt, slik at både vanntap og skader begrenses.
I tillegg til det nye målesystemet, har Överkalix Värmeverk også gått fra det gamle datastyringsprogrammet PcBase til READy Manager. 

På grunn av de mange ekstra funksjonalitetene i READy, sammenligner Kenneth Sköld forskjellen mellom de to systemene med forskjellen mellom en skrivemaskin og en datamaskin. 

Disse inkluderer forbedrede analyser og visualisering samt enklere håndtering av målere og data, som muliggjør mer profesjonell håndtering av kundeforespørsler og tvister. 

"Vi har ikke pengene, personellet eller ressursene til å ta gigantiske sprang. I stedet er vi i en konstant optimeringsprosess, og i denne prosessen utgjør målingsløsningen vår grunnlaget for å skape resultater for forsyningsselskapet og for kundene våre."

Trinnvis optimering

Fremover vil Överkalix Värmeverk bruke målerdataene til mye mer enn de gjør i dag. 

Et viktig fokusområde vil være å redusere returtemperaturen ytterligere for å redusere varmetap i nettverket, noe som hittil har vært så høyt som 70 % på en varm sommerdag. 

Andre viktige områder inkluderer identifisering og forbedring av feiljusterte varmeinstallasjoner samt optimering av trykket i fordelingsnettverket for bedre å matche det faktiske forbruket til bestemte tider av dagen og natten. 

"Vi har ikke pengene, personellet eller ressursene til å ta gigantiske sprang. I stedet er vi i en konstant optimeringsprosess, og i denne prosessen utgjør målingsløsningen vår grunnlaget for å skape resultater for forsyningsselskapet og for kundene våre," sier Kenneth Sköld.
Transparent forbruk
Som enda et proaktivt tiltak for å forbedre kundeservicen og -opplevelsen, valgte Överkalix Värmeverk nylig å kjøpe Kamstrups nettbaserte løsning for visualisering av energi- og vannforbruk til kundene, eButler. 

Med eButler kan forbrukere få en rask oversikt og følge forbruket time for time via datamaskinen eller en app på smarttelefonen eller nettbrettet. 

I tillegg til å få en detaljert innsikt i sitt eget forbruksmønster, kan forbrukere også sette opp individuelle grenser for når de ønsker umiddelbar og direkte varsling i tilfelle lekkasjer eller andre uregelmessigheter. 

På denne måten sparer de ikke bare penger, men de kan også aktivt justere forbruket av energi og vann.
Om eksemplet:
• 1600 vannmålere
• 450 varmemålere
• Måleravlesning: READy fast nettverk og mobil avlesning via lokale søppelbiler 
• Tre konsentratorer (to i kirken og én i søppelbilen)
• eButler for enkel visualisering av forbruket til sluttbrukere
• Tidsramme: Implementeringen av det nye systemet startet høsten 2016 og var i full drift i starten av 2017, akkurat som planlagt.