Analyser for smart vannmåling

Du har målerne, du kan samle inn data, du kan fastsette forbruket - hva nå? 

Verdien av dine smarte målerdata er mye mer enn bare nøyaktig fakturering. Utfordringen så langt har vært å utnytte dataene til sitt fulle potensiale, men med riktig verktøy kan du gjøre nettopp dette og forvandle dine målerdata til beslutningsgrunnlag.

Ta det neste trinnet og utnytt nettverket ditt fullt ut med Kamstrups analyseplattform Water Intelligence. Da vil du kunne gå fra "hva om" til en mer effektiv "hvordan". 

Water Intelligence er en modulbasert plattform der du kan velge hvilke moduler du ønsker å inkludere basert på dine behov. Dine målerdata blir organisert automatisk, visualisert og analysert for å gi deg full oversikt over ditt distribusjonsnett, og for å gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne bruke ressursene dine til lekkasjedeteksjon, reduksjon av vanntap eller håndtering av hendelser.

Hvordan måleravlesing påvirker verdien av dine data

Hyppige måleravlesinger øker den potensielle verdien av dine målerdata. 

Både Incidents og Water Intelligence kan brukes av vannverk som avleser sine målere via ‘READy Mobile Reading’ eller ‘READy Network’. Basert på ‘drive-by’ avlesning annenhver måned, kan de støtte din daglige beslutningstaking. Men desto oftere du leser av dine målere, desto større verdier vil du kunne realisere i form av å optimalisere driften og redusere ditt ikke-fakturerbare vann og vanntap.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smarte vannmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Finn lekkasjen

Ikke-fakturerbart forbruk er mange ting. Smartmåling hjelper deg med å identifisere og håndtere forskjellige typer vanntap, og det er et effektivt verktøy når du kjemper med å finne lekkasjen. 

Se våre filmer om koblingen mellom ikke-fakturert forbruk og smarte målesystemer, eller klikk deg inn for å lære mer.