Kamstrups varslerportal

Vi ønsker å ha en åpen bedriftskultur

Kamstrup er et ansvarlig selskap med en transparent og åpen bedriftskultur, der ansatte og partnere oppfordres til å si fra hvis de opplever problemer som ikke er i samsvar, eller andre uregelmessigheter knyttet til Kamstrups retningslinjer, kriminelle handlinger eller andre alvorlige brudd. Du kan sende inn en melding angående bekymring eller mistanke – anonymt eller med kontaktinformasjon – gjennom Kamstrups varslerportal på følgende lenke: Kamstrups varslerportal