Elektrisitet
Varme
Vann
Kjøling
Advanced Metering Infrastructure (AMI)

Multinett AMI

Maksimer utnyttelsen og få mer verdifulle data med andregenerasjons multinett AMI-løsningen vår

Å tilføre intelligens starter med kunnskap

Multinett smartmåling brukes til å hente inn forbruksdata fra varme/kjøle-, vann- og strømmålere og bruke dem til nøyaktig fakturering. Men med dagens krav er ikke dette nok. Derfor fokuserer andregenerasjonen av den avanserte multinett målerinfrastrukturen på å generere en merverdi fra smartmålerdataene. 

Vi har brukt tiår på å utvikle smartmålere og AMI-systemer til fjernvarme, vann og strøm i nært samarbeid med forsyningsselskapene som bruker dem. Dette har gitt oss den dybekunnskapen og forståelsen som er nødvendig for å kunne utvikle en multinett-løsning som løser de daglige utfordringene innen forsyningssektoren, uavhengig av om man driver med fjernvarme-, vann- eller strømdistribusjon.

9 forsyningsselskaper, 192 000 målepunkter

Investeringen i et delt intelligent multiverk-system har ikke bare ført til store fordeler og besparelser for de ni medlemmene av MV Group og deres kunder. Systemets fleksibilitet har også gjort det mulig for et antall mindre selskaper å bli med i samarbeidet.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6