Fjernavlesing av smarte vannmålere

I tillegg til at man sparer tid sammenlignet med manuell avlesning av målerne, så vil fjernavlesing hjelpe deg med å fjerne feilavlesninger, tidskrevende oppfølginger og estimater. Du får sikker og enkel tilgang til målerdata, uten at du må forstyrre sluttbrukerne. Fjernavlesning øker ikke bare kvaliteten på dataene dine, men det gjør at det blir enklere å analysere de, siden du kan se forbruks- og leveringsdata ut fra avlesninger som er utført samtidig. Den økte avlesningsfrekvensen lar deg evaluere effekten av forbedringer du innfører, og gjør at du kan oppdage problemer mye tidligere, og ikke bare en gang i året!

Og det trenger ikke være vanskelig å komme i gang med fjernavlesning. Vi tilbyr et utvalg av automatiserte systemer for måleravlesning og smartmåling – fra håndholdte enheter eller "drive by"-løsninger til faste nettverk der det kommer inn data daglig, hver time eller helt ned i hvert femte minutt – sammen med brukervennlige programmer for administrasjon av dataene.

Velge riktig kommunikasjonsteknologi

Det finnes flere kommunikasjonsteknologier tilgjengelig for fjernavlesning av målere, og utviklingen skjer raskt. Forskjellige teknologier fungerer godt for forskjellige målsetninger, og valget dere tar må dekke de behovene dere har.

Klikk deg videre og lær mer om hva du bør vurdere før du skal velge kommunikasjonsteknologi.

Fjernavlesning av målere påvirker verdien av dine data

Det er mye snakk om dataenes verdi. De fleste er enige i at (hyppigere) målerdata er en del av løsningen på industriens utfordringer fordi det gir transparens. Men data blir bare verdifulle når du bruker dem. Så hva kan vannverket ditt oppnå ved å arbeide mer proaktivt med målerdata? Og hvordan beregner du verdien det kan gi for å forsvare investeringen?

Ved å bruke fakta og tall fra din hverdag så får du en oversikt over hvilket potensiale som ligger foran deg.

Hva om målerne kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smarte vannmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil flowIQ® 2200-vannmålerne lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.