Det er på tide å vite mer om vann

Administrasjon av distribusjonsnett, og detektering av vannlekkasjer er kontinuerlige utfordringer for ethvert vannverk. Tradisjonelt har lokalisering av lekkasjer vært en tidkrevende prosess, og renovering av rørnettet ut fra rørenes alder alene har aldri vært en optimal løsning.

Den nyeste generasjonen av smarte målerløsninger endrer alt. Reell kunnskap basert på data fra smarte målere holder deg oppdatert om strømningen i nettet, temperaturen, brudd og mye mer, slik at du får en nøyaktig fakturering, oppdager lekkasjer tidligere og kan utføre en effektiv renovering av distribusjonsnettet ditt. Du kan jobbe mer effektivt, proaktivt vedlikeholde rørene og redusere ikke-fakturert vannforbruk – alt mens du sikrer en høy leveringssikkerhet.

Og det er ikke alt. Ta kundeservice til neste nivå ved å tilby mye mer enn bare nøyaktig fakturering. Våre løsninger gir deg muligheten til å gi kundene den informasjonen de forventer på en enkel måte.

Det er på tide å frigjøre potensialet til kunnskapen smart vannmåling gir. Det er på tide å vite!

Inspirasjon til smartmåling

Smart vannmåling fra Kamstrup

Med vår erfaring på over 15 år fra vann-industrien tilbyr vi moderne ultralydsbaserte vannmålere, fjernavlesningsløsninger med høy ytelse, avansert overvåkning av trykk og lekkasjer og intelligent dataanalyse til vannverk over hele verden.

For oss er smartmåling en intelligent aktivator av bedre kundeforhold og optimert drift. Det handler om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Vi leverer løsninger i alle former og størrelser, men selv om alle prosjekter er unike er vårt utgangspunkt alltid det samme: Deg som kunde.

Hva om målerne kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smarte vannmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil flowIQ® 2200-vannmålerne lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Finn lekkasjen

Ikke-fakturerbart forbruk er mange ting. Smartmåling hjelper deg med å identifisere og håndtere forskjellige typer vanntap, og det er et effektivt verktøy når du kjemper med å finne lekkasjen.