Personvernerklæring

Kamstrup respekterer personvernet, og det er vår viktigste prioritet å beskytte data, samt forhindre misbruk og tap av data. Vi respekterer tilliten alle våre samarbeidspartnere har for vår evne til å håndtere deres data på en sikker og pålitelig måte. Alle data håndteres i henhold til den Europeiske personvernforordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) og andre gjeldende lover og regler relatert til personvern. 

Vi setter pris på tilliten du viser oss, når du betror oss personopplysningene dine, og vi vil bare bruke informasjonen i forbindelse med de framlagte målsetningene og i henhold til tillatelsen gitt av deg. I tillegg vil Kamstrup bare oppbevare dataene dine så lenge det er en gyldig grunn til dette. Deretter vil dataene som samles inn eller gis til oss bli slettet. Vi vil legge fram en omfattende oversikt over hvilken informasjon som samles inn, hvordan denne brukes, og om den deles med tredjeparter som samarbeider med oss.

1. Hvem er vi? 

Når du besøker nettsidene til Kamstrup A/S (heretter «vår/vi/vår»), www.kamstrup.com, våre fysiske lokaler eller kommuniserer med oss på annen måte, kan det hende at vi mottar og behandler dine personopplysninger.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg. Våre kontaktdetaljer er:

Kamstrup A/S 
Dansk organisasjonsnr. 21 24 81 18 
Industrivej 28 
8660 Skanderborg 
E-post: dpo@kamstrup.com
Telefon +45 89 93 10 00

2. Hvordan behandler vi dine personopplysninger? 

I avsnittene nedenfor finner du en beskrivelse av hver behandlingsaktivitet samt informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, rettsgrunnlaget, overføringer (samt eventuelle tredjelandsoverføringer hvis relevant) og oppbevaringsperioder. 

3. Lagring og sletting 

Vi vil kun behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle formålene som er listet opp ovenfor. 

Når vi ikke lenger har et formål med den aktuelle behandlingen, vil vi slette dine personopplysninger. Når vi vurderer vårt behandlingsbehov og varigheten av oppbevaringsperioden, vil vi vurdere eventuelle relevante juridiske forpliktelser og foreldelsesregler, samt risikoen knyttet til den aktuelle behandlingen. 

4. Databehandlere og overføring til tredjeland 

Når vi behandler personopplysningene dine, kan vi etter behov engasjere en rekke av våre databehandlere som leverandører av IT-systemer og hosting, leverandører av nyhetsbrevløsninger og løsninger for hosting av nettbegivenheter, nettsideleverandører, leverandører av informasjonskapsler og leverandører av spørreundersøkelser m.m.

Hvis dine personopplysninger, i forbindelse med vår bruk av databehandlere og underbehandlere, overføres til noen tredjeland (utenfor EU/EØS), sikrer vi et juridisk grunnlag i henhold til GDPR, kapittel 5. Hvis du har spørsmål relatert til overføringen av dine personopplysninger til tredjeland, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktdetaljene nevnt i seksjon 1 i denne personvernerklæringen.

5. Dine rettigheter 

I henhold til GDPR, den danske databeskyttelsesloven og underlagt betingelsene i denne forskriften, har du følgende rettigheter. Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktdetaljene i avsnitt 1 i denne personvernerklæringen.  

  • Retten til å be om innsikt i egne personopplysninger 
  • Retten til retting av unøyaktige personopplysninger og til å få komplettert ufullstendige personopplysninger 
  • Retten til slette registrerte personopplysninger 
  • Retten til å begrense behandlingen av personopplysninger 
  • Retten til å når som helst kunne protestere mot behandling av personopplysninger ut fra din spesielle situasjon, basert på GDPR, artikkel 6(1)(f). Hvis du protesterer, kan vi ikke lenger behandle personopplysningene med mindre vi viser overbevisende legitime grunner for behandlingen, som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav. 

Der behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake dette samtykket til enhver tid ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnitt 1 av denne personvernerklæringen. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil dette ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger før tilbaketrekkingen. 

Du finner mer informasjon om dine rettigheter i det danske datatilsynets veiledning om rettigheter til registrerte personer.
Du kan sende inn en klage på vår behandling av dine personopplysninger til (det danske) Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post: dt@datatilsynet.dk, telefonnummer +45 33 19 32 00

Siste endret 31.03.2023