Smarte energimålere og enheter

Varmemåleren din er hjørnesteinen i nettverket ditt. Den gir deg dataene du trenger til fakturering og optimalisering. Derfor må den være nøyaktig, og holde seg nøyaktig i mange år.

I løpet av denne tiden kan lover og regler endre seg mange ganger, og løsningen din må kunne endre seg i takt med disse endringene. Det krever stor fleksibilitet fra energimålerne dine med tanke på installasjon, rekonfigurasjon og oppdateringer.

Verdien av dataene fra intelligente varmemålere strekker seg lengre enn nøyaktig fakturering. Når de tas i bruk, så kan dataene brukes til å optimalisere ytelsen til nettverket ditt. For å nå potensialet til denne optimaliseringen, så må du kunne stole på at infrastrukturen din gir deg nøyaktige og stabile data. I dag, i morgen og i framtiden.

Intelligente ultralydsbaserte målere fra Kamstrup har en bevist holdbarhet og nøyaktighet. De er pakket med intelligente egenskaper som vil hjelpe deg med å spare tid og regress i løpet av levetiden til måleren.

Energimålere produsert i henhold til de høyeste standardene

Kamstrups ultralydsbaserte varmemålere er produsert i henhold til MID-godkjenning EN1434 - en bindende europeisk standard som sikrer at nøyaktigheten og kvaliteten forblir på et konstant nivå, så du kan være trygg på at hver måler er like god som den forrige. Strømningssensoren ULTRAFLOW® bruker mikroprosessorteknologi og ultralydsbaserte måleteknikker.

Effektiv måling og design
Strømningen måles ved hjelp av toveis ultralyd basert på metoden for overføringstid, som gir stabilitet og nøyaktighet over lang tid. Alle kretser for beregning og måling er samlet på et enkelt kort, noe som gir et kompakt og rasjonelt design i tillegg til en ekstremt høy målenøyaktighet og pålitelighet.

Få mest mulig ut av din smartmålingsløsning

Mer enn 2000 forsyningsleverandører i 28 land har valgt oss som leverandør av hosting av sine målerløsninger, og vi håndterer den daglige driften av 5 millioner målere. Kanskje kan du med fordel overlate noe av disse oppgavene til oss? Fordelene du får, omfatter et problemfritt og sikkert dataoppsett, og mer tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten. 

Den energieffektive varmeforsyningen

Fjernvarme står overfor en ny energivirkelighet – en virkelighet hvor avlesning av smarte fjernvarmemålere danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre databasert kunnskap til fjernvarme. 

Last ned vårt faktaark og se nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og oppdag viktigheten av effektivitet og oversikt – hele veien frem til sluttbrukeren.