Smarte energimålere og enheter

Varmemåleren din er hjørnesteinen i nettverket ditt. Den gir deg dataene du trenger til fakturering og optimalisering. Derfor må den være nøyaktig, og holde seg nøyaktig i mange år.

I løpet av denne tiden kan lover og regler endre seg mange ganger, og løsningen din må kunne endre seg i takt med disse endringene. Det krever stor fleksibilitet fra energimålerne dine med tanke på installasjon, rekonfigurasjon og oppdateringer.

Verdien av dataene fra intelligente varmemålere strekker seg lengre enn nøyaktig fakturering. Når de tas i bruk, så kan dataene brukes til å optimalisere ytelsen til nettverket ditt. For å nå potensialet til denne optimaliseringen, så må du kunne stole på at infrastrukturen din gir deg nøyaktige og stabile data. I dag, i morgen og i framtiden.

Intelligente ultralydsbaserte målere fra Kamstrup har en bevist holdbarhet og nøyaktighet. De er pakket med intelligente egenskaper som vil hjelpe deg med å spare tid og regress i løpet av levetiden til måleren.

Energimålere produsert i henhold til de høyeste standardene

Kamstrups ultralydsbaserte varmemålere er produsert i henhold til MID-godkjenning EN1434 - en bindende europeisk standard som sikrer at nøyaktigheten og kvaliteten forblir på et konstant nivå, så du kan være trygg på at hver måler er like god som den forrige. Strømningssensoren ULTRAFLOW® bruker mikroprosessorteknologi og ultralydsbaserte måleteknikker.

Effektiv måling og design
Strømningen måles ved hjelp av toveis ultralyd basert på metoden for overføringstid, som gir stabilitet og nøyaktighet over lang tid. Alle kretser for beregning og måling er samlet på et enkelt kort, noe som gir et kompakt og rasjonelt design i tillegg til en ekstremt høy målenøyaktighet og pålitelighet.

Har du vurdert hva det beste oppsettet ditt er under drift?

Når utrullingen av fjernvarmemålerne dine og måleravlesningssystemet er fullført, står du igjen med driften. Her vil flere spørsmål dukke opp:

Hvordan kan jeg få hjelp til de daglige utfordringene?
Har du det nødvendige IT-oppsettet?
Hvordan kan du sikre en høy ytelse?
Hvordan kan du vedlikeholde de nødvendige høye datasikkerhetsnivåene?
Har du de nødvendige ressursene og kompetanse?

Den energieffektive varmeforsyningen

Fjernvarme står overfor en ny energivirkelighet – en virkelighet hvor avlesning av smarte fjernvarmemålere danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre databasert kunnskap til fjernvarme. 

Last ned vårt faktaark og se nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og oppdag viktigheten av effektivitet og oversikt – hele veien frem til sluttbrukeren.

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.