Digitalisering leverer målbare resultater

Assens fjernvarme, Danmark

Fjernavleste målere, frekvente data og målrettet analyse har gjort at Assens fjernvarme kan redusere nettverkstemperaturen med 6-8 grader. Så langt har fjernvarmeverket redusert den årlige varmeproduksjonen med 2,5 % og tap i rørnettet med 12 %. Og ifølge administrerende direktør er dette bare starten.

I 2013, da Assens fjernvarme bestemte seg for å investere i smarte varmemålere og en fjernavlest nettverksløsning, var digitalisering fortsatt bare et moteord for mange, og ingen kjente den reelle verdien til potensialet. Men likevel hadde fjernvarmeverket en klar forventning om at mer frekvente data ville kunne gi mulighet for optimalisering. De gikk derfor fra halv-årlige avlesninger til timesverdier, selv om de i starten var usikre på hvordan de skulle kunne håndtere og utnytte den store datamengden.

"Vi visste ikke helt hvordan og hvorfor vi kunne utnytte datamengden, men vi forventet å lære mer om kjøling og se hvordan vi kunne gi kundene våre en bedre service" sier Marc Roar Hintze, administrerende direktør for Assens fjernvarme. I dag har den økte digitaliseringen gitt flere målbare resultater på produktsiden i tillegg til i distribusjonsnettet.

 

Datadrevet optimalisering av driften

Den første utnyttelsen av den store datamengden ble en fase der optimalisering av distribusjonsnettet ble gjennomført. Mer spesifikt har fjernvarmeverket kunnet senke videresendingstemperaturen markant. Tidligere var denne bestemt ut ifra sluttbrukerne som bodde lengst borte, noe som førte til en høyere temperatur enn nødvendig. I dag optimeres den ut ifra hva som skjer i nettverket.

"Så snart alle målerne var oppe og i gang, møtte vi en vegg av data. Men verktøyene vi fikk fra Kamstrup, gjorde at vi hver time plutselig kunne se den nøyaktige temperaturen i hele nettverket. Med grunnlag i den kontinuerlige digitaliseringen av driften vår har vi faktisk kunnet senke videresendingstemperaturen med 6-8 grader." De har også kunnet fjerne mer enn 100 viderekoblinger rundt omkring i nettverket.

"Ved å optimalisere nettverket vårt har vi i løpet av de siste årene kunnet spare 2 500-3 000 MWh, rundt 2,5 % og redusere tapene i rørnettet med 12 %" forklarer Marc Roar Hintze. "Dataene våre har kunnet hjelpe oss til å forstå de hundrevis av kilometer med rør som vi har, og hva det er som faktisk skjer i nettet når vi f.eks. senker temperaturen. Selv med ansatte som har 10, 20 og 30 års erfaring, så har vi tidligere ikke hatt full oversikt over konsekvensene ved denne typen endringer."

Totalt har optimaliseringen av nettverksdriften resultert i innsparinger som tilsvarer 245 DKK per husholdning. Og de forventer å kunne spare mer når de setter i gang med neste fase om kort tid: "Innsparingene så langt ble generert ved at vi så på volumet og temperaturen til vannet vi pumper ut. Det er først nå vi starter med å se på individuelle bygninger, sluttbrukere med overforbruk og ineffektive installasjoner."

Resultater fra smarte målere, frekvente data og målrettet analyse av data

Fokus på sluttbrukeren

Optimalisering av kundesiden er en prosess som krever mye tid, men Marc Roar Hintze forventer at denne jobben vil kunne utløse en innsparing som tilsvarer det de allerede har realisert. Frekvente data gjør at det ikke bare er mulig å identifisere sluttbrukere som har et overforbruk, men at det også er mulig å se hva årsaken er. "Vi har alltid visst at det er sluttbrukere der ute som har dårlig kjøling, men nå er vi i stand til å se hva årsaken er."

Deres administrerende direktør forventer at 80 % av innsparingen kan hentes hos 20 % av kundene. "Vi trenger data for å se hvor potensialet er størst, slik at vi ikke bruker ressurser på å jakte på de resterende 80 %, hvor innsatsen bare vil kunne gi et lavt resultat. Nå kan vi sortere tilfellene etter prioritet, og komme med spesifikke forslag til optimalisering av de individuelle installasjonene."
Frekvente data brukes også til å vurdere det reelle behovet for renovering av rørene i fjernvarmenettet. Tidligere ble tilstanden til distribusjonsnettet estimert basert på f.eks. alder eller vanntap. Men når målerdata fra nettverket kombineres med innovative analysemetoder, så gjør det at man får en kontinuerlig overvåkning av kapasiteten og belastningen, slik at investeringen i vedlikehold av nettverket kan optimaliseres. "Vi har allerede digitalisert hele produksjonen vår, og med de smarte målerne og analyseverktøyet Heat Intelligence er vi nå også i gang med å digitalisere distribusjonsnettet vårt" sier administrerende direktør.

"Dataene våre har kunnet hjelpe oss til å forstå de hundrevis av kilometer med rør som vi har, og hva det er som faktisk skjer i nettet når vi f.eks. senker temperaturen"

 

Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme

Et paradigmeskifte er underveis

Marc Roar Hintze tror at hastigheten til digitaliseringen bare vil fortsette å øke. "Det er et paradigmeskifte underveis, og det i hele verdikjeden, og det støttes både politisk og lovmessig. Digitaliseringen har full fart og vil fortsatt ha det."
Mens energisektoren tidligere var fragmentert, blir alt integrert i dag, fra produksjon til forbruker, og på den måten vil de bli integrert i mye større energisystemer i framtiden. Og det er dette som gjør digitalisering så verdifullt: "Digitalisering gir oss det nødvendige overblikket, og gjennomsiktigheten til å kunne navigere i systemer som blir stadig mer komplekse."

For Assens fjernvarme er gjennomsiktighet også en forutsetning for å kunne inkorporere fornybar energi i systemet med kompleksiteten til varierende kilder som solenergi, vind og overskuddsvarme. "Det handler ikke lenger om å kunne slå en motor av eller på. Nå trenger vi varsler for vind, solen, forbruket m.m." sier Marc Roar Hintze, og fortsetter: "Jeg forutser at vi vil nå sanntid om ikke lenge, spesielt siden datamengden blir enklere å håndtere og raskere å analysere. Det vil gjøre at vi vil kunne se helt nye ting."

Selv i dag har ikke Assens administrerende direktør noen tvil om at investeringen i digitalisering var den rette avgjørelsen: "For fem år siden tenkte vi at vi kunne forbedre faktureringsprosessen og kanskje gjennomføre en liten optimalisering av systemet, men potensialet er helt klart mye større enn det. Allerede nå kan vi se resultatet av investeringen. Og vi vet at det er mer i vente."

Om prosjektet