Varmeløsninger

I takt med at det globale energibehovet og urbaniseringen fortsetter å stige, tømmes reservene med fossilt brennstoff, mens både de økonomiske og miljømessige kostnadene ved å produsere energi øker. Dette øker ikke bare behovet for å redusere forbruket, men krever også en forbedring av hvor effektivt energien produseres, administreres og distribueres. 

Resultatet er at forsyningsselskaper må bli mer energieffektive samtidig som de optimaliserer operasjoner, øker kostnadseffektiviteten og yter enda bedre service til sluttbrukere. Smartmåling er en viktig del av løsningen, siden du ikke kan optimalisere det du ikke måler. Frekvente og nøyaktige målerdata gir forsyningsselskap sanntidsinnsikt om fordelingsnettet de har, sluttbrukerne og bygningene de forsyner.

Hva er ditt neste skritt?

Nettverket ditt har en mengde muligheter for optimalisering av driften. Intelligente målere og fjernavlesning danner grunnlaget for datainnsamlingen som er nødvendig for at du skal kunne oppfylle dette potensialet.

Frekvente avlesninger hjelper deg med optimalisering og skaper et åpent nettverk.

Smart varmemåling fra Kamstrup

Inspirasjon for et optimert nettverk

Dataverdi

Du kan ikke optimere det du ikke måler. Data fra intelligente målere og fjernavlesning kan gi deg oversikt og innsikt.

Jo mer data du har, desto mer verdi kan du skape.
Det eneste spørsmålet er - Hva vil gi din bedrift fordeler, både nå og i framtiden?

NESTE trinn

Ditt distribusjonsnett
Din oversikt
Din verdi

Enten ser du på virksomheten din med et lettere pustebesvær på grunn av alle de nye kravene og utfordringene. Eller så ser du utrolige muligheter til å skape ny verdi. 

Uansett hvor du går, og uavhengig av hvilke ambisjoner du har for driften, så er det neste trinnet alltid det viktigste.

Den energieffektive varmeforsyningen

Fjernvarme står overfor en ny energivirkelighet – en virkelighet hvor smartmåling danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre databasert kunnskap til fjernvarme. 

Last ned vårt faktaark og se nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og oppdag viktigheten av effektivitet og oversikt – hele veien frem til sluttbrukeren.