Det er på tide å vite mer om fjernvarme

Oppvarming og kjøling av bygg er en av de mest energikrevende oppgavene i samfunnet. Det å møte klima- og effektivitetsmålene innen oppvarming og kjøling krever en bærekraftig strategi som kombinerer en økt bruk av fornybare energikilder samtidig som du på en effektiv måte sikrer leveringssikkerheten.

For å optimalisere eksisterende fjernvarmeanlegg for høyere effektivitet, og for å integrere den økende andelen av varierende varmekilder i distribusjonsnettet har du bruk for nøyaktig kunnskap. Reel kunnskap basert på en kontinuerlig innsikt i strømning, temperaturer og systemets reelle kapasitet. Og en reell kunnskap om hvordan du kan vedlikeholde og utnytte ressursene du har på best mulig måte.

Uavhengig om det dreier seg om kunnskapen til å administrere og forutse produksjonen, eller vite helt nøyaktig hvor lav temperatur du kan kjøre med i nettet, vil intelligente målerløsninger og frekvente data gi deg den innsikten og de verktøyene du trenger for å koble data sammen over hele verdikjeden, og til å bruke den rette kunnskapen på rett sted i den daglige driften, og langtidsplanlegging og vedlikehold.

Det er på tide å forbedre hvordan energien produseres, administreres og distribueres. Det er på tide å vite!

Inspirasjon for et optimert nettverk

Dataverdi

Du kan ikke optimere det du ikke måler. Data fra intelligente målere og fjernavlesning kan gi deg oversikt og innsikt.

Jo mer data du har, desto mer verdi kan du skape.
Det eneste spørsmålet er - Hva vil gi din bedrift fordeler, både nå og i framtiden?

NESTE trinn

Ditt distribusjonsnett
Din oversikt
Din verdi

Enten ser du på virksomheten din med et lettere pustebesvær på grunn av alle de nye kravene og utfordringene. Eller så ser du utrolige muligheter til å skape ny verdi. 

Uansett hvor du går, og uavhengig av hvilke ambisjoner du har for driften, så er det neste trinnet alltid det viktigste.

Den energieffektive varmeforsyningen

Fjernvarme står overfor en ny energivirkelighet – en virkelighet hvor smartmåling danner grunnlaget for høy energieffektivitet ved å tilføre databasert kunnskap til fjernvarme. 

Last ned vårt faktaark og se nærmere på hva som kjennetegner det intelligente energisystemet og oppdag viktigheten av effektivitet og oversikt – hele veien frem til sluttbrukeren.