Dansk forsyningsselskap digitaliserer fjernvarme

Intelligente målere, digitalisering, hyppige data

Det danske forsyningsselskapet Aalborg Varme AS fører an ved å investere i et storstilt og innovativ fjernvarmeprosjekt med digitalisering og driftsoptimalisering av forsyningen som hovedmål. Investeringen omfatter 38 000 intelligente varmemålere og et helautomatisk system for fjernavlesing fra Kamstrup.

Med den nylig signerte kontrakten for et av Danmarks største fjernvarmeprosjekter, setter Aalborg Varme AS takten for digitalisering og innføring av det fremtidsrettede og energieffektive fjernvarmesystemet. Når utrullingen av dette store prosjektet starter i mars 2017, vil Kamstrup levere intelligente målere, et system for fjernavlesing, programvare og hosting av data. En totalløsning som gir Aalborg Varme AS en lang rekke muligheter til driftseffektivitet og forbedret kundeservice.

"Digitalisering skal ikke være et mål i seg selv. Vi forventer at investeringen skal gi lavere driftskostnader i den grad at investeringen faktisk fortsatt er levedyktig. Det har vært et like viktig mål for oss. Først og fremst vil driften av det nye trådløse systemet bli billigere, og vi forventer å kunne tilby raskere kundeservice og derved oppnå et mer effektivt distribusjonsnettverk.

"I tillegg til bedre kundeservice på grunn av fjernavlesing, vil nøyaktige og hyppige data gi Aalborg Varme AS den nødvendige transparensen til å optimere forsyningsnettverket. I tillegg sikrer fleksibilitet at løsningen er både økonomisk attraktiv og fremtidssikker når det gjelder energieffektivitet og overgangen til fornybar energi. Jeg ser også fram til å utvikle det mangeårige samarbeidet mellom selskapene våre."

Jesper Kjelds, Senior Vice President i Kamstrup.

Den nye teknologien vil også være et viktig element i fremtidens energioverføring til fjernvarmesystemet, hvor det på den ene siden vil være et behov for mer kunnskap om kundenes forbruk, og vår produksjon på den andre", sier Jesper Høstgaard-Jensen, CEO i Aalborg Varme AS.

Med den valgte løsningen fra Kamstrup, får Aalborg Varme AS, i tillegg til målerne, et digitalisert og unikt system for fjernavlesing som sikrer transparens og enkel og sikker innsamling av data, noe som vil gi stor og varig verdi for både Aalborg Varme AS og forbrukerne.

Fjernvarme har oppnådd en viktig stilling internasjonalt, og det er et økende politisk fokus på en mer effektiv utnyttelse av energiressurser. Høy energieffektivitet krever/nødvendiggjør transparens for forsyningsselskaper og for forbrukere, og følgen er at digitalisering vil spille en avgjørende rolle i fremtiden.

Om prosjektet

  • 38 000 intelligente varmemålere 
  • Helautomatisk system for fjernavlesing
  • Prosjektet starter i mars 2017

Du er kanskje også interessert i...