Vann
NB-IoT
Trådløs måleravlesning
Kommunikasjonsteknologier

Kamstrup Connect

Enkel tilgang til data med NB-IoT

Når du bruker vannmålere fra Kamstrup med innebygget NB-IoT-kommunikasjon er Kamstrup Connect vår NB-IoT-løsning som gir deg dataoverføring og kommunikasjon med målerne. Dette gir deg enkelt tilgang til data fra målerne. Kamstrup Connect inkluderer dataprofiler, administrasjon av abonnement, fakturering etc.

Siden din smartmålingsløsning benytter seg av NB-IoT-teknologi, trenger du ikke investere i nettverksutstyr for å fjernavlese smartmålerne dine. Du trener bare smartmålerne fra Kamstrup med NB-IoT SIM-kort og Kamstrup Connect. Det betyr også at du ikke lenger vil eie og vedlikeholde din egen nettverksstruktur.

I stedet lar Kamstrup Connect deg bruke et NB-IoT-nettverk som driftes av en mobiloperatør, som gir deg enkelt tilgang til fjernavlesning av dine vannmålere.

En leverandør for alt

Kamstrup Connect forenkler samarbeidsgrensesnittet: Du kan kjøpe smartmålere, SIM-kort, dataprofiler og administrasjonssystemer fra en leverandør. Løsningen kan kun benyttes med produkter fra Kamstrup.

Alt håndteres av Kamstrup, som tar ansvaret for både målere og kommunikasjonen med disse. Du trenger ikke forhandle om eller håndtere kontrakter med mobiloperatører på egen hånd, siden ditt eneste kontaktpunkt for målere, SIM-kort og dataabonnement er Kamstrup. Selv om vi ikke selv eier NB-IoT-nettverkene, forhandler vi fram fordelaktige priser og koordinerer alt med mobiloperatørene hvis du skulle ha kommunikasjonsproblemer.

Sjekk dekningen for ditt område

Kamstrup tilbyr dekning fra NB-IoT-nettverkene til Vodafone og Telia, og vår løsning har derfor samme dekningsområde som disse to. På dekningskartene de har, kan du se dekningen i ditt forsyningsområde, for å se om NB-IoT-kommunikasjon er noe for deg.

Merk at dekningsinformasjonen i kartene bare er en angivelse. Lokale variasjoner kan være tilstede.
Ansvar for Kamstrup Connect
Siden infrastrukturen som leverer NB-IoT-dekningen ikke eies eller vedlikeholdes av Kamstrup, kan vi ikke ta på oss ansvar for tilkoblingsproblemer. Du kan lese mer om ansvaret før du går videre i vurderingen av smartmålere med NB-IoT.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6