Nye muligheter med smartmåling

Etter at mer enn halvparten av de 56 000 målerne er byttet ut med smarte målere fra Kamstrup, har fjernvarmeleverandøren i Danmarks nest største by, AffaldVarme Aarhus, allerede redusert vanntapet med 100 m3 om dagen. De forventer en halvering av nedbetalingsperioden for investeringen på EUR 33 millioner med videre optimalisering basert på dataene.

I 2012, når de stod ovenfor en utskiftning av to tredjedel av målerne, bestemte AffaldVarme Aarhus (AVA) seg for å utføre utskiftingen på den mest økonomiske måten som var tilgjengelig. Dette betydde at de byttet alle målere med fjernavleste målere, i tillegg til at de introduserte lekkasjeovervåkning og økte kundenes involvering som en del av en løsning med smarte målere fra Kamstrup.
 
Den økte datamengden har skapt et helt nytt analysenivå, gjort feilsøking bedre og åpner for flere alternativer for forbedringer. Dermed er løsningen også en del av planen Aarhus har om å bli karbonnøytral innen 2030.
 
Mindre vanntap og reduserte kostnader
I tillegg til at løsningen gir en bedre oversikt over varmeforbruket sikrer den at lekkasjer oppdages raskere i det 2000 km store fjernvarmenettverket som daglig leverer varme til nesten 300 000 personer.
AVA mistet tidligere rundt 285 kubikkmeter (m3) med vann per dag. Leverandøren forventet at en implementering av smartmåling ville redusere det daglige vanntapet med 50 m3, noe som ville resultert i en innsparing på rundt EUR 240 000 per år. I øyeblikket, med litt over 20 000 nye målere satt i drift, har AVA allerede redusert tapene med 100 m3 per dag. Dette påvirker både deres bunnlinje og miljøet. 
 
Utrullingen av smarte målere gir også AVA en verdifull kunnskap om tilstanden til distribusjonsnettverket, noe som tidligere var en ukjent faktor. De visste for eksempel ikke tilstanden til hovednettet, eller om dimensjoneringen av rørene var optimal. 
 
"I dag har vi en full oversikt over nettverket, og denne kunnskapen er grunnlaget for administrasjon og optimalisering av nettverket på den mest mulig effektive måten" sier Erik Brender Prosjektleder hos AffaldVarme Aarhus.
I tillegg har AVA nesten eliminert de administrative kostnadene for korrigering av manglende eller feilaktige avlesninger. Dette gir kundene både en sikrere og billigere levering av varme, for ikke å glemme en mer nøyaktig fakturering. 
 
På samme måte, som følge av den økte innsikten, har kundeservice blitt forbedret markant, og AVA er nå bedre i stand til å identifisere og komme med råd ovenfor kundene om hvordan de kan optimere varmesystemet sitt. 
 
Sammen med fjernavlesningen av målere har også AVA introdusert elektroniske målerkontroller, noe som betyr at målerne selv kontrollerer sin egen nøyaktighet ved hjelp av to identiske strømningsmålere og tre temperatursensorer. Dette gjør at AVA sparer inn på de årlige kostnadene relatert til utsending av ingeniører til de mange tusen målerne for å utføre tester og bytte. På den samme måte slipper kundene besøk av ingeniøren, og dette vil bli stoppet to år etter at installasjonen er fullført.

"Vi gjennomførte en vurdering før prosjektet, men allerede nå har resultatene overgått våre forventninger. Hvis vi fortsetter å se resultater av denne typen forventer jeg at vi har tjent inn investeringen før målernes forventede levetid på 16 år har kommet halvveis.

Erik Brender, Prosjektleder hos AffaldVarme Aarhus

Gjennomsiktighet gir en forbedret energieffektivitet

Etter hvert som driftsvilkårene for varmefeltet som en helhet endrer seg, vil AVA være mer avhengig av å raskt og kontinuerlig kunne avgjøre hvordan varmesystemet kan driftes mest økonomisk fra time til time. 
 
Dette krever en gjennomsiktighet i nettverket som bare kan komme fra den store og nøyaktige datamengden som skapes med en fjernavlesning. 
 
For eksempel vil det å kunne sammenligne kundenes forbrukshistorikk med hvor mye varme leverandøren har kjøpt, brukt og mistet, og til hvilken pris, gjøre at AVA på en bedre måte kan avstemme varmeproduksjonen med hvor mye varme de i realiteten selger.
I tillegg, når de ser at temperaturen i følge prognosen skal falle, kan de bruke denne kunnskapen til å planlegge produksjonen for dette, og f.eks. starte en økning av temperaturen i nettverket. 
 
Erik Brender forventer at AVA innen ett år vil ha etablert et smart varmenettverk som kobler produksjonsdata med data fra forbruksmålerne.
 
Dette vil gi de enestående muligheter til å bruke historiske data, forbruksmønstre, energiytelsen til bygninger og mer til å optimere energieffektiviteten til varmeleveransene.

Om prosjektet

  • 56 000 fjernvarmetilkoblinger
  • Automatiserte måleravlesninger
  • Systemdrift av Kamstrup
  • Lekkasjeovervåkning
  • Elektronisk målerkontroll
  • Tidsramme: 2012-2017

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6