Avlesning av varmemålere

Hovedmålet ditt er å levere varme til kundene dine, og å sikre korrekt fakturering basert på nøyaktige måleravlesninger.

Intelligente målere og fjernavlesning hjelper deg med å se på nettverket på en enkel måte, og med tydelige målsetninger: 

Bruk ressursene dine på best mulig måte
Sikre fornøyde kunder
og optimaliser driften

Dette steget mot digitalisering av driften gir mer og mer pålitelige data, og jo mer data du har, desto mer verdi kan du skape.

Dataene fra intelligente målere kan samles inn automatisk ved hjelp av fjernavlesningsløsningen READy. Enten som en "drive-by"-løsning, eller en helautomatisk nettverksbasert avlesningsløsning (eller en kombinasjon). Hva du bør velge avhenger av behovene dine.

Plug and play måleravlesning

Nettverket ditt kan gi deg innsikt og kunnskap

Ved å kombinere et system for administrasjon av målerdata med fjernavlesning så får du:

  • Identifiser bygninger som påvirker systemet med høy returtemperatur og dårlig kjøling … og hvorfor
  • Lokalisere målerinstallasjoner med feil, og forsøk på hærverk
  • Effektiv innsamling av målerdata og oppfølging
  • Kundedata er kontinuerlig tilgjengelig, og det gir deg muligheten til å kunne komme med råd og gi svar med en gang
  • Overvåke og visualisere kundens forbruk og forbruksmønster

Ved å bruke READy sammen med et fast nettverk kan du ta en nærmere titt på individuelle bygg, og finne enhetene, installasjonene i bygg som du kan forbedre mest, og dermed sikre at nettverket fungerer best mulig. Undersøkelser har vist at opptil 75 % av alle varmeinstallasjoner i bygg er feil satt opp eller har feil. Hvis du ser positivt på det, så betyr det at det er et enormt potensiale for optimalisering for dere.

Det å låse opp dette potensialet, og de mange andre optimaliseringsmulighetene i nettverket ditt, krever innsikt og åpenhet. 

Fordelene til denne åpenheten er mange, og inkluderer at du kommer tettere på kundene, kan gi bedre råd, redusere kundens varmefaktura og samtidig optimalisere nettverksytelsen. Og som en konsekvens, driften din.

Analyser dataene dine

Finn varmetap og lekkasjer med Heat Intelligence. Overvåk tilstanden til nettverket ditt, og ha informasjon om hva det er som skjer både over og under bakken - Hele året.

Det å koble data fra smartmålere med fakta om fjernvarmerørene kan føre en til drastisk endring i hvordan du planlegger, drifter og vedlikeholder distribusjonsnettverket.