Utgått produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentasjon Gå til Opplæringsvideoer

Relaterte produkter ({{ totalProducts }})

Deteksjon av lekkasjer basert på akustiske støydata

Deteksjon av lekkasjer er ofte en kompleks, tidskrevende og kostbar oppgave for mange – spesielt ved lekkasje i stikkledninger. Med akustiske støydata fra vannmålerne dine kan du rette innsatsen bedre, og optimere jakten på lekkasjer. Den nyeste generasjonen av Leak Detektor gir deg en intuitiv visualisering og analyse av støydata fra vannmålere av typen flowIQ® 2200. Systemet baserer seg på en avansert algoritme som kan identifisere målerne med høyest risiko for lekkasje, slik at du heller kan bruke tiden din til å verifisere og fikse lekkasjer fremfor å søke etter de i blinde.

Med en raskere og mer effektiv deteksjon av lekkasjer kan du også redusere kostnaden per identifisert lekkasje og redusere det ikke-fakturerbare vannforbruket. Detaljkunnskap om høyrisiko-installasjoner med mulige lekkasjer og den samlede tilstanden til nettverket gjør det mulig å prioritere det daglige arbeidet hvor det gir størst mulig uttelling.

Finne høyrisiko-installasjoner

Leak Detektor gjør det enklere for deg å rette innsatsen for deteksjon av lekkasjer enklere. Systemet er basert på en avansert algoritme som automatisk vil tolke støydata over tid, og identifiserer målerne med høyest risiko for lekkasje. Dette gjør at du kan bruke mer tid i feltet på å verifisere potensielle lekkasjer, mens systemet håndterer overvåkningen av distribusjonsnettet ditt.

Du kan også skape din egen analyse ved hjelp av filtreringsalternativer, intuitiv fargekoding og støykurver som gir deg en oversikt over støyen som registreres av hver enkelt måler.

Visualisering av støydata

Etter hvert som du velger flere og flere målere på kartet, vil grafen la deg støyutviklingen. Det gjør at du kan handle så snart støyen når et kritisk nivå, og du vil også kunne skille mellom støyen fra sirkulasjonspumper og den fra reelle lekkasjer.

Du kan også sammenholde støydata fra flere målere for å se etter likhetstrekk som kan indikere en lekkasjen i hovednettet.

Hold deg oppdatert

Få en rask oppsummering av de viktigste funnene på dashbordet i Leak Detektor, eller sett opp automatiserte rapporter på målere med økte støynivå, eller en uvanlig utvikling som krever oppmerksomheten din.

Du kan også lagre informasjon om bekreftede lekkasjer eller andre støykilder i Leak Detektor, for framtidig referanse. Denne informasjonen vil da bli benyttet, anonymt, av Kamstrups dataforskere for å optimalisere algoritmen i Leak Detector slik at vi kan gjøre den mer effektiv.

flowIQ® 2200

Smart vannmåling med akustisk lekkasjedeteksjon

Med flowIQ® 2200 får du en nøyaktighet uten kompromiss, moderne akustisk lekkasjedeteksjon, støtte for fjernavlesning og flere andre intelligente egenskaper i en overlegen måler med en levetid på opptil 16 år.

flowIQ® 2200 hjelper deg med å oppdage mulig lekkasjer i servicetilkoblinger og hovedledninger. Måleren overvåker støymønstrene slik at du kan identifisere installasjoner med høy risiko.

Akustisk lekkasjedeteksjon hjelper Novafos med å lokalisere lekkasjer

Novafos, Danmark

Ved hjelp av akustiske støydata fra sine vannmålere av typen flowIQ® 2200, kan Novafos nå utnytte mulighetene i programmet Leak Detector fra Kamstrup til å finne lekkasjer i stikkledninger.

Klar for suksess

For å gi deg en best mulig start. Du kan velge mellom forskjellige nivåer basert på hvor mye support og opplæring dere trenger.

Dette varierer fra standard oppsett og igangsetting, til servicepakker der vi overvåker nettverket ditt og gir deg en liste over mulige lekkasjer for videre undersøkelser. Og hvis du ønsker å håndtere den daglige driften selv, så tilbyr vi også opplæring som sikrer at du er i stand til å oppdage lekkasjer på egen hånd.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6