Leak Detector

Med Leak Detector kan du oppdage lekkasjer i servicetilkoblinger og distribusjonsnettet basert på akustiske støydata.

Lekkasjedeteksjon basert på akustiske støydata

Det kan være vanskelig å oppdage lekkasjer, og det kan være mange årsaker til en lekkasje. Med akustiske støydata fra vannmålerne dine kan du nå oppdage lekkasjer på en helt ny måte. Analytics-modulen Leak Detector gjør at du kan oppdage lekkasjer i servicetilkoblinger og hovednett basert på akustiske støynivåer registret av flowIQ® 2200-vannmålere. Dette betyr at du kan bruke tiden din til å fikse lekkasjer, framfor å lete etter de i blinde.

Leak Detector gir deg en kartbasert oversikt over forsyningsområdet ditt, og viser målerne dine med intuitiv fargekoding som representerer støynivåene som er registrert av hver måler, og med grafer som visualiserer utviklingen over tid. Alt dette gjør at du enkelt kan identifisere installasjonen der økt støynivå indikerer mulige lekkasjer eller brudd. 

Og med en raskere og mer effektiv lekkasjedeteksjonen kan du redusere kostnaden per identifisert lekkasje og redusere det ikke-fakturerbare vannforbruket. Detaljkunnskap om høyrisiko-installasjoner med mulige lekkasjer og den samlede tilstanden til nettverket gjør det mulig å prioritere det daglige arbeidet hvor det gir størst mulig uttelling.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smartmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Se filmen for å lære mer om vår akustisk lekkasjedeteksjon, eller klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.

Finne høyrisiko-installasjoner

Finn høyrisikosoner med Leak Detector’s kart, der fargekoding gir en oversikt over støynivået som er registrert av hver meter. Intuitiv filtrering lar deg fjerne målere med lavt støynivå og fokusere på de med størst sannsynlighet for lekkasjer. Du kan også sammenligne støydata fra flere målere for å lete etter lignende mønstre som kan indikere en lekkasje på ledningsnettet. 

Du kan holde deg oppdatert med automatiserte rapporter som gir deg en oversikt over alle målere med forhøyede støynivåer eller varsler deg i tilfeller ved uvanlig utvikling som krever oppmerksomhet.

 Støydata visualisert

Etter hvert som du velger en eller flere målere, vil grafer som visualiserer den registrerte akustiske støyen over tid gjøre at du kan følge utviklingen. Dette gjør at du kan handle så snart støynivået når et kritisk nivå, og du får også hjelp til å skille målere med et støynivå som skyldes en lekkasje fra målere der støyen skyldes noe annet, som f.eks. en sirkulasjonspumpe.

Du kan legge til kommentarer på hver måler for å lagre informasjon om bekreftede lekkasjer. Du kan sette målere med gjentakende høye støynivåer som ikke skyldes lekkasjer i hvilestilling. Leak Detector vil også vise om en måler har en aktiv infokode.

Økt åpenhet

Med Leak Detector kan du øke åpenheten i forsyningsområdet ditt. Kanskje kan du også utsette investeringer i vedlikehold, renovering og kapasitetsutvidelser basert på den økte kunnskapen om distribusjonsnettverket ditt. 

Et redusert vanntap vil senke driftskostnadene dine, siden du distribuerer mindre vann, og redusere kostnadene for å møte eventuelle lovpålagte krav og miljømessige mål. Tidlig deteksjon av lekkasjer vil også redusere følgeskader, og gjør at du kan gi kundene en mer proaktiv service ved at du f.eks. varsler de om potensielle lekkasjer.

flowIQ® 2200

Smart vannmåling med akustisk lekkasjedeteksjon

Med flowIQ® 2200 får du en nøyaktighet uten kompromiss, moderne akustisk lekkasjedeteksjon, støtte for fjernavlesning og flere andre intelligente egenskaper i en overlegen måler med en levetid på opptil 16 år.

flowIQ® 2200 hjelper deg med å oppdage mulig lekkasjer i servicetilkoblinger og hovedledninger. Måleren overvåker støymønstrene slik at du kan identifisere installasjoner med høy risiko.

Finne lekkasjer i servicetilkoblinger

Vandcenter Syd, Funen, Danmark

I ett boligområde fra 70-tallet, med høyt lekkasjenivå, mistenkte VandCenter Syd at det var lekkasjer i servicetilkoblingene, men manglet verktøyene til å takle problemene effektivt. Etter innstallasjon av Kamstrups nye vannmåler, flowIQ® 2200 med integrert akustisk lekkasjedeteksjon, og ved å bruke appen Leak Detector, kunne de raskt peke ut områdene med høyere risiko og det ble identifisert seks lekkasjer som ellers ikke ville ha blitt funnet.

Se videoen vår for å se hele saken.

Klar for suksess

For å gi deg en best mulig start. Du kan velge mellom forskjellige nivåer basert på hvor mye support og opplæring dere trenger.

Dette varierer fra standard oppsett og igangsetting, til servicepakker der vi overvåker nettverket ditt og gir deg en liste over mulige lekkasjer for videre undersøkelser. Og hvis du ønsker å håndtere den daglige driften selv, så tilbyr vi også opplæring som sikrer at du er i stand til å oppdage lekkasjer på egen hånd.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6