Verktøyet Analytics sikrer optimal renoveringsinnsats

 

Analytics, temperaturreduksjon, renovasjonsinnsats

Aars fjernvarme har med analyseverktøyet Heat Intelligence oppnådd en helt ny åpenhet i distribusjonsnettet sitt. Dette har allerede gitt målbare resultater for fjernvarmeanlegget, som bruker verktøyet til å finne de svakeste punktene i nettverket og til å prioritere renoveringsinnsatsen. Dermed er ressurshåndtering nå basert på data.

 
 

Aars fjernvarme har alltid foretrukket å renovere fremfor å reparere. Ved kontinuerlig å skifte ut de rørene som har dårligst ytelse, reduseres faren for brudd til et minimum, og nettverkstemperaturen kan senkes. Men hvordan vet fjernvarmeanlegget hvor det skal rette innsatsen? I henhold til Kasper Neve, ingeniør hos Aars fjernvarme, får han svarene han trenger fra analyseverktøyet Heat Intelligence, som de har brukt siden 2019.

 

 

Det rette grunnlaget for å ta avgjørelser 

Det er ikke noe nytt for fjernvarmeanlegget at flere områder av distribusjonsnettverket trenger utskifting. Utfordringen så langt har vært å vurdere og prioritere hvor de skal rette innsatsen først, siden alderen til rørene ikke nødvendigvis sier noe om tilstanden, som avhenger av mange forskjellige og ofte ukjente faktorer. Med Heat Intelligence er de nå i stand til å prioritere renoveringsinnsatsen basert på hvor den vil ha størst effekt – og gi mest for pengene.
Verktøyet kombinerer data fra varmemålerne med fakta om rørene, inkludert lengde, dimensjon og isolering, til å beregne temperatur, strømning og avvik. I henhold til Kasper Neve er det akkurat denne sammenligningen mellom dagens status og beregningsmodellens forventninger som gjør at Heat Intelligence er så verdifull i det daglige arbeidet. “Vi kan ikke bare bytte ut 50 km med rør om gangen, men Heat Intelligence viser oss hvor ytelsen er dårligst sammenlignet med hva den bør være. Og det er der vi starter.” 

 

“En drone kan si noe om reelle brudd, men den kan ikke si oss noe om hvilke områder hvor tilstanden er dårligst. Termografi sier ingenting om tilstanden til rørene, siden bakkeforhold og dybde påvirker det termografiske bildet mer enn dårlig isolasjon.”

– Kasper Neve, Aars fjernvarme, Danmark

 

Fra 200 til 16 forbikoblinger

 
En av de første tingene Aars fjernvarme brukte Heat Intelligence til, var å validere mistanken de hadde om at noen av forbikoblingene i distribusjonsnettverket var unødvendige. Verktøyet kunne lokalisere stedene der turtemperaturen var høyere enn den skulle ut fra beregningsmodellen.
Siden denne typen temperaturavvik ofte skyldes en forbikobling i nærheten av måleren, kunne de teste nødvendigheten av hver forbikobling ved å skru den av. Dette førte til at antallet forbikoblinger ble redusert fra over 200 til 16. Et direkte resultat av dette er at vi har senket returtemperaturen med 1,5 °C i hele nettverket, samtidig som turtemperaturen også har blitt redusert noe.
Ifølge Kasper Neve er det oversikten i Heat Intelligence som utgjør forskjellen: “I dag vet jeg nøyaktig hva temperaturen må være for at vi skal kunne levere produktet vårt til kunden. Det betyr at jeg ikke trenger forbikoblinger for å holde temperaturen oppe – noe som er bortkastet. Forbikobling er alltid plan B.”
 

Resultater fra datadrevet optimalisering

 

7,8 MWh lavere årlig varmetap per kunde

 
Heat Intelligence hjalp også Aars fjernvarme med å identifisere de områdene i nettverket som hadde spesielt dårlig ytelse. Temperaturavvik her viste at temperaturen som ble levert til kundene, var markant lavere enn forventet. 
Det viste seg at årsaken var områdets stikkrør. Rørene var relativt gamle, og det ble senere oppdaget at isoleringen var dårlig. Effekten av at stikkrørene ble byttet ut, var umiddelbar og lett å se i Heat Intelligence, der Kasper Neve kunne se hvilken dag hvert rør ble byttet ut, fordi temperaturen da stemte med forventningene. En sammenligning med turtemperaturen før og etter renoveringen viser en årlig reduksjon av varmetapet på 7,8 MWh per forbruker.
Totalt har Aars fjernvarme senket turtemperaturen i nettverket med rundt 3 °C som en direkte resultat av Heat Intelligence alene. Kasper Neve nevner også at dette tallet ville ha vært rundt 10 °C hvis det ikke hadde vært for de andre tiltakene som de hadde iverksatt.
 

10 °C uventet varmetap på enkelte målere

 
Et annet eksempel på hvor verdifullt Heat Intelligence var, er da Aars fjernvarme måtte vurdere om det var lønnsomt å investere i å erstatte stikkrørene i et område tidligere enn planlagt. Da Kaspar Neve undersøkte området i Heat Intelligence, bekreftet tallene det. Spesielt en adresse viste et varmetap som var 10 °C mer enn forventet fra gaten og inn til huset. De kunne med andre ord kunne levere 10 °C mer til kunden ved å erstatte stikkrøret, og det uten å produsere mer varme.
Da røret ble gravd opp, viste deg seg at det massive varmetapet skyldes klissbløt isolasjon som følge av at det over mange år hadde trengt vann gjennom det indre røret og ut i isolasjonen. Koblingstykkene, selve koblingene og den utvendige kapslingen var alle gode, og det var ikke vann utenfor røret. 
Kaspar Neve forteller at de derfor ikke kunne ha oppdaget dette problemet med andre verktøy, slik som termografi. “En drone kan si noe om reelle brudd, men den kan ikke si oss noe om hvilke områder som tilstanden er verst i. Termografi sier ingenting om tilstanden til rørene, siden bakkeforhold og dybde påvirker det termografiske bildet mer enn dårlig isolasjon.”
 

Om prosjektet

 
  • Målerpunkter: 5 600

  • Heat Intelligence

  • Årlig produksjon: 135 000 MWh

  • Lengde, rørnettverk: 200 km
  •  
 

Det svakeste leddet setter grensen

 
Varmetapet i de enkelte stikkrørene er ikke noe stort problem i regnearket til Aars fjernvarme, men det har stor påvirkning på temperaturen i hele distribusjonsnettverket, forteller CEO Jan Clement. “Det svakeste leddet setter grensen for hvor langt ned temperaturen kan gå. Så det er viktig om en forbruker trenger 75 eller 65 °C, siden det for eksempel er et tap på 10 °C i stikkrøret.”
Lavere temperatur blir mer og mer viktig, sammen med et økt fokus på energieffektivitet og integrering av bærekraftige energikilder.  Men først og fremst betyr det lavere produksjonskostnader og bedre varmeutnyttelse. “Det er ikke noen tvil om at dårlige stikkrør er årsaken til at vi ikke kan senke temperaturen i dag”, sier Kasper Neve, “men med Heat Intelligence vet jeg hvor vi skal starte.”
 

Du er kanskje også interessert i …