Nettanalyse for digitale leverandører

Alle snakker om data. Og som strømleverandør har du sannsynligvis allerede masse av det. Nå tar vi det i bruk!

Hver dag kobler stadig flere forbrukere til el-bilene sine og monterer solcellepanel på taket, og infrastrukturen i nettet blir stadig eldre. Leverandørene er samtidig under et økende press for å bli mer effektive på alle nivåer og må både spare energi og drifte nettet på en mer kostnadseffektiv måte – og fortsatt levere den strømkvaliteten et moderne samfunn krever.

Så du kan se for deg hva det vil bety å kunne jevne ut belastningen på nettet, oppdage tyverier og finne fram til tekniske tap – samt årsaken bak. Se for deg hva du kan spare inn på å utnytte utstyret til det fulle og samtidig kunne redusere og målrette investeringene i nye kabler og transformatorer. Alt dette lar seg gjøre med intelligente analyseverktøy.

Ressursstyring i digitaliseringsalderen

Vår analyseplattform er konstruert for å gi deg omfattende kunnskap om hva som skjer under bakken, selv i de mest fjerntliggende områdene i lavspenningsnettet. Kamstrup Power Intelligence legger til intelligens til data fra smartmålere og understasjoner, gir deg praktisk innsikt i et intuitivt brukergrensesnitt og baner vei for intelligent ressursstyring.

Med Power Intelligence kan du begynne å analysere, forstå og tolke data. Maskinlæring og AI gjør stordata om til anvendelig kunnskap, og plattformen blir smartere over tid når datamengden øker og det dukker opp mønstre, slik at den kan oppdage trender og forutse hendelser. Uansett om du ønsker å følge med på det som pågår i fordelingsnettet eller lage hypoteser og simuleringer av ulike scenarioer, f.eks. økning av fornybar energi eller et nytt nettområde, har Power Intelligence funksjoner som lar deg drifte mer effektivt, gjøre smarte investeringer og redusere vedlikeholdskostnadene.

Hvordan fungerer det?

Power Intelligence koordinerer målerdata fra husholdninger og understasjoner med teknisk data på dine fysiske anlegg som kabler og transformatorer.

Power Intelligence-plattformen er modul- og nettleserbasert. Hver modul tar opp et spesifikt problem, som overbelastning på kabler og understasjoner, strømkvalitet eller spenningsstrøm (som er utsatt for uregelmessigheter ettersom desentralisert kraftproduksjon øker). Du kan tilpasse Power Intelligence etter dine behov ved å velge tilsvarende moduler. Service og programvareoppdateringer er alltid inkludert i modulprisen.

Du har enkelt tilgang til våre analyseverktøy og dine andre Kamstrup-applikasjoner via MyKamstrup-portalen ­ på alle enheter, når og hvor som helst.

Møt Incidents - din digitale assistent døgnet rundt

Incidents er vakthunden for fordelingsnettet. Det holder øye med nettet når du ikke følger med selv, og sier fra - via e-post eller tekstmelding - hvis det er noe du må se på. For at du skal kunne reagere fort, vises hendelsene på et kart for maksimal oversikt, og du kan enkelt sortere og tildele dem og se om de er håndtert. Dette gjør at du oppdager uregelmessigheter tidligere, håndterer dem og reduserer skadepotensialet.

Alarmene kan tilpasses 100 %, ettersom de er basert på tersklene du har satt opp i Power Intelligence-modulene. Dette sikrer at du kun mottar relevante meldinger, og at fordelingsnettet blir overvåket akkurat slik du hadde gjort det selv.