De fleste forsikringsselskaper tilbyr forbrukerne en betydelig rabatt på forsikring mot rør som sprekker hvis de har en Kamstrup-DanTaet-installasjon.

Nyskapende lekkasjeløsning

Fjernvarme med intelligent lekkasjebeskyttelse

Thisted Varmeforsyning forsyner oppvarming til mer enn 5000 kunder, og regnes som et av de mest moderne selskapene som leverer tjenester, hva angår ny teknologi.

Dette fjernvarmeanlegget følger en ambisiøs strategi med intelligent energikontroll, som tar sikte på å øke energieffektiviteten og holde driftskostnadene nede. Det er grunnen til at Thisted Varmeforsyning valgte å investere i en nyskapende løsning med 5000 MULTICAL® 601 / 602-varmemålere som kan leses av eksternt i et radionettverk. En stor del

av målerne har lekkasjeovervåking og et automatisk lekkasjebeskyttelsesystem. Thisted Varmeforsyning introduserte den kombinerte Kamstrup-DanTaet-løsningen spesielt for å oppgradere lekkasjebeskyttelsen.

Bedre lekkasjebeskyttelse med Kamstrup-DanTaet-løsningen

Thisted Varmeforsyning har fått et stort antall operative fordeler med Kamstrup-DanTaet-systemet. Et alarmsignal sendes automatisk til tjenesteleverandøren hvis det er en lekkasje eller røret sprekker, og systemet slår av installasjonen umiddelbart. Overvåkingssystemet lar

også Thisted Varmeforsyning redusere etterfyllingsvannet for fjernvarme og indikerer om ubehandlet vann har kommet til. Lekkasjebeskyttelsesystemet er en fordel for det lokale vannmiljøet, forbrukersikkerheten og fortjenesten for fjernvarmeanlegget, da det gjør rutiner mer effektive og holder driftskostnadene nede.

Denne forbedringen av systemets pålitelighet betyr at de fleste forsikringsselskaper tilbyr forbrukerne en betydelig rabatt på forsikring mot rør som sprekker hvis de har en Kamstrup-DanTaet-installasjon.

"Dette systemet er ett element i vår strategi mot automatisering, og viktig for å forsterke Thisted Varmeforsynings posisjon som en tjenesteleverandør av høy kvalitet." 

Lars Andersen, avdelingsleder i Thisted Heat Utility

Forbedret energieffektivitet

Store potensielle innsparinger i delta T

Det å maksimere energieffektiviteten er en viktig utfordring, men en forutsetning for høy effektivitet i forsyning av varmeenergi. Hvis forskjellen mellom inntaks- og uttakstemperaturen (delta T) forbedres med 1°C i hele den varmesystemet i Thisted, vil det totalt sett spare 750 000 DKK årlig. For å forbedre energieffektiviteten, har Thisted Varmeforsyning derfor besluttet å fase ut alle varmevekslerne og

erstatte dem med en direkte varmeforsyning, og samtidig tilby kundene den ekstra sikkerheten lekkasjebeskyttelse bringer med seg.

Varmevekslere er ikke særlig energieffektivt. Faktisk forårsaker en varmeveksler vanligvis til et varmetap på 5 - 7°C, fordi den kontrolleres manuelt og ofte innstilles feil av kunden. Energieffektiviteten blir da for lav, fordi returvannet er for varmt.

Ekstra sikkerhet for kunder

"Det er et svært effektivt system, som gir oss muligheten til å tilby kunder ekstra sikkerhet i tillegg til en mer energieffektiv forsyning. Da det første systemet ble installert i april 2012, slo det umiddelbart av vannet, og vi antok det var en feil i systemet. Men faktisk var det en lekkasje." 

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Løsning:

- 5000 varmemålerpunkter

- Varmemålerne MULTICAL® 601 og 602

- Ekstern måleravlesning via Radio Mesh-nettverk og GPRS

- Kamstrup-DanTaet-løsning – Automatisk lekkasjebeskyttelse

- Intelligent lekkasjeovervåkning

Tidsramme: 2009-2014