Vann
Akustisk lekkasjedeteksjon (ALD)
Smartmåling
Vanntap

Servicetilbud

Akustisk lekkasjedeteksjon

Klar for suksess

Implementeringen av en smartmålingsløsning med akustisk lekkasjedeteksjon inkludert vannmålere av typen flowIQ® 2200 og analysemodulen Leak Detector utføres i tett samarbeid med Kamstrup, for å sikre at du får den best mulige starten. Du kan velge mellom forskjellige nivåer basert på hvor mye support og opplæring dere trenger.

Dette varierer fra standard oppsett og igangsetting, til servicepakker der vi overvåker nettverket ditt og gir deg en liste over mulige lekkasjer for videre undersøkelser. Og hvis du ønsker å håndtere den daglige driften selv, så tilbyr vi også opplæring som sikrer at du er i stand til å oppdage lekkasjer på egen hånd.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smartmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Se filmen for å lære mer om vår akustisk lekkasjedeteksjon, eller klikk på lenken nedenfor for mer informasjon.

flowIQ® 2200

Smart vannmåling med akustisk lekkasjedeteksjon

Med flowIQ® 2200 får du en nøyaktighet uten kompromiss, moderne akustisk lekkasjedeteksjon, støtte for fjernavlesning og flere andre intelligente egenskaper i en overlegen måler med en levetid på opptil 16 år.

flowIQ® 2200 hjelper deg med å oppdage mulig lekkasjer i servicetilkoblinger og hovedledninger. Måleren overvåker støymønstrene slik at du kan identifisere installasjoner med høy risiko.

Leak Detector

Det kan være vanskelig å oppdage lekkasjer, og det kan være mange årsaker til en lekkasje. Med akustiske støydata fra vannmålerne dine kan du nå oppdage lekkasjer på en helt ny måte. Analytics-modulen Leak Detector gjør at du kan oppdage lekkasjer i servicetilkoblinger og hovednett basert på akustiske støynivåer registret av flowIQ® 2200-vannmålere. Dette betyr at du kan bruke tiden din til å fikse lekkasjer, framfor å lete etter de i blinde.