Vann
Smartmålingsløsning
Ikke-fakturert vannforbruk

"Og plutselig var vi en suksesshistorie."

Assens vannverk

Et partnerskap med Kamstrup når det gjelder intelligent måling forbedrer både kundeservice og kundeopplevelsene

Assens kommune som ligger midt i Danmark har rundt 4 000 vannforbrukere. Normalt spiller vannverket bare en mindre rolle i forbrukernes liv.

"Den eneste gangen de tenker på vannforsyningen er når de må ta kontakt fordi noe ikke fungerer. Når de f.eks. opplever at det kommer brunt vann ut av kranene, eller når et rør går i stykker. Eller når de får en vannregning som er utrolig høy" sier Anne Lyndorff Hovmøller, bygningsingeniør og gruppeleder for vannavdelingen til Assens Forsyning.

I dag blir ikke vannverket i Assens betraktet som et sted "der man ringer og klager". 

Det er heller omvendt. Og helt siden Assens vannverk bestemte seg for å bytte til en løsning med smartmålere i 2015, så har vannverket mer og mer blitt kjent som "de som ringer kundene for å fortelle de at noe er galt, og må sjekkes ut" - før kundene oppdager det selv.

Dette er et direkte resultat av Assens vannverks avgjørelse for et par år siden, om å erstatte de gamle vannmålerne i området med nye digitale. 

En anbudsprosess for prosjektet ble startet i samarbeid med Assens fjernvarme, og Kamstrup fikk kontrakten. 

Samarbeidet har også inkludert en implementering av fjernavlesning av Assens vannmålere på timesbasis, kombinert med datadrevet analyse av de store mengdene målerdata. 

Data hentes inn av Assens vannverk over et lukket og kryptert radiosystem via en stor hovedantenne som er montert i toppen av en gammel kornsilo og i en skorstein, kombinert med et antall små antenner som er satt opp lokalt og diskret på flere steder rundt i dekningsområdet.

Anne Lyndorff Hovmøller forklarer at den fysiske strukturen til distribusjonsnettverket i Assens gjorde at avgjørelsen var lett. Systemet er delt inn i seksjoner, noe som gjør at det mulig å få en nøye måling av både vanntilførselen og -forbruket i hvert individuelle distrikt.

"Vi måler i øyeblikket forbruket i systemet per time, og Kamstrup leverte programvaren som er satt opp slik at det genererer alarmer hvis noe utenfor det ordinære påvirker forbruket i de individuelle seksjonene " sier Anne Lyndorff.

"Vi måler i øyeblikket forbruket i systemet fra time til time, og Kamstrup leverte programvaren som er satt opp slik at det genererer alarmer hvis noe utenfor det ordinære påvirker forbruket i de individuelle seksjonene " sier Anne Lyndorff.

Alarmer gir en forbedret kundeservice

"Det som vanligvis skjer er at vi ser en plutselig økning i en husholdningsvannforbruk. Det ser ut som om noen holder på å fylle opp et svømmebasseng, men det er midt på vinteren og ikke den beste tiden å ta seg et bad på. Eller kanskje vannforbruket i et hus øker, selv om vi vet at det er tomt, og til salgs, siden beboerne har flyttet til et sykehjem. Nå kan vi proaktivt håndtere disse situasjonene, slik at vi sparer kundene for både penger og problemer" sier Anne Lyndorff Hovmøller.

"Muligheten vi nå har fått gjør at vi kan utnytte dataene til å finne vanntap som ikke er relatert til problemer i en husholdning. Dette fører til at vi både sparer penger, og får en enklere jobb."

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens vannverk.

Bedre mulighet til å finne lekkasjer og redusere vanntap

Det forventes også at samarbeidet med Kamstrup vil føre til at vannverkets egne målere, som er plassert der vannet pumpes inn i seksjonene, blir koblet til datasystemet. Dermed vil det bli tilgang til enda mer data, og man kan få enda tidligere varsler om uregelmessigheter i distribusjonsnettverket.

"Jeg forventer at det vil forbedre vår evne til å kunne detektere lekkasjer. Skadde rør er en av de vanskeligste problemene å identifisere. Hvis et vannrør sprekker i nærheten av ett kloakkrør eller regnvannsavløp, så oppdager vi det ofte ikke, siden vannet bare forsvinner, og ikke fører til korrosjonsskade eller lignende".

"Muligheten vi nå har fått gjør at vi kan utnytte dataene til å finne vanntap som ikke er relatert til problemer i en husholdning. Dette fører til at vi både sparer penger, og får en enklere jobb. Det reduserer tiden vi bruker på å gå rundt med hodetelefoner klokken to om natten for å lytte etter dryppe- eller plaskelyder" sier Anne Lyndorff Hovmøller.

Danmark har en nasjonal regulering som stipulerer at økonomiske sanksjoner vil bli benyttet mot vannverk som har en vanntap som overstiger 10 % per år. Dette har økt bransjens fokus på å redusere tapet av drikkevann.

Vanntapet (6 %) til Assens vannverk er langt under denne grensen. Men Anne Lyndorff Hovmøller ønsker å gjøre mer, og ser partnerskap med Kamstrup som viktig og verdifullt når det gjelder å nå Assens strategiske mål om å kunne gi kundene "en bedre service enn de forventer".

“Det å ha Kamstrup som forretningspartner har vært svært givende. Vi ser hvordan ekspertene fra Kamstrup går helt og fullt inn for det, og tar samarbeidet vårt svært seriøst. Selskapet investerer mange ressurser i samarbeidet, og de følger opp alle detaljer nøye".

Bedre enn forbrukerne forventer

"Hvilke fordeler har Assens vannverk av å velge intelligent måling? I tillegg til at det har optimert evnen vår til å lokalisere lekkasjer, så er den mest verdifulle delen at vi nå har gått fra å være et vannverk som ingen tenkte noe mye på, eller bare når noe gikk galt, til at vi har blitt en "suksesshistorie". 

"Vi har blitt ganske kule, og vi har fått svært fornøyde kunder, siden de ser oss som en leverandør av god service, problemløsere, og de som forhindrer uventet høye vannregninger" sier Anne Lyndorff Hovmøller.

Assens vannverk

Løsningen:

  • Vannmålere av typen MULTICAL® 21 og FlowIQ® 3100
  • Fjernavlesning via et READy-nettverk med to store primære antenner (skorsteinsmonterte)
  • Analyseprogrammene Water Intelligence og Incidents

Tidsramme:

Pilotprosjektet med mobil avlesning ble utført i 2013. Radionettverket ble etablert i 2015-2016, samtidig med fullførelsen av installeringen av nye vannmålere høsten 2016. Etterpå gikk Assens vannverk inn i et tett partnerskap med Kamstrup for å utvikle og teste deres programmer Incidents og Water Intelligence. 

Om Assens vannverk:

  • Assens vannverk
  • Rundt 3 800 målerpunkter
  • Årlig pumpet volum til forbrukere: Ca. 700 000 m³