Vann
Målerinstallasjon
Smartmåling
Nøyaktighet

Vannmålere som er mindre utsatt for mineraler, reduserer kostnadene og sikrer høy og stabil nøyaktighet

Region Gotland, Sverige

De kalkrike bergartene på Gotland forårsaket kalkavleiringer i regionens 12 000 mekaniske vannmålere. Dette tvang regionens vannverk til å skifte ut noen av målerne etter bare tre år, i motsetning til de vanlige ti årene. Ved gradvis å erstatte de mekaniske vannmålerne med ultralydsbaserte vannmålere fra Kamstrup – målere som er mindre utsatt for mineralavleiringer, og som dermed sikrer høy og stabil nøyaktighet både ved måling og fakturering – kan du forvente store innsparinger.

Ultralydvannmålere løser problemer med mineralavleiringer

Områder med kalkrike bergarter har ofte hardt vann, noe som forårsaker mineralavleiringer i vannmålere, oftest kalk og kalsium, noe som reduserer målenøyaktigheten. Vannverket i Region Gotland slet med avleiringer av kalsium, jern og sand i de mekaniske vannmålerne.
Som et resultat av avleiringene, viste målerne feil vannforbruk og kunne til og med slutte å virke.

"Problemet er mest alvorlig for de av kundene som har egen brønn, fordi vi bruker vannforbruket som grunnlag for kloakkavgiften. Vi har også betydelige problemer med avleiringer i områder hvor vannet er spesielt hardt", forklarer Susanne Bjergegaard Pettersson, sjef i Region Gotlands vannverk.

I tillegg krever svensk lov at vannmålere skal skiftes ut hvert tiende år, men på grunn av jern- og kalkavleiringene har vannverket vært tvunget til å bytte noen av de mekaniske målerne etter bare tre år.
De forventer derfor at en utskifting av mekaniske målere med ultralydmålere fra Kamstrup vil gi betydelige besparelser.
 
Nøyaktig fakturering krever nøyaktig måleravlesning

Med utgangspunkt i blant annet positive erfaringer fra andre vannverksmyndigheter, valgte Region Gotland Kamstrups MULTICAL® 21-vannmåler. Kamstrups ultralydmålere har ingen bevegelige deler og er derfor ikke sårbare for mineralavleiringer og slitasje.
 
Vakuumforseglingen forhindrer at det trenger inn fukt og kondens i måleren, noe som gjør den egnet for plassering i for eksempel målebrønner. I tillegg har MULTICAL® 21-vannmåleren en forventet levetid på opp til 16 år.

Ultralydmålere er dyrere enn mekaniske målere. Imidlertid forventer vannverket at investeringene skal betale seg selv på grunn av den økte nøyaktigheten til måleravlesningene og den økte levetiden til ultralydmålerne.

En rekke nye målere er allerede installert og fungerer godt, og det er nå bestilt mange fler. De fleste er MULTICAL® 21, men et lite antall flowIQ 3100 skal installeres hos større kunder. 
 
Det forventes ytterligere besparelser med den innebygde lekkasjedeteksjonen i de nye målerne. Dette gjør at Gotlands vannverk raskt kan finne og utbedre lekkasjene.
 
Tatt i betraktning at et lekk toalett i verste fall kan gi et vanntap på ca. 400 000 liter på ett år, kan effektiv lekkasjedeteksjon spare kunder for betydelige ekstrautgifter. 

"Besparelsene vil komme fra at man alltid får nøyaktige målinger, fordi de gjør det mulig med nøyaktig fakturering. Dette gagner både oss og kundene våre. Vi vil også oppnå store besparelser ved at vi slipper å skifte ut målere før tiden."

 

Susanne Bjergegaard Pettersson, sjef i Region Gotlands vannverk

Fjernavlesning bidrar til enklere fakturering og besparelser

Region Gotlands vannverk sender for øyeblikket ut måleravlesningskort til kundene én gang i året, men arbeidet forbundet med dette og faren for at det oppstår feil gjør at det er en svært ineffektiv prosess.
 
I tillegg er responsgraden svært lav, hvilket betyr at ansatte ofte må reise ut og foreta avlesningen manuelt hos kunden, noe som er svært tidkrevende.

Med Kamstrups READy-mobilavlesning går måleravlesningen raskt og enkelt.

Kun tre komponenter for å lese av målere direkte fra bilen.

"Vi har testet READy, og vi har høye forventninger til denne måleløsningen. Når de nye målerne er installert, kan vi få avlesningene direkte i økonomisystemet som grunnlag for fakturering," forklarer Susanne Bjergegaard Pettersson.
 
I fremtiden vil Region Gotland vurdere å utvide til Kamstrups Radio Link-løsning for nettverksavlesning, som vil gjøre det enda enklere å lese av målere.

Løsning:
MULTICAL® 21
FlowIQ 3100
READy mobil avlesning
Tidsramme: Utrullingen av måleren startet i 2014 og vil finne sted i løpet av en tiårsperiode. 
 
Kunde:
Region Gotland
57 300 innbyggere
12 000 målerpunkter

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:

Mattias Bornerberg
Tlf.: +46(0)703772016
E-post: mbo@kamstrup.se