Intelligente løsninger for strømnettet

Kompleksiteten er gitt for DSO-er. Etterspørselen endrer seg og øker, ny teknologier utvikles, og flere forbrukere plugger inn sine elbiler og kobler seg til sine nye solcellepaneler for hver dag som går. Samtidig blir infrastrukturen i nettet eldre, og vi står overfor enorme investeringer i nettet. Utfordringene er velkjente. La oss løse dem nå!

Smartmåling er nøkkelen til å sikre optimal bruk av energiressursene og utnytte det eksisterende nettet, og potensialet går langt ut over det å samle inn pålitelige målerdata for fakturering. Morgendagens nett bruker data fra smartmålere på en intelligent måte for å gi innsikt i hva som skjer under bakken i selv de fjerneste områdene av distribusjonsnettet.

Din fullservice partner

Ved å levere en integrert løsning som omfatter hele smartmåling-verdikjeden, gjør vi det mulig for nettleverandørene å forenkle smartmåling og drive et effektivt nett.

Vi har 20 år med erfaringen innen strømmåling, men det vi skiller oss ut med, er måten vi tenker på. Målet vårt er å bli en betrodd partner som innoverer sammen med kundene våre, og som bidrar til at våre kunder kan videreutvikle, strømlinjeforme og tilpasse virksomheten sin til fremtidens krav.

Vi hoster og driver våre egne smartmålesystemer for et antall nettkunder til daglig. Dette, sammen med vår kundedrevne innovasjonsprosess, setter deg og dine utfordringer i sentrum for alt vi gjør.

Oppdag potensialet i det digitale nettet

Inspirasjon for det digitale strømnettet

Få full oversikt over jordfeil

Finn årsaken til en jordfeil, pluss den nøyaktige plasseringen uten at du må forlate kontoret. Jordfeilmodulen visualiserer alle jordfeil etter størrelse, lengde, hyppighet m.m. Og naturligvis kan jordfeil som omfattes av REN-standarden også filtreres ut.

1 million målere for Radius

Radius har valgt Kamstrup’s modulære OMNIA® smart grid plattform til det største smartmåler prosjektet i Skandinavia. Levert som Metering as a Service innkluderer prosjektet utallige integrasjoner mot andre forretningsystemer i tillegg til drift av 1 million elektrisitetsmålere og et komplett AMI system frem mot 2035. Utrullingen vil være komplett i September 2019.

Datasikkerhet som kjerne

Våre smartmålerløsninger er utviklet basert på militære sikkerhetsstandarder som en integrert del av deres DNA. Sikkerhetsarkitekturen som benyttes i Kamstrup OMNIA® følger dyptgående militære strategier for å minimere følgene av feil eller brudd. Det siste innen AES 128-bit kryptering dekker all kommunikasjon inne i og mellom AMI-komponenter. Dette hindrer inntrengere i å lese og/eller manipulere data og kommandoer. Og vi er selvfølgelig ISO 27001-sertifisert på IT-sikkerhet.

Men datasikkerhet omfatter selvfølgelig mye mer enn bare kryptering! Man må aldri undervurdere viktigheten av menneskene og prosessene - se videoen for å lære mer om hvordan man vurderer datasikkerhet i et holistisk perspektiv.