Det er på tide å vite mer om elektrisitet

Landskapet til distribusjon av elektrisitet endres raskt. Endringene drives av bestemmelser, nye teknologier og endrede kundekrav, og dermed står distribusjonsselskapene ovenfor enda større utfordringer enn tidligere. Fornybare energikilder som vind- og solkraft vil føre til en mer desentralisert produksjon, mens den økende populariteten til bærekraftige løsninger som elbiler og varmepumper skaper hittil ukjente forbrukstopper som utfordrer kapasiteten i dagens nett.

Ved å sørge for pålitelige data og en innsikt i nettet kan vi hjelpe distribusjonsselskapene med å omforme disse utfordringene til muligheter i en stadig mer konkurranseutsatt og kompleks markedsplass.

Med reell kunnskap og full tilgang til belastningsdata, er ikke lenger håndtering av fluktuerende forbruksmønster, avgjørelser om utvidelser av nettet og detektering av avvik noe som gjøres i blinde. Intelligent måling sikrer optimal bruk av energiressursene og anleggets aktiva, samt sikre maks leveringssikkerhet og kundetilfredshet.

Det er på tide å omfavne framtiden til en mer bærekraftig energidistribusjon. Det er på tide å vite!

Inspirasjon for det digitale strømnettet

Din fullservice partner

Ved å levere en integrert løsning som omfatter hele smartmåling-verdikjeden, gjør vi det mulig for nettleverandørene å forenkle smartmåling og drive et effektivt nett.

Vi har 25 år med erfaringen innen strømmåling, men det vi skiller oss ut med, er måten vi tenker på. Målet vårt er å bli en betrodd partner som innoverer sammen med kundene våre, og som bidrar til at våre kunder kan videreutvikle, strømlinjeforme og tilpasse virksomheten sin til fremtidens krav.

Vi hoster og driver våre egne smartmålesystemer for et antall nettkunder til daglig. Dette, sammen med vår kundedrevne innovasjonsprosess, setter deg og dine utfordringer i sentrum for alt vi gjør.

Radius gjør seg klar til en elektrifisert framtid

For å forberede nettet for en økt elektrifisering, og optimalisere driften, valgte Danske DSO en nøkkelferdig løsning fra Kamstrup når det var tid for en utskifting av deres rundt en million mekaniske målere.

Datasikkerhet som kjerne

Våre smartmålerløsninger er utviklet basert på militære sikkerhetsstandarder som en integrert del av deres DNA. Sikkerhetsarkitekturen som benyttes i Kamstrup OMNIA® følger dyptgående militære strategier for å minimere følgene av feil eller brudd. Det siste innen AES 128-bit kryptering dekker all kommunikasjon inne i og mellom AMI-komponenter. Dette hindrer inntrengere i å lese og/eller manipulere data og kommandoer. Og vi er selvfølgelig ISO 27001-sertifisert på IT-sikkerhet. 

Men datasikkerhet omfatter selvfølgelig mye mer enn bare kryptering! Man må aldri undervurdere viktigheten av menneskene og prosessene - se videoen for å lære mer om hvordan man vurderer datasikkerhet i et holistisk perspektiv.