Utgått produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentasjon

Relaterte produkter ({{ totalProducts }})

Få fornuftig informasjon ut av måleravlesningene dine

READy er en effektiv løsning for innsamling av og tilgang til omfattende og pålitelige data om varme-/kjøledistribusjonen til sluttbrukerne, og deres forbruk.

Løsningen inkluderer forskjellige fjernavlesningsalternativer, som kan kombineres og erstattes av andre for å tilpasse både dagens og framtidens behov. Felles for alle er den effektive innsamlingen av data, og bruken av individuelle krypteringsnøkler for å sikre en trygg overføring av data.

Når dataene er samlet inn er det enkelt å få tilgang til de i READy, og her kan du navigere i de og handle der det er behov for det. En av de mange egenskapene er muligheten til å organisere dataene i grupper, og presentere dataene i tabeller, grafer og rapporter i tillegg til å varsle om hendelser via e-post, SMS og ved hjelp av symboler.

READy inneholder også verktøy for analyse av data og de daglige oppgavene inkluderer en jevn utveksling av data med andre deler av driften, som automatiske import- og eksportjobber, opprettelse av egne eksportformater og API-tilgang til dataene dine.

Avhengig av dine preferanser kan READy leveres som en lokal eller hosted løsning. Hvis du velger en hosted løsning, oppbevares dataene dine trygt hos Kamstrup. Hvis du velger lokal løsning, oppbevares dataene dine lokalt på din egen datamaskin. Det er også mulig å be Kamstrup om å ta hånd om hele driften av READy.

Datainnsamling med READy

Se de mange mulighetene for datainnsamling som er tilgjengelig med READy.

Nettverksavlesning

Kommunikasjonsinfrastruktur for avlesning i et fast nettverk 

Automatisk fjernavlesning gir daglige og timesverdier for bedre optimalisering.

Lær mer

Kablet avlesning

Ideell når en trådløs tilkobling ikke er mulig

Kablet måleravlesning. Robust fjernavlesingssystem.

Lær mer

Digitalisering leverer målbare resultater

«Ved å optimalisere nettverksdriften har vi, over de siste årene. Spart 2 500 ‑ 3000 MWh – Det er ca. 2,5 % – og reduserte rørtapene med 12 %».

Marc Roar Hintze, CEO, Assens fjernvarme.

Driftsoptimering og forbedret kundeservice med fjernavlesning

Assens vandværk og Assens fjernvarme, Danmark

Et felles fokus på den best mulige bruken av ressursene og god kundeservice la grunnlaget for at to leverandører valgte å samarbeide om nettverksbasert avlesning av vann- og fjernvarmemålere via READy. I tillegg til at kostnadene ved implementering av radionettverket ble halvert, så resulterte samarbeidet i at fordelene med løsningen ble doblet.

Små forsyningsselskap må være smarte

Överkalix Värmeverk, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerer tradisjonell, fast nettverksavlesning av sine varme- og vannmålere med "drive-by" måleravlesning via en søppelbil. Resultatet er ekstremt effektiv måleravlesning med et minimum av kostnader og ressurser – og et enormt potensial som grunnlag for fremtidige optimeringer.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6