READy

READy er en unik løsning for fjernavlesning av målere og optimalisering av distribusjonsnettverket

Få fornuftig informasjon ut av måleravlesningene dine

READy er en effektiv løsning for fjernavlesning av intelligente varmemålere. Du får en rask og enkel tilgang til forbruksdataene dine, og systemet gir deg tilgang til verktøy for analysering og optimalisering av distribusjonsnettverket ditt.

Kamstrups READy støtter både trådløs avlesning av målere og avlesning av kabeltilkoblede målere i en trådbasert M-Bus-system. Avhengig av behovene dine så kan fjernavlesningen av målerne dine med det automatiske måleravlesningssystemet READy utføres på to måter.

Du kan lese av målerne når du er på farten med en mobil måleravlesning på smarttelefonen din ved at du kjører rundt i forsyningsområdet ditt. Du kan også få lest av målerne automatisk på daglig eller timesbasis gjennom et nettverk med en eller flere faste datainnsamlingsenheter.  READy-systemet fra Kamstrup kan enkelt tilpasses til forskjellige behov, og det kan utvides etter hvert som behovene endres. Hvis du har valg mobil måleravlesning, er det derfor enkelt å oppgradere og utvide til en nettverksløsning, ett område om gangen, eller alle områder samtidig.

Uansett om du velger en løsning for avlesning via mobil eller nett, får du direkte tilgang til support, og målerdata lagres trygt hos Kamstrup.

Datainnsamling med READy

Digitalisering leverer målbare resultater

"Ved å optimalisere nettverket vårt har vi i løpet av de siste årene kunnet spare 2 500-3 000 MWh, rundt 2,5 % og redusere tapene i rørnettet med 12 %" 

Marc Roar Hintze, CEO, Assens fjernvarme.

Driftsoptimering og forbedret kundeservice med fjernavlesning

Assens vandværk og Assens fjernvarme, Denmark

Et felles fokus på den best mulige bruken av ressursene og en god kundeservice la grunnlaget for at de to leverandørene valgte å samarbeidet om nettverksbasert avlesning av vann- og fjernvarmemålere via READy. I tillegg til at kostnadene ved implementering av radionettverket ble halvert så resulterte samarbeidet i at løsningens fordelene til løsningen ble doblet.

"Små forsyningsselskap må være smarte"

Överkalix kommune, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerer tradisjonell, fast nettverksavlesning av sine varme- og vannmålere med "drive-by" måleravlesning via en søppelbil. Resultatet er ekstremt effektiv måleravlesning med et minimum av kostnader og ressurser – og et enormt potensial som grunnlag for fremtidige optimeringer.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6