Vann
Kommunikasjonsteknologier
linkIQ
M-Bus
NB-IoT
LoRaWAN

Kommunikasjonsteknologier

Det er flere kommunikasjonsteknologier tilgjengelig for fjernavlesning, inkludert velkjente M-Bus-baserte protokoller, og nye IoT-teknologier. Forskjellige teknologier fungerer godt for forskjellige målsetninger, og valget dere tar må dekke de behovene dere har. Felles for alle kommunikasjonsteknologier som er tilgjengelig i dag, om det så er neste generasjons løsning, en tradisjonell eller en kombinasjon av disse, er at de alle representerer en løsning og ikke et mål i seg selv.  

Derfor, før du velger en løsning, må du definere forretningsbehovene som løsningen må dekke.

Ta med kravene dere har for batteriets levetid, datafrekvens, nettverksrekkevidde og om dere bare trenger data til fakturering, eller om dere også ønsker å bruke dataene til analyse og optimalisering av driften. Og hvordan ønsker dere å bruke ressursene: Vil dere ha full kontroll over nettverket? Eller ønsker dere å overlate ansvaret for infrastrukturen til en ekspert på dette, og heller fokusere på kjernevirksomheten?

En oversikt over teknologiene

Forskjellige teknologier fungerer godt for forskjellige målsetninger, og valget dere tar må dekke de behovene dere har. Nedenfor finner du en sammenligning av de mest populære teknologiene og en innsikt i hvordan de dekker forskjellige behov for smartmåling i et nettverk som består av målere med en forventet levetid på 16 år.

La oss bryte det ned

Hvordan vi jobber med IoT

Vannmåler med Sigfox-kommunikasjon En smart vannmåler utformet for Sigfox

Med en ny versjon av MULTICAL® 21, presenterer Kamstrup den første smartmåleren på det europeiske markedet som kombinerer den høye nøyaktigheten til ultralydmåling med framtidsrettet Sigfox-basert kommunikasjon.

Den nye måleren vil være interessant for mange forsyningsleverandører som ønsker å basere sin smartmåler-strategi på en IoT-basert infrastruktur. Enten på grunn av deres forretningsbehov eller som en del av en overordnet Smart City-strategi.

Nye MULTICAL® 21 ble utviklet til et stort prosjekt fra vannverket i Antwerpen, Water-link, og representerer en ny og innovativ, men likevel godt utprøvd løsning, som tar IoT for smart vannmåling fra teori til en håndfast virkelighet.

Water-link i Antwerpen valgte Sigfox Sigfox var det perfekte valget for Antwerpen i Belgia

Det å kunne styre sitt eget nettverk, redusere kostnadene og forbedre servicen de tilbyr kundene var fremst i tankene til Water-Link i Antwerpen når de bestemte seg for å oppgradere til neste generasjons intelligente IoT-baserte vannmålingsløsning fra Sigfox, Hydroko og Kamstrup.

"Siden vi kombinerer målerne med en smartventil, var vi overbevist om at SIGFOX ville fungere best for oss. Kamstrup er en av lederne innen IoT-løsninger for intelligent vannmåling, og de gir oss den fleksibiliteten og kompatibiliteten vi trenger". Kurt De Nies, prosjektleder hos Water-link.

"Når vi beregnet den finansielle påvirkningen av denne investeringen, ble det mer og mer klart hvor viktige fordelene til måleren fra Kamstrup var. Ved lav strømning er måleren fra Kamstrup svært nøyaktig, så vannforbruket vi ville spare inn ble en viktig faktor når investeringens returverdi ble beregnet" forklarer De Nies.

NB-IoT-tester i Spania NB-IoT-tester i Spania

I samarbeid med Vodafone utfører vi en feltstudie av NB-IoT for det spanske vannverket Global Omnium, Aguas de Valencia Group, i Valencia.

Målerne som brukes i denne studien er vannmålerne MULTICAL® 21 og flowIQ® 2103 med en NB-IoT-bro. Målerne leses av automatisk via NB-IoT-nettverket som leveres av Vodafone, og dataene blir håndtert av Kamstrups system for målerdataadministrasjon (MDM), READy Manager.

NB-IoT-test i Chile NB-IoT-test i Chile

Vi utfører i samarbeid med Huawei og Telefónica de første NB-IoT-testene i Latin-Amerika for det Chilenske selskapet Essbio. 

Målet med testene er å gi sluttbrukerne kunnskap om den daglige bruken, legge til rette for den faktiske faktureringen, unngå forbruksestimater og for å finne lekkasjer og andre uregelmessigheter.

Neste generasjons intelligente målerløsninger er en god forretningsstrategi

Forsyningsselskapet Water-link, Antwerpen, Belgia

Muligheten til å styre sitt eget nettverk, redusere kostnadene og forbedre servicen de tilbyr kundene var fremst i tankene til Water-Link når de bestemte seg for å oppgradere til neste generasjons intelligente vannmålingsløsning.

70 % færre antenneplasseringer

DIN Forsyning, Danmark

Takket være den nye måleravlesningsmetoden linkIQ® kunne DIN Forsyning redusere antallet nødvendige antenneplasseringer i Esbjerg betydelig. Felttesten oppfylte varmeverkets høye forventninger og har ført til enklere arbeidsrutiner, bedre kundeservice og et mer effektivt varmeverk.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6