Tiden for lekkasjedeteksjon redusert med to tredjedeler

Tønder vannverk, Danmark

Med analyseverktøyet Water Intelligence har Tønder vannverk fått en markant optimalisering av lekkasjedeteksjonen i et spesielt utfordrende område. Ny innsikt gjør at vannverket kan prioritere bruken av ressurser og vedlikeholdsinnsatsen. Og i tillegg til det opplever kundene et forbedret servicenivå.

Når Tønder vannverk ble introdusert for analyseverktøyet Water Intelligence, kunne de raskt se potensialet i forhold til to av de viktigste fokusområdene: Vanntap og vedlikehold av infrastrukturen. Verktøyet overvåker nettverket, og beregner den daglige vannbalansen til hvert individuelle distrikt automatisk, slik at vannverket får en kontinuerlig oversikt over vanntapet.

Tidligere var lokalisering av lekkasjer spesielt utfordrende på øyen Rømø, der bakken stort sett består av sand, noe som vanligvis betyr at vannet fra lekkasjer bare forsvinner i bakken.

"Automatisering er veien framover"

Tønder vannverk har bruk fjernavleste målere siden 2014, så de har allerede hatt tilgang til en stor mengde data. Så det var utsikten til å kunne overvåke nettverket automatisk som fanget interessen til selskapet i henhold til driftsleder John Pies Christiansen. Han sier: "Antallet ansatte øker ikke, men vi får flere og flere oppgaver, så automatisering er veien framover for oss."

Tidligere brukte vannverket mye tid på å eksportere data til Excel, med mange manuelle oppdateringer. Med Water Intelligence så gjøres dette automatisk. "Vi ønsker et system som kjører i bakgrunnen, og administrerer seg selv, slik at vi ikke trenger å bruke ressurser før vi blir varslet om at noe er feil" forklarer driftstekniker Christian Møller.

Tønder vannverk har samarbeidet tett med Kamstrup helt fra starten, og Christian Møller sier at Kamstrup har vært svært oppmerksomme på deres erfaring med programmet, i tillegg til deres tilbakemeldinger om hvordan programmet kunne bli enda mer funksjonelt.

En mer effektiv lekkasjedeteksjon

Tidligere hadde Tønder vannverk kun tallene fra pumpestasjonene som grunnlag. Hvis det totale vannvolumet som ble sendt til Rømø var høyt sammenlignet med erfaringen og de historiske dataene fra SRO-systemet, kunne det indikere en lekkasje. For å kunne lokalisere lekkasjen måtte vannverket lese av og utelukke en gate om gangen, på natten, når det ville føre til minst mulig påvirkning av kunden. I dag blir mengden som pumpes ut sammenlignet automatisk med forbruket i hvert distrikt, noe som gjør at det er enkelt å kategorisere det reelle tapet.

"Med Water Intelligence kan vi gå rett til lekkasjesøk. Før kunne to personer bruke ni netter på å spore opp en lekkasje, pluss en ekstra dag for klargjøringsarbeid. I dag kan vi ha alt gjort på to til tre dager. Det er snakk om store besparelser både med tanke på tid og penger" sier John Pies Christiansen. "Det handler om å oppdage hvor vi kan handle mest effektivt, og det krever data. Det å kjøre rundt for å lete etter en halv kubikkmeter er som å se etter en nål i en høystakk. Og det fungerer ikke å sende inn hele kavaleriet."

"Med den oversikten vi har i dag, så kan vi også identifisere økende tendenser, og være proaktiv" forklarer Christian Møller. Dette betyr blant annet at selskapet har forbedret servicen de tilbyr kundene sine. "Nå som vi har både data og kunnskap, så føler vi at vi har et ansvar for å hjelpe kundene våre."

Høsten 2018 opplevde Tønder vannverk et veldig konkret eksempel på hvordan programmet kunne redusere responstiden. Over en tidsperiode viste Water Intelligence en gradvis økning i vanntapet i ett av distriktene. Vannverket holdt et øye med utviklingen, og så snart vanntapet nådde et nivå der årsaken kunne lokaliseres, så fant de en lekkasje på fem kubikkmeter per time, og denne ble oppdaget mye raskere enn det ville ha vært mulig tidligere. "Lekkasjer hadde ofte tid til å utvikle seg til brudd før vi oppdaget de. Nå kan vi handle før den virkelige skaden oppstår " forklarer Christian Møller.

Resultatet fra fjernavleste målere, frekvente data og målrettet analyse av data

Prioritert rørfornyelse

Tønder vannverk har utsatt en planlagt renovering av rørnettverket på Rømø i 2019. De forventer at den detaljerte innsikten som Water Intelligence vil gi dem, vil føre til at de kan prioritere renoveringsarbeidet mye bedre. "En komplett oversikt med ytelsestall for ett år etter mer vil vise hvilke områder som må prioriteres og hvilke som kan utsettes, f.eks. på grunn av hyppige brudd" sier John Pies Christiansen.

Fram til nå har ikke vannverket hatt noe grunnlag til å bestemme tilstanden til rørene, og derfor har de vært usikre på hvor de skulle fokusere innsatsen. "Vi må fokusere på de områdene som gir mest verdi for pengene. Verktøyet kan gi den kunnskapen når vi ha datagrunnlaget."

"Med Water Intelligence kan vi gå rett til lekkasjesøk. Før kunne to personer bruke ni netter på å spore opp en lekkasje, pluss en ekstra dag for klargjøringsarbeid. I dag kan vi ha alt gjort på to til tre dager. Det er snakk om store besparelser både med tanke på tid og penger,"

 

John Pies Christiansen

Et verktøy som støtter driften

For Tønder vannverk er Water Intelligence først og fremst et serviceverktøy. Blant annet er vannverket svært fornøyd med grensesnittet, som gjør at det er enkelt å designe og oppdatere distriktene. "Vi trenger ikke å gå gjennom en kartavdeling, eller ta det med Kamstrup. Du bare flytter linjene" sier driftsingeniør Erling Atzen. "Som ingeniør så foretrekker jeg å ha verktøyene i hånden framfor på skjermen, men det er likevel svært enkelt."

Tønder vannverk jobber nå med å tolke verktøyets visualiseringer. De vet for eksempel nå hvordan de skal kunne identifisere en åpen ventil etter at systemet gjorde de oppmerksom på noe som viste seg å være en åpen ventil mellom to distrikter. "Det er mer morsomt å jakte på lekkasjer nå som jakten er basert på reelle data framfor antakelser og magefølelse" sier Erling Atzen.

I løpet av et år vil Tønder vannverk ha startet oppdelingen av forsyningsområdet på fastlandet i flere målte distrikter. Her har de i dag problemer med lokalisering av lekkasjer som følge av et stort antall tilkoblinger, og de forventer at Water Intelligence vil kunne hjelpe til med å fokusere innsatsen her også.

Du er kanskje også interessert i…

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.