Vann
Lekkasjedeteksjon
Datapålitelighet
Driftseffektivitet

Optimalisert lekkasjedeteksjon og datadrevet renovering

Tønder vannverk, Danmark

Med Water Intelligence har Tønder vannverk virkelig optimalisert lekkasjedeteksjonen i et spesielt utfordrende område. Ny innsikt gjør at vannverket kan prioritere bruken av ressurser og vedlikeholdsinnsatsen. Og i tillegg opplever kundene et forbedret servicenivå.

Da Tønder vannverk ble presentert for analyseverktøyet District Analyser, så de raskt potensialet i forhold til to av de viktigste fokusområdene: vanntap og vedlikehold av infrastrukturen. Verktøyet overvåker nettverket og beregner den daglige vannbalansen til hvert individuelle distrikt automatisk, slik at vannverket får kontinuerlig oversikt over vanntapet.

Tidligere var lokalisering av lekkasjer spesielt utfordrende på øya Rømø, der bakken stort sett består av sand, noe som vanligvis betyr at vann fra lekkasjer bare forsvinner i bakken.

"Automatisering er veien videre"

Tønder vannverk har bruk fjernavleste målere siden 2014, så de har allerede hatt tilgang til en stor mengde data. Så det var utsikten til å kunne overvåke nettverket automatisk som fanget interessen til selskapet, ifølge driftsleder John Pies Christiansen. Han sier: "Antallet ansatte øker ikke, men vi får flere og flere oppgaver, så automatisering er veien videre for oss."

Tidligere brukte vannverket mye tid på å eksportere data til Excel, med mange manuelle oppdateringer. Med District Analyser skjer dette automatisk. "Vi ønsker et system som kjører i bakgrunnen og administrerer seg selv, slik at vi ikke trenger å bruke ressurser før vi blir varslet om at noe er feil", forklarer driftstekniker Christian Møller.

Mer effektiv lekkasjedeteksjon

Tidligere hadde Tønder vannverk kun tallene fra pumpestasjonene som grunnlag. Hvis det totale vannvolumet som ble sendt til Rømø var høyt sammenlignet med erfaringen og de historiske dataene fra SRO-systemet, kunne det indikere en lekkasje. For å kunne lokalisere lekkasjen måtte vannverket lese av og utelukke en gate om gangen, på natten, når det ville føre til færrest mulige utfordringer for kunden. I dag blir mengden som pumpes ut, automatisk sammenlignet med forbruket i hvert distrikt, noe som gjør at det er enkelt å kategorisere det reelle tapet.

"Med District Analyser vi gå rett til lekkasjesøk. Før kunne to personer bruke ni netter på å spore opp en lekkasje, pluss en ekstra uke til klargjøringsarbeid. I dag kan vi ha alt gjort på to til tre dager. "Det er snakk om store besparelser både med tanke på tid og penger", sier John Pies Christiansen. "Det handler om å oppdage hvor vi kan handle mest effektivt, og det krever data. Det å kjøre rundt for å lete etter en halv kubikkmeter er som å se etter en nål i en høystakk. Og det fungerer ikke å sende inn hele kavaleriet."

"Med den oversikten vi har i dag, kan vi også identifisere økende tendenser og være proaktive", forklarer Christian Møller. Dette betyr blant annet at selskapet har forbedret servicen de tilbyr kundene sine. "Nå som vi har både data og kunnskap, føler vi at vi har et ansvar for å hjelpe kundene våre."

Over en periode viste District Analyser en gradvis økning i vanntapet i ett av distriktene. Vannverket overvåket situasjonen og oppdaget en lekkasje på 5 m3/t mye raskere enn de normalt ville ha gjort.

Resultatet fra fjernavleste målere, hyppige data og målrettet analyse av data

Prioritert rørfornyelse

Den detaljerte innsikten i District Analyser gjør at de nå kan prioritere renovering basert på den reelle tilstanden til rørene, og ikke alderen, som de tidligere gjorde. “Vi må handle der innsatsen vår skaper mest verdi. Og det er den kunnskapen som District Analyser gir oss i dag”, sier John Pies Christiansen.

Nylig bestemte de seg for å prioritere renovering av en utpekt del av hovednettet, der District Analyser i en periode har angitt en mulig lekkasje i ett av distriktene – et distrikt der den sandholdige bakken gjør at det nesten er umulig å oppdage lekkasjer med tradisjonelle metoder. Resultatet var tydelig: Vanntapet ble redusert med en gang, fra 1,8 m3/t til 0,25 m3/t etter renoveringen.

"Med Water Intelligence kan vi gå rett til lekkasjesøk. Før kunne to personer bruke ni netter på å spore opp en lekkasje, pluss en ekstra til klargjøringsarbeid. I dag kan vi ha alt gjort på to til tre dager. Det er snakk om store besparelser både med tanke på tid og penger",

 

John Pies Christiansen

Et verktøy som støtter driften

For Tønder vannverk er District Analyser først og fremst et serviceverktøy. Blant annet er vannverket svært fornøyd med grensesnittet, som gjør at det er enkelt å designe og oppdatere distriktene, sier serviceingeniør Erling Atzen. "Som ingeniør foretrekker jeg å ha verktøyene i hånden framfor på skjermen, men det er likevel svært enkelt."

Vannverket vet for eksempel nå hvordan de skal kunne identifisere en åpen ventil etter at systemet gjorde dem oppmerksom på noe som viste seg å være en åpen ventil mellom to distrikter. "Det er mer morsomt å jakte på lekkasjer nå som jakten er basert på reelle data framfor antakelser og magefølelse", sier Erling Atzen.

Tønder vannverk utvider nå bruken av District Analyser, slik at verktøyet også skal dekke fastlandsdistriktene, der lekkasjedeteksjon også er en utfordring på grunn av det høye antallet tilkoblinger.
Målet er, akkurat som på Rømø, å opprette små distrikter og samle inn timesdata fra hele nettverket, slik at District Analyser kan brukes på hele distribusjonsnettverket – og forventningene er høye.

Du er kanskje også interessert i …