Fjernvarme, Analyser

 • Reduser kostnader
 • Målrettede investeringer 
 • Forbedret kundeservice

Det å koble data fra smarte varmemålere med fakta om fjernvarmerørene kan føre en til drastisk endring i hvordan du planlegger, drifter og vedlikeholder distribusjonsnettverket. 

Det å utnytte potensialet til dataene med varmeanalyse kan gi store potensialer for smart fjernvarme, og kan hjelpe til med å forbedre ressurshåndteringen, redusere tap i nettverket og gi en uovertruffen åpenhet om statusen mellom produksjon og forbrukeren.

Ved å analysere data fra intelligente målere vil du kunne ha en innsikt i hva det er som skjer under bakken, i tillegg til det over, hele året.

Løsningen er klar for smart fjernvarme. Det er opp til deg å ta det neste skrittet.

Heat Intelligence

Når du har en oversikt over hva som skjer under bakken…

Du vil kunne låse opp en virkelig smart fjernvarme når du er i stand til å

 • Finn varmetapet
 • Dokumenter leveringskvaliteten
 • Overvåke belastning og kapasitet
 • Identifiser hva det er som stresser nettverket
 • Ta kontakt med oss for en diskusjon om hvordan Heat Intelligence kan analysere dataene dine, og skape en åpenhet i distribusjonsnettet ditt.

Gjør det til ditt distrikt

 • Lokalisere varmetap
 • Dokumenter leveringskvaliteten
 • Overvåke belastning og kapasitet
 • Identifiser hva det er som stresser nettverket

Nettverksstatusen nå

Du kan nå se nøyaktig hvordan varmen beveger seg gjennom distribusjonssystemet ditt, helt fram til sluttbrukerne. Dette betyr at du kan dokumentere nøyaktig hva du har levert til enhver tid. Du kan også evaluere temperaturoptimaliseringen basert på en visualisering av dynamisk kalkulerte fakta og ikke en statisk modell.

Gå fra nybegynner til Heat Intelligence-mester på et blunk

 
Heat Intelligence låser opp distribusjonsnettets svarte boks. Våre tjenester er her for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av innsikten du får. Vi tilbyr et stort utvalg opplærings- og igangkjøringstjenester som vil hjelpe deg til å komme raskt i gang, og som gjør at du kan finne områder med potensielle lekkasjer, forbikoblinger, unormalt forbruksmønster, høy returtemperatur eller for å begynne å bruke dataene som grunnlag for vedlikeholdsplanene dine.