Analytics

  • Reduser kostnader
  • Målrettede investeringer 
  • Forbedret kundeservice

Det å koble data fra smarte varmemålere med fakta om fjernvarmerørene kan føre en til drastisk endring i hvordan du planlegger, drifter og vedlikeholder distribusjonsnettverket. 

Det å utnytte potensialet til dataene med varmeanalyse kan gi store potensialer for smart fjernvarme, og kan hjelpe til med å forbedre ressurshåndteringen, redusere tap i nettverket og gi en uovertruffen åpenhet om statusen mellom produksjon og forbrukeren.

Ved å analysere data fra intelligente målere vil du kunne ha en innsikt i hva det er som skjer under bakken, i tillegg til det over, hele året.

Løsningen er klar for smart fjernvarme. Det er opp til deg å ta det neste skrittet.

Heat Intelligence

Når du har en oversikt over hva som skjer under bakken…

Du vil kunne låse opp en virkelig smart fjernvarme når du er i stand til å

  • Finn varmetapet
  • Dokumenter leveringskvaliteten
  • Overvåke belastning og kapasitet
  • Identifiser hva det er som stresser nettverket
  • Ta kontakt med oss for en diskusjon om hvordan Heat Intelligence kan analysere dataene dine, og skape en åpenhet i distribusjonsnettet ditt.

Varmetap i nettverket

En kontinuerlig overvåkning gjør at du kan oppdage negative trenger eller utviklinger, slik at du kan handle raskere. Du bare definerer dine egne grenser for temperaturavvik basert på hva som er relevant for deg. Resultatet vises på kartet, og du kan handle ut fra dette. 

Hvis den målte temperaturen er lavere enn forventet, kan årsaken være et skadd servicerør eller dårlig rørisolasjon. Hvis den er høyere kan det skyldes en lekkasje eller en viderekobling.

Nettverksstatusen nå

Du kan nå se nøyaktig hvordan varmen beveger seg gjennom distribusjonssystemet ditt, helt fram til sluttbrukerne. Dette betyr at du kan dokumentere nøyaktig hva du har levert til enhver tid. Du kan også evaluere temperaturoptimaliseringen basert på en visualisering av dynamisk kalkulerte fakta og ikke en statisk modell.
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.