District Analyser

District Analyser tilbyr en enestående oversikt over de forskjellige distriktene dine med detaljert informasjon om turstrømning, forbruk og vanntap

Bruk av data til verdiskapning og oversikt

Som en del av Water Intelligence-plattformen vil District Analyser gi deg en komplett oversikt over distribusjonsnettet ditt, delt opp i distrikter. Du får en kartbasert oversikt over hele forsyningsområdet ditt delt opp i distrikter, og med informasjon om vanntap samt en intuitiv fargekoding som viser status til hvert av distriktene dine basert på forhåndsdefinerte grenser. 

For hvert distrikt får du detaljert informasjon om turstrømning, forbruk og vanntap, og dermed kan du følge utviklingen nøye over tid, rette innsatsen etter behov og handle så snart vanntapet øker i ett distrikt.

Kontinuerlig overvåkning og daglige vannbalanser gjør at du også kan oppdage mindre lekkasjer før de utvikler seg til større brudd.

Få en løpende oversikt over vanntapet

Et kart over forsyningsområdet ditt gir deg en kontinuerlig oversikt over vanntapet i hele distribusjonsnettet ditt. Intuitiv fargekoding av distriktene dine viser distriktenes status basert på dine forhåndsdefinerte grenseverdier. Dette gjør at du kan utføre en målrettet lekkasjedeteksjon, slik at du kan reagere i løpet av timer og ikke dager.

Administrasjon av distriktene dine er enkelt og rett fram. Du bare tegner opp de individuelle distriktene i ditt leveringsområde med musen. Systemet validerer datakvaliteten og minimerer faren for feil ved at hver måler bare kan være inkludert i ett distrikt.

Overvåk vanntapet ditt

Målerdata med høy frekvens og datanalyse benyttes til å beregne vannbalansene på timesbasis ved at data fra distriktmålerne på servicegrenen sammenlignes med data fra husholdningsmålerne.

District Analyser kan hjelpe deg med å bli mer proaktivt i å redusere ikke-fakturerbart vannforbruk. For hvert av distriktene dine kan du få en detaljert oversikt over det leverte og brukte volumet samt vanntapet. Du kan identifisere trender, slik som økende vanntap, tidlig, raskt se effekten av nye initiativer og enkelt sammenligne tapene i forskjellige distrikter.

Filtrer og avgrens

Velg og bytt mellom visninger basert på data fra de siste 24 timene, de siste 7 dagene, den siste måneden, eller spesifiser tidsperioden du ønsker å undersøke nærmere. 

For hvert distrikt definerer du individuelle grenser for akseptabelt vanntap og hva som skal til for å aktivere en alarm. Dette sikrer at de er i tråd med omstendigheter som befolkning, alder og tilstanden til rørene. Hvis du også har tilgang til Incidents-systemet, kan du også konfigurere alarmer slik at du blir varslet automatisk hvis vanntapet i et distrikt øker utover en forhåndsdefinert grenseverdi.

Identifiser forskjellige typer vanntap

Du kan bruke District Analyser til å finne ut hva årsaken til vanntapet er, og bruke denne kunnskapen til å prioritere og rette innsatsen din. 

Hvis vanntapet øker parallelt med det generelle forbruket, så skyldes det ofte umålt forbruk, f.eks. tyveri, manglende målere på byggeplasser eller at distriktet forsyner flere kunder enn forventet. Eller, hvis det ikke er noe samsvar mellom forbruket og vanntapet, så skyldes problemet som regel lekkasjer i hovednettet eller i servicetilkoblinger.

Tiden for lekkasjedeteksjon redusert med to tredjedeler

Med analyseverktøyet Water Intelligence har Tønder vannverk fått en markant optimalisering av lekkasjedeteksjonen i et spesielt utfordrende område. Ny innsikt gjør at vannverket kan prioritere bruken av ressurser og vedlikeholdsinnsatsen. Og i tillegg til det opplever kundene et forbedret servicenivå.

Data skaper verdi for Assens vannverk

Assens vandværk er en av testkundene som har deltatt i utviklingen av våre analyseverktøy for vannverk. De forventer å kunne forbedre kundeservice og optimalisere arbeidet som utføres for å redusere vanntapet.

"Det at vi kan utnytte dataene til fulle ved å peke ut vanntap som ikke er relatert til et problem i en husholdning gjør at vi sparer penger, samt at det gjør jobben vår enklere" sier Anne Lyndorff Hovmøller fra Assens vandværk.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smartmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer. 

Se filmen for å lære mer om vår akustisk lekkasjedeteksjon, eller les mer nedenfor.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6