Smarte vannmålere og enheter

Bygget på mer enn 30 års erfaring, våre smarte vannmålere og enheter er basert på velprøvd teknologi og representerer neste generasjon smart måling.

Selv om høy nøyaktighet er kjernen i alt vi gjør, så tilbyr våre produkter mer enn bare dataene du trenger for å kunne utføre en rettferdig og nøyaktig fakturering. Vi mener at smart vannmåling ikke bare handler om en økt nøyaktighet. Det handler også om å styrke kundeforholdet, og optimalisere driften. Om kvalitetsadministrasjon, beskyttelse av inntekter, ressurshåndtering og ikke-fakturert forbruk. Det dreier seg om å kunne ta de rette valgene og velge de rette investeringene.

Derfor skaper produktene våre ett åpent distribusjonsnettet, hele veien til sluttbrukeren. Fra husholdningsmålere og kommersielle vannmålere som nøye måler forbruket og det akustiske støynivået i rørene, for å detektere mulige lekkasjer, til fjernvarmemålere og sensorer som gir verdifull informasjon om hva det er som skjer i distribusjonsnettverket.

Kvalitet er ikke bare en prioritet for oss
Det er grunnlaget for alt vi gjør

Produksjon

Våre vannmålere er utviklet for å vare, med strenge prossedyrer for produksjon, kalibrering og testing for å sikre en konstant høy kvalitet, og en feilmargin som er tett på 0 % i hele det dynamiske området. Målerne er skreddersydde for forskjellige markeder, for individuelle kunder, og enkelte ganger også til stedet måleren skal monteres. Produksjonen er høyt automatisert, med effektiv flyt og full kontroll over sluttproduktet. Det tar bare 36 timer fra start av produksjon til produktet sendes kunden.

Mindre målere lages av miljøvennlige og holdbare komposittmaterialer, men de større målerne er laget av miljøvennlig messing eller rustfritt stål. Målernes kapslinger er vakuumforseglet og helt vanntette.

Vannkvalitet og hygiene

Sikkerhet og hygiene skal være høy prioritet både når det gjelder utvikling og produksjon.

Kamstrup vannmålere er godkjente for bruk med drikkevann, og er desinfisert, tørket og pakket i en lufttett innpakning, slik at de ikke påvirkes av miljømessig påvirkning før de tas i bruk. I tillegg tester vi hele tiden for å se hvor effektiv desinfiseringen er.

Alle disse trinnene utføres for å sikre at bare vannmålere av høyeste kvalitet forlater produksjonsanleggene våre.

Nøyaktighet til vannmålere

Nøyaktighet er grunnlaget for en rettferdig fakturering, og for at du skal kunne utnytte verdien til dataene fra dine smarte vannmålere fullt ut. Det dynamisk område blandes noen ganger sammen med nøyaktighet, slik at vannmålere med høyt dynamisk område oppfattes som mer nøyaktige enn de med lavt dynamisk område. Men selv om dynamisk område kan relateres til nøyaktighet, så er det ikke noen direkte kobling mellom de to begrepene. For å kunne ta informerte investeringsbeslutninger om vannmålere og for å få best mulig avkastning på investeringen, må vi se bakenfor mytene og fokusere på fakta.