Vann
Lekkasjedeteksjon
Ikke-fakturert vannforbruk
Trådløs måleravlesning

Investering i smart vannmåling

Oppegård kommune, Norge

Enkel måleravlesning, nye muligheter for optimering av nettverket og bedre kundeservice var hovedårsakene til Oppegård kommunes avgjørelse om å oppgradere til en framtidssikker smart måleravlesningsløsning.


Oppegård kommune er en av fem nabokommuner i en norsk allianse dannet for å investere i rundt 14 000 intelligente vannmålere og et fjernavlesningssystem. Den største bestillingen av vannmålere til dags dato i Norge. 

 
Samarbeidet oppstod som en følge av deres felles behov for en oppdatering og erstatning av de tradisjonelle mekaniske målerne med nye intelligente vannmålere.
 
Det forventes at den innovative smartmålingsløsningen fra Kamstrup vil gi store fordeler for kommunene, og deres kunder, både i dag og i framtiden.
Et hav av fordeler
I følge Hossein Karganrood, rådgiver hos Oppegård kommune, mener de at den viktigste fordelen med den nye måleravlesningen er at den er automatisk og mer effektiv, den gir bedre innsikt i kundenes forbruk og varsling om lekkasjer og brudd. 
 
Den innovative smartmålingsteknologien vil gi de dataene og kunnskapen de trenger for å kunne optimere nettverket og forbedre kundeservicen de gir.
 
"Vi ønsket å oppgradere vannmålerne våre slik at det skulle bli mulig å samle inn målerdataene eksternt for å få bedre data og kunne gi bedre service til kundene våre."

"Det rette valget for oss er en målerløsning som dekker behovene vi har i dag, i tillegg til at den også svarer til forventningene våre for framtidens teknologi. Vi mener at Kamstrup lever opp til disse forventningene med sine intelligente vannmålere". 

Hossein Karganrood, rådgiver hos Oppegård kommune

Effektiv og nøyaktig måleravlesning

I dag leser kundene av vannforbruket sitt manuelt en gang i året ved hjelp av et skjema som sendes ut av kommunen, men mange svarer aldri på dette.
 
Oppfølgingen av dette for å samle inn de manglende dataene tar mye tid og administrasjon, for ikke å glemme ulempene dette medfører for kunden. I enkelte tilfeller har ikke kommunene annen mulighet enn å fakturere basert på estimert forbruk.

Dette skaper alltid problemer med kunder som får uforventede store regninger. Spesielt i tilfeller der en ukjent intern lekkasje på eiendommen har oppstått. Resultatet er at disse tilfellene kan være svært tidskrevende.

De nye intelligente vannmålerne, Kamstrups MULTICAL® 21, vil bli lest av automatisk av fjernavlesningssystemet READy.
Dette vil ikke bare åpne for en effektiv måleravlesning, men også sikre dataene som er nødvendig for å gi kundene en nøyaktig fakturering. 
 
Kvaliteten og den kompakte størrelsen til den elektroniske vannmåleren MULTICAL® 21 kombinert med den høye nøyaktigheten igjennom hele levetiden var en viktig faktor for at kommunene valgte Kamstrup som leverandør av løsningen.

Lekkasjeprosent på 45 %

For Oppegård kommune var nettverksoptimalisering en tydelig fokusområde. Avlesningene fra 2015 viste en lekkasjeprosent i 45 % rørledningene, så behovet for en effektiv lekkasjedeteksjon var viktig. 
 
Hossein Karganrood forklarer: ”Med nettbasert avlesning av de intelligente vannmålerne kan vi oppdage lekkasjer i forskjellige områder mer systematisk, slik at vi kan stoppe lekkasjene mer effektivt.”

Innovativt samarbeid som gir fordeler både for kommunene og kundene

Bedre kundeservice
Overgangen fra de eksisterende mekaniske målerne og over til intelligente målere vil også være lønnsom for kommunens kunder. De vil slippe den manuelle avlesningen av sine målere, og de kan være sikre på at de blir fakturert ut fra et nøyaktig vannforbruk.
 
I tillegg vil Oppegård kommune, så snart de nye målerne er på plass, raskt kunne varsle kundene om lekkasjer eller brudd. Dette vil ikke bare redusere kundenes vannforbruk, men også minimere de potensielt enorme kostnadene forbundet med vannskader.


En framtidssikret målerløsning

Hossein Karganrood ser fram til å kunne se resultatet av de intelligente vannmålerne med tanke på tiden og kostnadene som kommunen vil kunne spare inn på:


"Vi forventer gode resultater med tanke på innsparingen av tid, penger og redusert lekkasje i rørene våre."

Men som en følge av prosjektets og investeringens størrelse, var det kritisk for kommunene at de tok det rette valget, både på kort og lang sikt. Hossein Karganrood forklarer:

"Det rette valget for oss er en målerløsning som dekker behovene vi har i dag, i tillegg til at den også svarer til forventningene våre for framtidens teknologi. Vi mener at Kamstrup lever opp til disse forventningene med sine intelligente vannmålere".

Om prosjektet:

14 000 MULTICAL® 21 vannmålere
READy fjernavlesingssystem
Tidsramme: 2016-2020
 
Alliansen består av fem kommuner i Oslo-regionen: Oppegård kommune, Ås kommune, Frogn kommune, Nesodden kommune og Vestby kommune.