Jordfeilsovervåkning av nettstasjoner

Første stopp på veien mot mer utnyttelse av nettet

Jordfeilmodulen for overvåkning av jordfeil på nettstasjoner er en del av Kamstrup Power Intelligence – et analyseverktøy som gir nettselskaper en bedre utnyttelse av de dataene som samles inn i AMS-systemet. Dermed får dere en løsning som både oppfyller kravene i lovverket med en gang, og som kan utvides med f.eks. avanserte analysemuligheter av energiflyten, fasefordelingen og mye mer. Alt dette er verktøy som kan effektivisere arbeidsprosessen, og gi dere mulighet til å redusere nettapet, utnytte eksisterende kapasitet bedre, lage målrettede vedlikeholdsplaner basert på data framfor teoretiske modeller, dimensjonere nye områder optimalt og følge konsekvensene av endringer på produksjonssiden helt ut til de ytterste delene av lavspenningsnettet. Kamstrup Power Intelligence er en nettbasert analyseplattform som er i konstant utvikling. Det kommer flere nye modeller hvert år, samtidig med at eksisterende moduler oppdateres med ny funksjonalitet med hyppige oppdateringer.

Utviklet i samarbeid med norske nettselskaper

Vi vet mye om hverdagen i et nettselskap, men våre kunder vet enda mer. Derfor utvikler vi våre verktøy for analyse og visualisering i samarbeid med kundene våre, slik at dere får en løsning som vil støtte opp under arbeidsprosessene. Jordfeilmodulen er resultatet av et samarbeid med flere norske nettselskaper, som har vært med helt fra starten. Ja, helt siden vi begynte å tenke på designet av løsningen, og hvilke arbeidsoppgaver den skulle løse, via betatesting og nå til slutt med den endelige løsningen.

“ Vi forventer, at vi med Kamstrups løsning kan redusere den manuelle arbeidsmengden som brukes til å finne jordfeil, da vi på kartene kan se nøyaktig hvor feilene har oppstått.”

- Lars Tønset, Prosjektleder hos Røros E-verk

Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.