Jordfeilsovervåkning med Power Intelligence

Power Intelligence er et intuitivt verktøy for overvåkning av jordfeil på nettstasjoner og i husholdninger.

Få full oversikt over jordfeil med Power Intelligence

Jordfeilmodulen i vårt analyseverktøy, Power Intelligence, gir nettselskaper den fulle oversikt over jordfeil på nettstasjoner og i husholdninger og hjelper de med å håndtere feilene raskt og med færre feltbesøk. Med jordfeilmodulen kan du finne årsaken til en jordfeil, pluss den nøyaktige plasseringen uten at du må forlate kontoret. For å gjøre hverdagen din enda lettere så inneholder verktøyet nå filtreringsmuligheter som hjelper et nettselskaps forskjellige oppgavetyper, f.eks. kundeservice, drift, vedlikehold og planlegging. Og naturligvis kan jordfeil som omfattes av REN-standarden også filtreres ut.

Vi utvikler våre verktøy for analyse og visualisering i samarbeid med kundene våre. Jordfeilmodulen er resultatet av et samarbeid med flere norske nettselskaper, som har vært med helt fra vi begynte å tenke på designet av løsningen, og hvilke arbeidsoppgaver den skulle løse. Det er din garanti for en løsning som passer til dine behov.

Finn mønsteret og ta den rette beslutningen

Jordfeilmodulen visualiserer alle jordfeil etter størrelse, lengde, hyppighet m.m. Ut fra datamønstre kan du bestemme feiltypen - f.eks. blir det lett å skille mellom tekniske og menneskeskapte feil.

På bildet vises en feil på en nettstasjon, som gjentas daglig ved solnedgang, da den skyldes gatelysene. Med denne kunnskapen kan nettselskapet rette feilen direkte i stedet for å kjøre ut til nettstasjonen og utføre feilsøking der for å finne årsaken.

Første stopp på veien mot mer utnyttelse av nettet

Jordfeilsovervåkning er en modul i Kamstrup Power Intelligence – et analyseverktøy som gir nettselskaper en bedre utnyttelse av de dataene som samles inn i AMS-systemet. Dermed får dere en løsning som både oppfyller REN-kravene med en gang, og som kan utvides med nye moduler for f.eks. analyse av energiflyten, fasefordelingen og mye mer.

Det sier norske nettselskaper om jordfeilmodulen:

“Vi forventer, at vi med Kamstrups løsning kan redusere den manuelle arbeidsmengden som brukes til å finne jordfeil, da vi på kartene kan se nøyaktig hvor feilene har oppstått.”

Lars Tønset, Prosjektleder hos Røros E-verk