Varme
Fjernvarme
Måleravlesning

Tidsbesparelse på mer enn 80 % på måleravlesningene

Tidsbesparende investering

Trådløs avlesning av varmemålere resulterer i 80 % tidsbesparelser

Takket være den trådløse avlesningen av målere, blir en ellers langtekkelig jobb nå gjort på bare noen få dager – og med mye større presisjon enn tidligere. 99,9 % av målerne leses av trådløst uten problemer.

Tjenesteleverandørens ansatte ute i felten leser av alle målerne direkte ved hjelp av små USB-måleravlesere og mini-PC-er. Byttet fra manuell til automatisk måleravlesning har ført med seg betydelige fordeler.

Måleravlesning på faste datoer

Særlig betydningsfullt er det at leverandørene av fjernvarme nå er i stand til å lese av målerne trådløst på faste datoer.

Dette betyr at uavhengig av om varmemålerne ble avlest i midten av januar eller i februar, kan avlesningen fra 1. januar legges inn med nøyaktighet i faktureringssystemet takket være det interne dataminnet, slik at det genereres en nøyaktig regning for det siste året.

Data for faste datoer betyr at man kan lage en nøyaktig årlig statistikk med forbruksdata som enkelt kan sammenlignes.  

Optimal struktur for avlesning

Selskapet har registrert betydelige tidsbesparelser ettersom den årlige avlesningssyklusen nå gjennomføres på fem dager. Dette er et tidsbesparende på mer enn 80 %!

"For mine ansatte betyr det tidsbesparelser og at de nå har en mer variert og mer ansvarlig jobb, siden de bygger understasjoner selv og deltar i vedlikehold av systemet. Høye nivåer av tilfredsheten blant mine ansatte og våre kunder er viktig for meg." 

Ernst Bauersachs, driftsleder, Westfälische Fernwärmeversorgung

Fra manuell til automatisk

Høy grad av nøyaktighet i målingene garanterer nøyaktig fakturering

Tidligere ble varmemålerne avlest på stedet av en liten hær av håndlangere, men denne metoden krevde en masse tid og innsats. Selskapet eksperimenterte med å gi kundene egne kort for måleravlesninger. Men siden bare 3/4 av kundene fylte ut kortene korrekt og returnerte dem i tide, måtte fortsatt mange målere leses av manuelt. Videre, i henhold til Bauersachs, er avlesning av målere leverandørens plikt.

Ideen om trådløs avlesning var derfor opplagt, spesielt siden 80 store kunder med effektive behovsfaktorer på mellom 200 kW og 4 MW trengte månedlige avlesninger, og deres målere ble derfor de første til å bli avlest trådløst. Kort tid etter dette tok Bauersachs beslutningen om å lese av alle varmemålerne i sitt serviceområde i det trådløse systemet, og dermed dra full nytte av automatiseringen.

Ingen måleravlesere i huset

"Det var bare fem kunder som i utgangspunktet ikke ønsket en trådløs modul. De ble derfor gitt mulighet til å fortsette med å fylle ut og sende inn måleravlesningskort. De aller fleste av våre kunder satte virkelig pris på bekvemmeligheten med trådløs avlesning. Til å begynne med lurte noen på hvordan vi kunne vite forbruket deres uten at det var noen som leste av målerne", sier Bauersachs.

Noen ganger har en kunde spørsmål om regningen sin. Tjenesteleverandøren kan da hente frem en detaljert lastprofil for spesifikke dager fra varemålerens datalogger, og gi kunden et nøyaktig svar på deres forbruk. Generelt sett har kundene reagerte positivt på trådløs måleravlesning. De trenger ikke lenger slippe måleravlesere inn i huset

sitt eller sette opp avtaler for å gjøre det. Det å få kundene til å lese av sine egne målere var alltid ment som en midlertidig løsning, fordi det er å gi kunden en plikt som egentlig ligger hos leverandøren.

Kvaliteten er verdt det

Westfälische Fernwärmeversorgung har vært en kunde av Kamstrup siden 2001. I tillegg til den enestående trådløse kommunikasjonen, setter også Bauersachs spesielt pris på den høye graden av nøyaktighet på målinger fra MULTICAL®-varmemålere, noe som garanterer nøyaktig fakturering. "Kundene våre må kunne stole på fakturaen, og for oss som leverandør er det svært viktig at vi kan demonstrere kvaliteten på varmemåleren." Bauersachs er selv ingeniør, og vektlegger ekspertisen til sine leverandører. Til slutt er det viktig at varmemålerne opprettholder sine stabile målinger selv etter flere år med drift.

Münster i Tyskland

Westfälische Fernwärmeversorgung i Münster drifter 1800 tilkoblingspunkter for fjernvarme. Siden 2011 har alle varmemålerne blitt utstyrt med trådløse moduler.

- MULTICAL 402-varmemålere 

- Trådløs avlesning via USB-målerleser og mini-PC