Eiendomsforvaltning

Vi vet at forbruksmåling bare er en av mange forskjellige områder som håndteres av din eiendomsforvaltning. Så hvorfor kan du ikke, nettopp på grunn av det, gjøre det både enklere og en måte du kan spare energi, tid og penger som du kan bruke på andre viktige aktiviteter i bedriften din?

En målerløsning for leieboere fra Kamstrup gir deg oversikten og innsikten du trenger for å kunne fakturere vann- og energiforbruket på korrekt måte i boligkomplekser og kommersielle bygninger. Svært nøyaktige og pålitelige målere kombinert med intuitiv måleravlesning gjør at du raskt kan samle inn data fra målerne ved hjelp av fjernavlesning, og deretter enkelt få overført disse dataene til den plattformen du foretrekker, når og til hvem du måtte ønske. I tillegg integreres løsningene enkelt med andre systemer, slik som faktureringssystemet ditt. Leietakerne dine vil også kunne dra fordel av en fakturering som er basert på det reelle forbruket framfor estimater, reduserte kostnader og slutt på uventede faktura.

Du kan starte enkelt, og gradvis skalere eller tilpasse løsningen etter hvert som behovene endres, uten at du må tenke på komplekse serviceavtaler med lang avtaletid. Alt du trenger er målere og systemer som du kan stole på, og et servicenivå etter dine ønsker. På denne måten vet du nøyaktig hva det er du betaler for.

Trygghet med lekkasjedeteksjon

Det skal være enkelt å finne lekkasjer, og uvanlige forbruksnivå, og dermed kan du unngå uventede kostnader. Intelligente infokoder hjelper deg med å reagere på lekkasjer raskere, og dermed unngår du unødvendige skader på bygninger og personlige eiendeler. Samtidig vil løsningen hjelpe deg med å oppdage unormale forbruksnivå, og den vil visualisere hvor det er behov for oppmerksomhet. Dette spare en del siden det ikke vil være behov for like mange kostbare renovasjoner, og du unngår problemene det er med å flytte.

Inspirasjon til smartmåling

Farvel til mekaniske målere

Det å kunne forstå de mange aspektene av hva det er som gjør en målerinvestering til en god investering er ikke enkelt. Men hvis du ser lengre enn den første store investeringen, så har du mye å vinne. Både med tanke på tidsbesparing, lavere kostnader og mindre energiforbruk. Vet du hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske måleren, og heller ønske fordelene med smartmåling velkommen?

Velkommen til en enklere arbeidsdag

Måleravlesning og fakturering er tidskrevende oppgaver for mange innen eiendomsforvaltning over hele verden. I tillegg fører lekkende kraner og lignende problemer til mange unødvendige kostnader. Så hvordan kan du gjøre jobben raskere og øke sikkerheten i den daglige driften din?

Hva andre eiendomsforvaltere sier

Med utgangspunkt i flere tiår med erfaring innen levering av vann- og strømmålere, så vet vi hvor viktig smartmåling er for eiendomsforvaltning av boliger og kommersielle eiendommer. Men ikke bare ta oss på ordet når du kan høre det fra dine kollegaer over hele verden.

EUs forordning for personvern (GDPR)

GDPR betyr at du i større grad må vurdere hvordan du samler inn, beskytter, og håndterer dataene til leietakerne. Siden det er du som arbeidet med forbruksavlesninger, så er du også ansvarlig for å sikre at målerløsningene dine er i tråd med reglene i GDPR. Derfor må du sjekke med løsningsleverandøren din for å kunne være sikker på at løsningen oppfyller kravene, og hva du skal svare hvis leietakerne dine har spørsmål om sine rettigheter.

EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED)

EED etablerer bindende tiltak for å nå målet om 20 % energieffektivitet innen 2020 (og nye 30 % innen 2030). Direktivet slår fast at individuelle målere må installeres for å sikre og vise leietakere det faktiske forbruket av energi og vann. Dette krever: Minimum årlig fakturering. + forbruksdata må være tilgjengelig to ganger i året (fire ganger i året hvis leietakerne krever det) + fakturering og faktureringsinformasjon må være tilgjengelig elektronisk.