Det er på tide å vite mer om ytelsen til bygg

Med intelligent måling kan administrasjonen av boliger og næringsarealer enkelt bli med på det grønne skiftet, og oppfylle framtidige lover og reguleringer. Med utgangspunkt i fjernavlesning er det mulig å opprettholde en komplett oversikt over vann-/varme-/kjøle- og strømforbruket.

En løsning fra Kamstrup gir en fleksibel konfigurasjon og en enkel systemintegrasjon som åpner for en nøyaktig administrasjon av byggets vann- og energiforbruk. Reell kunnskap og databasert innsikt øker effektiviteten, gjør det enklere å identifisere installasjoner med feil og sikrer en rask deteksjon av lekkasjer og overforbruk, noe som øker byggets grønne ytelse.

Automatisk datainnsamling fra målerne betyr også at kostnadsfordelingen er basert på det virkelige forbruket fremfor estimater, og det gjør prosessen med klargjøring av faktura fra beboerne, eller fordeling av kostnadene til spesifikke områder eller bygg både enklere og mer nøyaktig.

Det er på tide at du får se hele bildet. Det er på tide å vite!

Velg ditt utgangspunkt for å lære mer

Inspirasjon til smartmåling

Farvel til mekaniske målere

Det å kunne forstå de mange aspektene av hva det er som gjør en målerinvestering til en god investering er ikke enkelt. Men hvis du ser lengre enn den første store investeringen, så har du mye å vinne. Både med tanke på tidsbesparing, lavere kostnader og mindre energiforbruk. Vet du hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske måleren, og heller ønske fordelene med smartmåling velkommen?

Velkommen til en enklere arbeidsdag

Måleravlesning og fakturering er tidskrevende oppgaver for mange innen eiendomsforvaltning over hele verden. I tillegg fører lekkende kraner og lignende problemer til mange unødvendige kostnader. Så hvordan kan du gjøre jobben raskere og øke sikkerheten i den daglige driften din?

IoT eller ikke IoT?

Akkurat nå er vi på en spennende reise inn i smartmåling – med mange forskjellige kommunikasjonsalternativer å velge mellom. En av disse er tingenes internett, eller "Internet of Things" (IoT). IoT gir mange smarte svar. Men det dukker også opp mange spørsmål som må besvares før du kan bestemme om IoT er det rette for dere. Vi vil hjelpe dere med å avdekke fordelene og ulempene til de forskjellige teknologiene.