Intelligent bruk av solvarme

Trustrup-Lyngby forsyningsselskap, Danmark

Et lite forsyningsselskap med store ideer

Forsyningsselskapet for Trustrup-Lyngby byttet til nettverksavlesning av sine målere som en del av en større plan for optimalisering av driften og implementering av et intelligent energisystem basert på data.

Når den kombinerte vann- og varmeleverandøren Trustrup-Lyngby trengte nye varmemålere, valgte de å oppgradere til nettverkavlesning for å få mer oppdaterte data. Disse dataene vil bidra til optimalisering av driften, sikre maksimal utnyttelse av det nye solvarmeanlegget og være grunnlaget for et intelligent system for lagring og distribusjon av fjernvarme. Med en NetBuild-løsning fra Kamstrup kunne driftsleder Michael Christensen stole på at det nye nettverket ble etablert på en effektiv måte.

Fra "drive-by" til nettverksavlesning
I slutten av 2015 byttet forsyningsselskapet til intelligente og fjernavleste varmemålere som på samme måte som deres vannmålere ble avlest ved hjelp READy mobil avlesning. Da bestemte de også at de skulle gå over til nettverksbasert avlesning av sine vann- og varmemålere våren 2016. De valgte Kamstrups NetBuild-løsning for å få eksperthjelp til etableringen av deres ideelle nettverk for fjernavlesning.

Optimal nettverketablering

Med NetBuild kunne forsyningsselskapet utføre selve etableringen av nettet på egen hånd, mens Kamstrup kom med råd om hvor de burde plassere antenner og konsentratorer for å sikre best mulig resultat. Dette gjorde at Michael Christensen hadde kontroll på prosessen, og kunne hente hjelp der det var behov for det.

Basert på kart over området og plasseringen av målerne kunne Kamstrup komme med anbefalinger om hvor mye utstyr som burde benyttes og plasseringen av det, slik at det hverken ble tatt i bruk for mye eller for lite utstyr. "Istedenfor å prøve og feile, ga anbefalingene fra Kamstrup oss en god ide om hvordan vi kunne dekke vårt geografiske område med så få konsentratorer som mulig" forklarer driftslederen. Alt utstyr var "plug-and-play" og trengte bare å bli montert og koblet til strøm for å fungere.

Noen av antennene er plassert så høyt som 30 meter, noe som gir en rekkevidde på to til tre kilometer. På denne måten kan forsyningsselskapet nå langt utenfor de to byene, og dermed fange inn mange avlesninger som de ellers ville ha vært nødt til å kjøre rundt for å samle inn. Dette da det er svært stor avstand mellom målerpunktene i områdene som ikke er dekket av nettverket. Dette var en uventet fordel.

Nettverksløsningen og alle data "hostes" av Kamstrup, og dette er en stor fordel for Michael Christensen: "Det er ikke noen problemer og ingenting jeg trenger å bekymre meg for. Alt er under kontroll."

"All den kunnskapen vi får fra de mange målerpunktene danner grunnlaget for optimalisering av distribusjonsnettverket, produksjonen og hele systemet her på forsyningselskapet."

- Michael Christensen, driftsleder.

Stort potensiale i frekvente data

Nettverket sender data inn til forsyningsselskapet en gang i timen siden dette gir størst verdi for resten av systemet. Som et resultat har driftslederens jobb gått fra å samle inn data for fakturering, til å få så mye ut av de dataene de mottar som mulig: "All den kunnskapen vi får fra de mange målerpunktene vi har utgjør grunnlaget for optimering av distribusjonsnettverket, vår produksjon og hele systemet her på forsyningsselskapet."

Frekvente data gjør det enklere å feilsøke med tanke på lekkasje i f.eks. en kundes vannbårne gulvvarme, noe som er vanskelig å finne. Tidligere brukte Michael Christensen en elimineringsprosess som innebar utkobling av ventiler rundt omkring på gatene for å lokalisere problemet.
I dag får han fra en enkel oversikt i dataprogrammet READy Manager de detaljene han trenger for å raskt kunne reagere på lekkasjer og andre avvik. Han beskriver det som en oppgaveliste. "Nå kan vi sitte foran datamaskinen og se hvilke informasjonskoder som er listet opp og om det er noe vi må ta hånd om. Vi har den fulle oversikten til enhver tid." 

I tillegg kan dette forsyningsselskapet nå også gi kundene veiledning og besøk: "Vi kan nå ta kontakt med kundene og fortelle de hva problemet er, og hvordan det kan ordnes."

"Nå kan vi sitte foran datamaskinen og se hvilke informasjonskoder som er listet opp og om det er noe vi må ta hånd om. Vi har den fulle oversikten til enhver tid."

- Michael Christensen, driftsleder.

Intelligent solvarme

Smart varmemåling er grunnlaget for en total plan for maksimal utnyttelse av forsyningsselskapets nye solvarmeanlegg, som også vil være fordelaktig for sluttbrukeren.

Solvarmeanlegget vil dekke mer enn 30 % av den årlige produksjonen, og det forventes at det vil føre til en reduksjon på 30 % av prisen på varen, noe som vil utgjøre en årlig reduksjon på DKK 5000 for et vanlig standardhus. I løpet av vinteren vil produksjonen av fjernvarme fortsatt dekkes inn av forsyningsselskapets flisfyrte varmekjel, men med solvarme så vil de kunne spare på kostandene til flis og utvide levetiden til flisfyringsanlegget siden dette kan kobles ned flere måneder hver sommer.

Intelligente målere gjør at forsyningsselskapet tenker nytt med

tanke på produksjon, forbruk og fakturering. F.eks. i forbindelse med kjøling i perioder der det er mer solvarme tilgjengelig enn de kan bruke, som derfor vil være tapt.

Michael Christensen forklarer at de ved å øke tapene i rørnettet i stedet, går overskuddsvarmen direkte til sluttbrukerens varmeanlegg. "Kombinert med værprognosene vil vi f.eks. kunne si at i enkelte perioder så vil varmen teoretisk være gratis. Kundene kan da fylle opp plaskebassengene med varmt vann fremfor at de lar solen varme det opp. Det ville være en stor tjeneste for kundene."


Databasert integrasjon
Med andre ord er målsetningen til smart varmemåling over forsyningsselskapets nye nettverk å gjøre hele kjeden mer

effektiv, og frekvente data er grunnlaget for integrasjonen av forsyningsselskapets hele varmesystem.

"I en perfekt verden er alt koblet sammen, og alt, fra produksjon til forbruk og fakturering av varmen, blir gjort med en målsetning om at det skal være de ideelle betingelsene båe for forsyningsselskapet og sluttbrukeren. Det er ideen bak alt dette" sier Michael Christensen og forklarer videre: "Vi ser et enormt potensiale i en sammenkobling av produksjonen vår og faktureringssystemet, slik at vi alltid har kundenes forbruk i systemet. Dette er kun mulig som følge av de oppdaterte dataene som vi hele tiden mottar fra målerne."

Den forventede inntjeningstiden for hele prosjektet er syv år.

Om prosjektet:

Varmemålere: 498 MULTICAL® 402
Vannmålere: 690 MULTICAL® 21