READy

READy er en unik løsning for fjernavlesning av målere og optimalisering av distribusjonsnettverket

Måleravlesning gjort enkelt

READy er et effektivt system med høy ytelse for fjernavlesning som kan benyttes til innsamling av data fra smartmålere og enheter. Med READy kan du ta farvel med manuelle avlesninger, rapportering via internett og estimerte beregninger. Nå kan du avlese data fra målerne dine uten at du må forstyrre kundene. Du får rask og enkel tilgang til forbruksdataene du trenger for å kunne legge til rette for en rettferdig og nøyaktig fakturering, og dataene kan også benyttes til å redusere ikke-fakturert vannforbruk, optimere driften og forbedret kundeservice.

READy støtter både kablet og Wireless M-Bus, og kan benyttes til fjernavlesning av vannmålere, varme- og kjølemålere, strømmålere og trykkmålere fra Kamstrup. Systemet kan tilpasses dine behov når det gjelder innsamling av data og frekvens.  Avhengig av behovene dine så kan fjernavlesningen av målerne dine utføres på flere måter:

Du kan avlese målerne når du er på farten med READy Mobile Reading, ved at du kjører rundt i forsyningsområdet ditt. Du kan også kombinere din eksisterende Mobile Reading-løsning med små datainnsamlingsenheter plassert hos strategiske kunder eller på strategiske lokasjoner i forsyningsområdet ditt til å forbedre de vanlige avlesningene brukt til fakturering med mer detaljert informasjon. Hvis du trenger daglige eller timesbaserte verdier, kan du etablere et fast nettverk som dekker forsyningsområdet helt eller delvis med et antall datainnsamlingsenheter. Og til slutt kan du også avlese de kablede målerne dine med READy.

Et READy-system kan enkelt tilpasses til forskjellige behov, og det kan utvides etter hvert som behovene endres. Hvis du har valg mobil måleravlesning, er det derfor enkelt å oppgradere og utvide til en nettverksløsning, ett område om gangen, eller alle områder samtidig.

Hold oversikt over dataene dine

READy Manager
Håndteringen av målere og målerdata skjer i dataprogrammet READy Manager. READy Manager gir deg enkelt tilgang til dataene dine, og har et stort utvalg verktøy som gir deg en oversikt over dataene, og som hjelper deg til å utnytte de, slik at du kan være proaktiv i planlegging og det daglige arbeidet. 

Brukervennlig grensesnitt og navigering
READy Manager har et enkelt brukergrensesnitt med en startskjerm og ikonbasert navigasjon, noe som gjør programmet intuitivt og enkelt å bruke. Det er enkelt å integrere en eksisterende kundedatabase i systemet. Forbruksdata kan eksporteres til faktureringssystemet ditt, eller en e-postadresse, etter behov. Enten manuelt eller via automatiserte kommandoer.

Datasikkerhet

For å sikre en høy datasikkerhet blir datakommunikasjonen fra hver Kamstrup-måler kryptert med en individuell AES 128-biters kryptering. Dette betyr at forbruksdataene fra måleren bare kan dekrypteres av en tilordnet READy Manager, og av mobile enheter som er autorisert til det av READy Manager.

Krypteringsnøkkel blir lastet inn i READy Manager automatisk via en sikker forbindelse til My Kamstrup, og dette sikrer at du mottar de rette nøklene. Nye målere blir automatisk tilgjengelig i READy Manager. I tillegg lagres måleravlesningene sikkert hos Kamstrup via vår hosting-løsning. Vi har en ISO 27001-sertifisering innen IT-sikkerhet.

Fjernavlesing av målere gjør at de ansatte er sikre

Vitens, The Netherlands

Et nylig pilotprosjekt har hjulpet vannselskapet Vitens med å sikre tryggheten til sine feltansatte når de skal lese av vannmålere i områder som er farlige eller vanskelige å lese av. Med fjernavleste smartmålere og en drive-by-løsning kan måleravlesningen nå utføres fra bilen, og på få sekunder.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6

Du er kanskje også interessert i…