Spare kunder penger og sikre et optimalt system for fjernvarme

Optimalisering av varmeenergi

Den mest solide typen varmemåler på markedet for store forbrukere

Niels Ladefoged fra Viborg Fjernvarme Danmark er et levende bevis på at det alltid er en bedre løsning. Han har i en årrekke aktivt bidratt til forskning og utvikling av Kamstrups produkter ved å komme med ønsker, behov og sitt samarbeid. Og folk lytter til Niels Ladefoged, som har vært i fjernvarmebransjen i mer enn 25 år og jobber som en servicetekniker i en målerpark bestående av 7838 installasjoner.

Niels Ladefoged har jobbet hos Viborg Fjernvarme siden 1996. I 2000 la han den første steinen for total fornyelse av målerparken – et prosjekt som hentet inn Kamstrup som leverandør av varmemålere.

Store forbrukere av varme fortjener mer

Det var derfor naturlig at Viborg Fjernvarme i 2009 ble blandt de

første til å installere den nyeste varmemåleren fra Kamstrup, MULTICAL 801, hos deres store forbrukere.

MULTICAL 801 skiller seg ut som den mest solide målertypen på markedet. Både når det kommer til funksjoner og design, er denne måleren skreddersydd for det industrielle og kommersielle segmentet, som vanligvis krever svært robust utstyr.

"MULTICAL 801 er perfekt for våre s tore kunder", sier Niels Ladefoged. "Denne typen forbrukere har ofte automatisering av bygningene, og vil dra nytte av å trekke varmemålerne, og dermed varmforbruket, inn i kontrollsystemet. De må betale for varmeforbruket på en månedlig basis, og siden denne måleren har rom for to kommunikasjonsformer, kan både de og vi samle inn data fra måleren, selv

om de kanskje leser den av via LON til CTS og vi over radio."

Denne måleren har også en bakgrunnsbelyst skjerm – en liten detalj Niels Ladefoged setter stor pris på: "En måler som dette er sjelden plassert på et sted hvor denne funksjonen ikke er hjelpsom! MULTICAL 801-energimåleren passer våre store forbrukere perfekt."

Så langt har MULTICAL 801 blitt installert hos en håndfull store forbrukere.

Energiveiledning

Av de 14 ansatte i Viborg Fjernvarme, jobber to med energirådgivning. Mye av denne rådgivningen er basert på informasjon fra varmemålerne. I Viborg leses målerne av hver måned, og ved avvik fra normale forbruksmønstre vil kunden motta et skriftlig tilbud om energirådgivning.

"Hvis vi kan senke returtemperaturen med bare én grad, vil vi oppnå en årlig besparelse på nesten 30 000 euro." 

Niels Ladefoged, servicetekniker hos Viborg Fjernvarme

Alle funksjoner utnytte

Mer analysedata sikrer bedre registrering av avvik og minimerer tapet i nettet

Viborg Fjernvarme er faktisk en av de tjenesteleverandørene som utnytter alle funksjonene til varmemålerne. Grunnen er enkel: Jo mer data du får analysert, desto bedre og raskere er du i stand til å oppdage avvik og minimere tap i nettet. Alle målerne i private husholdninger er derfor bestilt med timebasert loggføring, så dataen for forbruket kan analyseres hver time.

Tariff legger grunnlaget for besparelser

Målet er å oppnå besparelser – for driften og for kundene. Viborg Fjernvarme har besluttet at alle pålagte energibesparelser må oppnås i eget nett, noe som er grunnen til at hele systemet trenger litt trimming.

I en rekke år har tariff-funksjonen i målerne blitt brukt for en tariff på returtemperaturen som et økonomisk insentiv. Dette har ikke bare en

på kundenes bevissthet rundt energi og økonomi, men også på driften. "Hvis vi kan senke returtemperaturen med bare én grad, vil vi oppnå en årlig besparelse på nesten 30 000 euro", forklarer Niels Ladefoged. Han utfyller uttalelsen ved å gi et eksempel på en stor kunde som måtte gjøre en ekstra betaling på 240 000 euro, på grunn av for lav delta T. To år senere, da kunden hadde optimalisert sine installasjoner for oppvarming, fikk kunden 107 000 euro tilbake.

Privat radionettverk

Viborg Fjernvarme kan enkelt få tilgang til store mengder forbruksdata fordi de fleste av målerne i nettet er utstyrt med en radiomodul og leses av ved hjelp av tjenesteleverandørens eget radionettverk. "Opprinnelig var målerne utstyrt med et telefonmodem, men avhengigheten av teleleverandøren var

av og til en hindring. I dag har vi vårt eget radiobasert nettverk.

Programvaren for avlesning av målerne, som er koblet sammen i radionettverket, er plassert på Viborg Fjernvarmes egne servere, og de håndterer selve systemet. "Jeg hadde ansvaret for å implementere systemet – en spennende, men også krevende prosess", sier Niels Ladefoged. "Vi utvider regelmessig systemet, og det er derfor logisk at vi håndterer det selv. Og når målerne er på plass går alt automatisk for seg, uten at vi trenger bryte inn."

Fremtiden vil være bærekraftig

Viborg Fjernvarme brukte å få all varmeenergien sin levert fra Viborg Kraftvarme A/S (Viborg CHP), men det er nye planer for fremtiden. Et anlegg for avfallsforbrenning er planlagt, og det forventes å kunne produsere det som utgjør 50 % av Viborg Fjernvarmes varmesalg. 

Fjernvarme i Viborg i Danmark

Årlig varmesalg på ca. 200 000 MWh

Distribusjonssystem på 293 km
7838 Installasjoner
Omtrent 500 store/industrielle kunder

Prosjekt:

- Total fornyelse av flåten med varmemålere

- Varmemålerne MULTICAL 801, MULTICAL 601, MULTICAL CDE

- Radiobasert avlesning av alle varmemålere

- Drift håndteres av Viborg fjernvarme


Tidsramme: 2000 og 2009
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.