Vatten
Automated Meter reading (AMR)
Kostnadshantering

Returflöde

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att lokalisera och stoppa förorening på grund av för snabbt returflöde

Returflöde

Kostnader för returflöde

Antal returflöden (incidenter/år)
* (Kostnader för identifiering av problem (SEK/incidenter)
+ Kostnad för felsökning (SEK/incidenter))

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme

Minimera vattenförluster

Skydda avkastningen med noggrann mätaravläsning

Förknippade beräkningar

Returflöde

Kostnader för returflöde

Antal returflöden (incidenter/år)
* (Kostnader för identifiering av problem (SEK/incidenter)
+ Kostnad för felsökning (SEK/incidenter))

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required