Vatten
Smart mätning
Mätaravläsning

Kundengagemang

Automatisk avläsning av mätare gör det möjligt att övervaka och visualisera förbrukningsmönster för dina kunder

Kundengagemang

Potentiellt affärsvärde

Uppskattat värde för förbrukningsövervakning (SEK/år)
* Uppskattat antal intresserade användare (förbrukare)

* Förnamn är obligatoriskt
* Efternamn är obligatoriskt
* E-post är obligatoriskt
*Företag är obligatoriskt
* Postnummer är obligatoriskt
* Stad är obligatoriskt
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required

Bevispunkter

Det handlar om att göra förbrukningen synlig

Vattenbolaget i Strib, Danmark

En digital framtid för vattenbolag, idag

Är du beredd att skörda fördelarna?

Förknippade beräkningar