Smarta vattenmätare och enheter

Baserat på mer än 30 års erfarenhet bygger våra smarta vattenmätare och enheter på beprövad teknik och representerar nästa generation av smart mätning.

Samtidigt som precision är kärnan i allt vi gör, erbjuder våra produkter mer än de data som behövs för att du ska kunna genomföra en rättvis och korrekt fakturering. Vi tror att smart vattenmätning inte bara handlar om ökad noggrannhet. Det handlar även om att stärka kundrelationerna och optimera driften. Om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och vattenförluster. Det handlar om att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Därför skapar våra produkter transparens i distributionsnätet, hela vägen till slutanvändarna. Från hushållsmätare och kommersiella vattenmätare, som noggrant mäter förbrukningen och akustiska ljud i rören för att upptäcka möjliga läckage, till områdesvattenmätare och givare som tillhandahåller värdefull information om vad som pågår i distributionsnätet.

Kvalitet är inte bara en prioritet
Det är vår grundpelare

Produktion

Våra vattenmätare är framtagna med strikta produktions-, kalibrerings- och testprocesser för att säkerställa en konsekvent hög kvalitet och en felmarginal nära 0 % i hela dynamiska området. Mätarna är skräddarsydda för olika marknader, till enskilda kunder och ibland även för platsen där mätaren ska installeras. Produktionen är högautomatiserad med ett resurssnålt flöde och ett fullständigt kontrollerat punkt-till-punkt flöde. Det tar endast 36 timmar från att produkten påbörjas tills att den levereras till kunden.

Mindre mätare är tillverkade av miljövänlig och hållbar komposit. Större mätare är tillverkade av miljövänlig mässing eller rostfritt stål. Mätarna är vakuumförseglade och helt vattentäta.

Vattenkvalitet och hygien

Därför är säkerhet och hygien högprioriterade områden när vi utvecklar och producerar våra smarta vattenmätare.

Våra vattenmätare är godkända för användning med dricksvatten och de är desinfekterade, torkade och paketerade i lufttäta förpackningar så att de inte utsätts för någon påverkan från omgivningen, tills dess att de tas i bruk. Dessutom utför vi kontinuerliga tester för desinfektionseffektivitet.

Alla dessa steg utförs för att säkerställa att endast digitala vattenmätare av högsta kvalitet lämnar våra produktionsanläggningar.

En vattenmätares noggrannhet

Precision ligger till grund för rättvis fakturering och användning av det fulla värdet av data från dina smarta vattenmätare. Det dynamiska området misstas ibland för precision. En vattenmätare med ett högt dynamiskt område betraktas som mer exakt än en mätare med ett lågt dynamiskt område. Trots att det dynamiska området är relaterat till precision finns det ingen direkt koppling mellan de båda begreppen. För att fatta välgrundade beslut om din vattenmätningsinvestering och få ut mesta möjliga av den måste du se bortom denna myt och se till fakta.