Lösning för akustisk läckagedetektering levererade värde redan från dag ett

Akustisk läckagedetektering, Vattenförlust, Förbättrad effektivitet

Söderhamn Nära gick från ett dyrt, tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering med möjlighet att prioritera sina insatser. Trots att planen mot timvärden och analys är fyraårig, levererade den nya lösningen bokstavligen redan från dag ett och kunskapen och förståelsen ökar hela tiden.

Varje år går 400 000 m3 vatten förlorat på vägen till Söderhamn Näras kunder – detta motsvarar en vattenförlust på 20 %. För att försöka minska förlusterna, påbörjade bolaget driftsättning av en ny smart mätningslösning, som gör det möjligt att detektera läckage i rören via akustisk läckagedetektering.
 
Enligt Robin Lindberg, Projektledare vid Söderhamn Nära AB, har läckagedetekteringen hittills varit en mödosam och utdragen uppgift. Om de misstänker ett läckage, går de från ventil till ventil för att lyssna efter läckaget och stänger av område för område för att verifiera deras antagande. Områden med plaströr är särskilt problematiska. “Med vår traditionella utrustning är det inte möjligt att höra läckage i plaströr. Det är nästan omöjligt att hitta läckaget, såvida det inte kommer upp till ytan.” Vattenförlust utgör en utmaning speciellt i städerna. Här sker läckagen huvudsakligen i de större rören och kan uppgå till 30 m3 per timme. “Att hitta ett läckage kan ta alltifrån några dagar till flera år,” säger Henrik Inancsi, Mätvärdesadministratör hos Söderhamn Nära AB.
  
Idag använder sig bolaget av sina nya smarta mätare, flowIQ® 2200 i kombination med analysverktyget Leak Detector för att identifiera vilka adresser som är mest relevanta att besöka och åker sedan dit för att verifiera det möjliga läckaget. Som ett resultat är insatserna mycket mer riktade, vilket säkerställer en effektiv användning av resurser.

Verktyg för daglig drift

Robin Lindberg och Henrik Inancsi upplevde båda en brant inlärningskurva i sitt arbete med Leak Detector, som nu är en del av deras dagliga arbete. För tillfället har de 15-20 adresser i sin observationslista, där de följer utvecklingen av ljudnivåerna noggrant. “Vi har lärt oss att urskilja de olika ljudkurvorna. I början gav vi oss ut för att kontrollera alla mätare som detekterade ett oväntat ljud. Med hjälp av ljudmönstret kan vi se om det är ett faktiskt läckage eller något annat.” I flera fall visade sig orsaken vara en värmepump eller en avfuktare i ett tvättrum. 

Vid 5-10 liter i timmen, var ett läckage i ett badrum för litet för att mätarens normala läckagelarm skulle upptäcka det. Men tack vare att den akustiska läckagedetekteringen i de nya mätarna är väldigt känslig, kunde läckaget detekteras och vattenbolaget kunde informera kunden om detta. I den andra änden av skalan, gick vattenförbrukningen vid en adress plötsligt från 0 till omkring 5 000 liter per timme en lördagskväll. Kunden informerades under måndagsmorgonen och upptäckte efter detta en öppen ventil som hade resulterat i en förlust på 300 m3 på 1½ dag.

Lokala hjältar

De nya mätarna har hittat ungefär 100 läckage inuti bostäder och fastigheter i Söderhamn enligt Henrik Inancsi. “Hittills har vi ringt 50-60 samtal gällande incidenter såsom läckage, rinnande toaletter och trädgårdsslangar som har lämnats på. Alla incidenter är baserade på infokoder från READy eller ljudmönster i Leak Detector.” Han säger att vissa kunder är misstänksamma till en början eftersom de själva inte har upptäckt något avvikande, men när de har kontrollerat möjliga läckage så ringer de ofta upp igen och är tacksamma. “Vi förhindrar inte bara möjliga indirekta skador från ett långvarigt läckage. Kunderna slipper även betala för vatten de inte använder. Detta ligger till grund för goda kundrelationer, vilket är viktigt för oss.”

Den nya lösningen har även väckt positiv uppmärksamhet från kollegor inom den svenska energiverksamheten och media. “Det är många fler som pratar om lösningen och ställer frågor än för 6 månader sedan – och vi delar gärna med oss av vår upplevelse eftersom vi vet att lösningen fungerar,” säger Robin Lindberg.

Första läckaget upptäcktes efter en timme

Granitvägen är ett bra exempel på den förbättrade läckagedetekteringen. Där hittade man ett läckage efter att ha arbetat med Leak Detector i bara en timme och ett besök på adressen bekräftade det som lösningen hade indikerat. “Vi lyssnade på ventilen och när vi stängde av den, försvann ljudet. Enligt korrelatorn fanns läckaget 4 meter från väggen,” förklarar Robin Lindberg. Den exakta storleken på läckaget är okänt, men kan vara omfattande eftersom det föreligger mitt i staden och nära vattenreservoaren där vattentrycket är högt.

Misstänkt läcka i ett utmanande område

Ett annat exempel är Tremyravägen, där man upplever ett ökande problem med ett läckage som fortfarande är olöst. “Vi tror att det finns ett läckage men vi har inte kunnat verifiera det. Kunden har inte varit hemma och vi har inte kunnat hitta ventilen.” Fallet är utmanande eftersom fastigheten är ett av 10-15 hus i ett område med brant och en terräng med myrmark, vilket gör området svåråtkomligt för maskiner. Trots detta känner sig Robin Lindberg säker: “Ljudnivån leder oss i rä tt riktning. Vi måste bara försöka igen.”

På rätt väg

För Söderhamn Nära ligger fokus nu på att byta ut de sista mätarna och detta är det nästa steget på vägen mot målet som de förväntas nå inom 3-4 år. “Vårt mål är att ha timvisa mätningar från alla mätare och att även lägga till områdesmätare, så att vi kan implementera fler analyser av zoner med högre upplösning om några år,” säger Robin Lindberg.

När alla mätare levererar timvärden, kommer de enorma mängderna data tillhandahålla en mycket bättre grund, inte bara för läckagedetektering och service till våra kunder, utan även för investeringar i underhåll och förvaltning av tillgångar. “Ju flera mätare vi installerar, desto större kunskap kommer vi att ha om trender och säsongsbetonade variationer och desto mer effektivt kommer systemet att vara. Det är då vi kommer att se det fullständiga värdet av våra data. Vi är ett litet bolag och måste göra allt stegvis, men vi är definitivt på rätt väg.”

Om projektet

•  Tidslinje: Från den 1 augusti 2019 och pågående

•  Mätarpunkter: 6 000. Ungefär 1 600 är smarta vattenmätare från Kamstrup     
    – av vilka 800 är flowIQ®2200 med integrerad akustisk läckagedetektering

•  Lösning: READy Fixed Network med timvärden och drive-by. Hostad av Kamstrup

•  Analys: Leak Detector

Du kanske också är intresserad av...

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.