Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation Gå till Instruktionsfilmer

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

Läckagedetektering baserat på akustiska ljud

Läckagedetektering är för många bolag ofta både komplext, tidskrävande och dyrt – särskilt i servisledningar. Med akustiska ljuddata från dina vattenmätare kan du enkelt prioritera dina insatser och optimera läckagedetekteringen. Den senaste generationen Leak Detector har en intuitiv visualisering och analyserar ljuddata från flowIQ® 2200 vattenmätare. Baserat på en avancerad algoritm identifierar systemet de mätare med högst risk för läckage så att du kan verifiera och åtgärda dessa istället för att söka efter dem i blindo.

Med snabbare och effektivare läckagedetektering kan du minska dina kostnader per identifierat läckage och du kan enkelt identifiera vilka platser du bör prioritera för att minska din vattenförlust. Detaljerad kunskap om högriskinstallationer med möjliga läckage och det övergripande tillståndet i ditt distributionsnät möjliggör även att prioritering av dina dagliga insatser baserat på var och när dessa kommer att generera störst värde.

Identifiering av högriskinstallationer

Leak Detector hjälper dig att söka efter läckage på ett målinriktat sätt. Baserat på en avancerad algoritm tolkar systemet automatiskt ljuddata över tid och identifierar vilka mätare som utgör högst risk för läckage. Det gör att du kan ägna mer tid åt att verifiera potentiella läckage medan systemet övervakar distributionsnätet åt dig.

Du kan också göra egna analyser med hjälp av olika filter, intuitiv färgkodning och ljudkurvor som ger dig en översikt över ljudet som registreras av mätarna.

Visualisering av ljuddata

När du väljer en eller flera mätare på kartan gör grafer så att du kan titta närmare på ljudutvecklingen. Detta gör att du kan vidta åtgärder direkt när ljudet når en kritisk nivå och hjälper dig även att separera ljudet från cirkulationspumpar och annat från ljud från faktiska läckor.

Du kan också korrelera ljuddata från flera mätare för att söka efter likheter, vilket kan vara tecken på läckage i distributionsnätet.

Håll dig uppdaterad

Få en kort sammanfattning av de viktigaste upptäckterna på Leak Detectors instrumentpanel eller skapa automatiserade rapporter för mätare med ökade ljudnivåer eller ovanlig utveckling som du bör titta närmare på.

Du kan också spara information om bekräftade läckage eller andra ljudkällor i Leak Detector för framtida referens. Informationen kommer sedan att anonymiseras och användas av Kamstrups data scientists för att optimera Leak Detectors algoritm och göra den ännu effektivare.

flowIQ® 2200

Smarta vattenmätare med akustisk läckagedetektering

Med flowIQ® 2200, får du kompromisslös noggrannhet, toppmodern akustisk läckagedetektering, stöd för fjärravläsning och en en möjlighet att hantera andra intelligenta funktioner i en överlägsen mätare med upp till 16 års livslängd.

flowIQ® 2200 arbetar åt dig för att detektera möjliga läckage i serviceanslutningarna och distributionsnätet. Mätaren övervakar ljudmönster, vilket gör det möjligt för dig att identifiera högriskinstallationer.

Akustisk läcksökning hjälper Novafos att lokalisera läckage

Novafos, Danmark

Med hjälp av akustiska brusdata från deras flowIQ® 2200-vattenmätare, kan Novafos nu utnyttja Kamstrups programvara Leak Detector för att lokalisera läckage i servisledningar.

Söderhamn Nära räddar kunderna från vattenskador

Söderhamn Nära AB, Sweden

Idag använder Söderhamn Nära AB smarta flowIQ® 2200-mätare i kombination med analysverktyget Leak Detector för att identifiera och verifiera möjliga läckage. Den smarta mätningslösningen med akustisk läckagedetektering möjliggör riktade detekteringsinsatser vid specifika platser, vilket säkerställer effektiv användning av resurser. Hittills har vi hittat fler än 100 läckage i våra servisledningar eller inuti bostäder och fastigheter, bara i Söderhamn.

Konfiguration för framgång

Så att du kommer igång på bästa möjliga sätt. Du kan välja mellan olika alternativ beroende på hur mycket stöd och utbildning du behöver.

Detta utbud varierar från en standardmässig konfiguration och introduktion, till servicepaket där vi övervakar ditt distributionsnät och tillhandahåller en lista över möjliga läckage för vidare utredning. Om du själv vill hantera den dagliga verksamheten, erbjuder vi även utbildning för att se till att du har den kunskap som krävs för att kunna detektera läckage på egen hand.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6