Leak Detector

Med Leak Detector kan du lokalisera läckage i servisledningar och distributionsnätet baserat på akustiska ljud

Läckagedetektering baserat på akustiska ljud

Det kan vara svårt att detektera läckage och det kan finnas flera orsaker till ett läckage. Med akustiska ljuddata från dina vattenmätare, kan du nu detektera läckage på ett helt nytt sätt. Analysmodulen Leak Detector gör det möjligt att lokaliserade läckage i serviceanslutningarna och distributionsnätet, baserat på akustiska ljudnivåer som registreras av flowIQ® 2200-vattenmätare. Detta innebär att du kan spendera din tid på att åtgärda läckage, istället för att leta blint efter dem.

Leak Detector ger dig en kartbaserad översikt över ditt försörjningsområde och visar dina mätare med intuitiv färgkodning som representerar ljudnivån som registreras av varje mätare och diagram visualiserar utvecklingen över tid. Allt detta gör att du enkelt kan identifiera högriskinstallationer där förhöjda ljudnivåer indikerar möjliga läckage eller rörbrott. 

Med en snabbare och mer effektiv läckagedetektering kan du minska dina kostnader per identifierat läckage och snabbt identifiera de lågt hängande frukterna för att minska din vattenförlust. Detaljerad kunskap om högriskinstallationer med möjliga läckage och det övergripande tillståndet i ditt distributionsnät möjliggör även att prioritering av dina dagliga insatser baserat på var och när dina insatser kommer att generera störst värde.

Tänk om dina mätare kunde höra vad du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta mätare arbeta åt dig för att hjälpa till att lokalisera läckage och skapa transparens i ditt distributionsnät. Som ett finmaskigt nätverk av läckloggers, övervakar flowIQ® 2200-mätarna ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka möjliga läckage.

Se filmen för att ta reda på mer om vår akustiska läckagedetektering eller klicka på länken nedan för att läsa mer.

Identifiering av högriskinstallationer

Hitta högriskinstallationer med hjälp av kartan i Leak Detector, där färgkodning ger en översikt över ljudnivån som registreras av varje mätare. Intuitiv filtrering låter dig ta bort mätare med låga ljudnivåer och fokusera på de med högst risk för läckage. Du kan även korrelera data från en mätare med data från andra mätare för att leta efter liknande mönster som kan indikera en läcka i distributionsnätet.

Du kan hålla dig uppdaterad genom automatiska rapporter som ger dig en översikt över alla mätare med förhöjda ljudnivåer eller meddelar dig om en ovanlig utveckling kräver din uppmärksamhet.

Visualiserade data från dina vattenmätare

När du väljer en eller flera mätare, visualiserar diagram det registrerade akustiska ljud över tid, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen. Detta gör att du kan agera direkt när ljudet når en kritisk nivå och hjälper dig att urskilja mätare med en ljudnivå som orsakas av ett läckage från mätare där ljudet orsakas av något annat, såsom en cirkulationspump.

Du kan även lägga till kommentarer till varje mätare för att lagra information om bekräftade läckage. Du kan även ”snooza” mätare med återkommande höga ljudnivåer som inte orsakas av läckage. Leak Detector visar även om en mätare har en aktiv infokod.

Ökad transparens

Med Leak Detector kan du öka transparensen i ditt försörjningsområde. Du kanske till och med kan skjuta upp investeringar i underhåll, renoveringsarbeten eller extra kapacitet baserat på ökad kunskap om tillståndet i ditt distributionsnät. 

En minskad vattenförlust sänker dina driftkostnader i och med att du distribuerar mindre vatten och begränsar dina kostnader för att uppfylla lagkrav och miljömål. Tidig detektering av läckage begränsar även följdskador och gör det möjligt att tillhandahålla en mer proaktiv service till dina kunder, t.ex. genom att varna dem om potentiella läckage.

flowIQ® 2200

Smarta vattenmätare med akustisk läckagedetektering

Med flowIQ® 2200, får du kompromisslös noggrannhet, toppmodern akustisk läckagedetektering, stöd för fjärravläsning och en en möjlighet att hantera andra intelligenta funktioner i en överlägsen mätare med upp till 16 års livslängd.

flowIQ® 2200 arbetar åt dig för att detektera möjliga läckage i serviceanslutningarna och distributionsnätet. Mätaren övervakar ljudmönster, vilket gör det möjligt för dig att identifiera högriskinstallationer.

Hitta läckage i servisledningar

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I ett bostadsområde från 70-talet med höga läckagenivåer, misstänkte VandCenter Syd läckage i servisledningarna, men saknade rätt verktyg för att kunna hantera problemet. Efter att ha installerat Kamstrups nya vattenmätare flowIQ® 2200 med integrerad, akustisk läckagedetektering och med hjälp av appen Leak Detector, kunde de snabbt precisera högriskområden och identifierade sex läckage som annars aldrig skulle ha hittats.

Titta på vår video för att sekundcaset.

Söderhamn Nära räddar kunderna från vattenskador

Söderhamn Nära AB, Sweden

Idag använder Söderhamn Nära AB smarta flowIQ® 2200-mätare i kombination med analysverktyget Leak Detector för att identifiera och verifiera möjliga läckage. Den smarta mätningslösningen med akustisk läckagedetektering möjliggör riktade detekteringsinsatser vid specifika platser, vilket säkerställer effektiv användning av resurser. Hittills har vi hittat fler än 100 läckage i våra servisledningar eller inuti bostäder och fastigheter, bara i Söderhamn.

Konfiguration för framgång

Så att du kommer igång på bästa möjliga sätt. Du kan välja mellan olika alternativ beroende på hur mycket stöd och utbildning du behöver.

Detta utbud varierar från en standardmässig konfiguration och introduktion, till servicepaket där vi övervakar ditt distributionsnät och tillhandahåller en lista över möjliga läckage för vidare utredning. Om du själv vill hantera den dagliga verksamheten, erbjuder vi även utbildning för att se till att du har den kunskap som krävs för att kunna detektera läckage på egen hand.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6