READy

READy är en unik lösning för fjärravläsning av mätare och optimering av distributionsnätet

Få grepp om dina mätaravläsningar

READy är en effektiv lösning för fjärravläsning av intelligenta värmemätare. Du får snabb och enkel åtkomst till dina förbrukningsdata och systemet ger dig åtkomst till verktyg för analys och optimering av ditt distributionsnät.

Kamstrups READy stödjer både trådlös avläsning samt och mätaravläsning i ett trådbundet M-Bus-system. Beroende på dina behov kan fjärravläsningen av dina mätare med ett READy automatiskt mätaravläsningssystem utföras på två olika sätt.

Du kan fjärravläsa dina mätare med READy Mobile Reading via din mobiltelefon, när du kör runt i ditt försörjningsområde. Du kan även välja att avläsa dina mätare automatiskt på daglig basis eller timbasis via ett nätverk med en eller flera fasta datainsamlingsenheter.  Ett READy-system från Kamstrup kan lätt justeras för att uppfylla olika behov och systemet kan expanderas i takt med att dina behov ändras. Om du har valt mätaravläsning via mobila enheter är det enkelt att uppgradera och expandera till ett nätverk - ett område i taget eller alla områden på en gång.

Oavsett om du väljer en lösning för avläsning via mobil eller nätverk får du direkt tillgång till support, och mätdata lagras säkert hos Kamstrup.

Digitalisering levererar mätbara resultat

”Genom att optimera vår nätverksdrift har vi över de senaste åren sparat 2 500-3 000 MWh – det är ungefär 2,5 % – och minskat förluster i rörledningarna med 12 %,”

Marc Roar Hintze, VD, Assens Fjärrvärme.

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme, Denmark

Ett gemensamt fokus på bästa möjliga resursanvändning och god kundservice utgjorde grunden för samarbetet om READy-nätverket för avläsning av vatten- och värmemätare mellan de två allmännyttiga bolagen. Förutom att kostnaderna för att upprätta det trådlösa nätverket halverades ledde samarbetet också till att lösningens fördelar fördubblades.

“Små bolag måste vara smarta”

Överkalix kommun, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerar traditionell avläsning via fast nätverk av sina värme- och vattenmätare med innovativ avläsning via drive-by-teknik med hjälp av sopbilen. Resultatet blir en effektiv mätaravläsning till minimala kostnader och med få resurser. Lösningen skapar en stor potential som grund för framtida optimering.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6