Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

Få grepp om dina mätaravläsningar

READy är en effektiv lösning för insamling och åtkomst till omfattande och tillförlitliga data om din värme- och kyldistribution till slutanvändare och deras förbrukning.

Lösningen inkluderar flera olika alternativ för fjärravläsning av dina mätare, som kan kombineras och ersättas med andra för att passa både aktuella och framtida behov. Gemensamt för alla alternativ är en effektiv insamling av data och att de enskilda krypteringsnycklarna säkerställer säker dataöverföring.

När data har samlats in gör READy det enkelt att komma åt, navigera och agera på insamlade data. Lösningen erbjuder många funktioner, bland annat organisering av data i grupper och presentation av data i tabeller, grafer och rapporter samt händelseavisering via e-post, sms och varningssymboler.

READy tillhandahåller även verktyg för dataanalys och daglig verksamhet inklusive ett smidigt dataflöde med andra delar av din verksamhet, som till exempel automatiska import- och exportjobb. Du kan också skapa dina egna exportformat och få API-åtkomst till dina data.

Beroende på dina önskemål levereras READy antingen som en lokal eller hostad lösning. Om du väljer en hostad lösning lagras mätdatan säkert hos Kamstrup. Om du väljer en lokal lösning lagras mätdatan lokalt på din egen dator. Det är även möjligt att låta Kamstrup hantera hela driften av READy.

Datainsamling med READy

Utforska utbudet av datainsamlingsalternativ tillgängliga för READy.

Nätverksavläsning

Kommunikationsinfrastruktur för avläsning via fast nätverk 

Automatisk fjärravläsning av mätare ger dagliga värden och timvärden för bättre optimering.

Läs mer

Trådbunden avläsning

Idealiskt när det inte är möjligt med trådlös anslutning

Trådbunden mätaravläsning. Robust fjärravläsningssystem.

Läs mer

Digitalisering levererar mätbara resultat

”Genom att optimera vår nätverksdrift har vi över de senaste åren sparat 2 500–3 000 MWh – det är ungefär 2,5 % – och minskat förlusterna i rörledningarna med 12 %”

Marc Roar Hintze, vd, Assens fjärrvärme.

Driftoptimering och förbättrad kundservice med fjärravläsning

Assens Forsyning och Assens Fjernvarme, Danmark

Ett gemensamt fokus på bästa möjliga resursanvändning och god kundservice utgjorde grunden för samarbetet om READy-nätverket för avläsning av vatten- och värmemätare mellan de två allmännyttiga bolagen. Förutom att kostnaderna för att upprätta det trådlösa nätverket halverades ledde samarbetet också till att lösningens fördelar fördubblades.

Små bolag måste vara smarta

Överkalix Värmeverk, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerar traditionell avläsning via fast nätverk av sina värme- och vattenmätare med innovativ avläsning via drive-by-teknik med hjälp av sopbilar. Resultatet är effektiv mätaravläsning med minimala kostnader och resurser – och stor potential som grund för framtida optimering.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6