Det är dags att lära oss mer om byggnadsprestanda

Med intelligent mätning är det enkelt för förvaltare av bostäder och kommersiella fastigheter att stödja den gröna övergången och leva upp till aktuella och framtida lagkrav. Baserat på fjärravläsning på distans, är det möjligt att bibehålla en fullständig översikt över vatten-, värme-/kyl- och elförbrukningen.

En lösning från Kamstrup erbjuder flexibel konfiguration och en enkel systemintegration som möjliggör noggrann hantering av byggnadernas vatten- och elförbrukning. Verklig kunskap och databaserade insikter ökar energieffektiviteten, vilket förenklar identifiering av felaktiga installationer samt säkerställer snabb läckagedetektering eller överdriven förbrukning, vilket ökar byggnadens gröna prestanda.

Automatisk insamling av data från mätarna innebär också att kostnadsfördelningen är baserad på den faktiska förbrukningen istället för på uppskattningar, vilket gör processen av att förbereda fakturor för hyresgästerna eller att fördela kostnaderna till specifika områden eller byggnader både enklare och mer korrekt.

Det är dags att få den fullständiga bilden. Det är dags att veta!

Välj ditt område för att ta reda på mer

Smart mätningsinspiration

Hejdå mekaniska mätare

Det är inte så lätt att förstå de många aspekterna som utgör en bra mätarinvestering. Men om du ser bortom storleken på den initiala investeringen kan du vinna mycket när det gäller att spara tid, pengar och energi. Vet du varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning?

Välkomna en enklare arbetsdag

Mätaravläsning och fakturering är tidskrävande uppgifter för flera fastighetsförvaltare runt om i världen. Läckande vattenkranar och liknande problem orsakar alldeles för många onödiga kostnader. Hur kan du påskynda arbetet med vattenförlust och göra din dagliga verksamhet mer säker?

IoT eller inte IoT?

Just nu befinner vi oss alla på en spännande resa inom smart mätning med flera olika kommunikationsalternativ att välja mellan. En av möjligheterna är Internet of Things (IoT). IoT tillhandahåller flera smarta svar. Men tekniken ger även upphov till en del frågor som du bör ta ställning till för att ta reda på om IoT är rätt för dig. Vi hjälper dig att upptäcka fördelarna och nackdelarna med olika teknologier.