Fjärravläsning av smarta vattenmätare

Utöver den tid du kan spara, jämfört med om du avläser dina mätare manuellt, hjälper fjärravläsning dig att eliminera risken för felavläsning, tidskrävande uppföljningar och uppskattade beräkningar. Du får enkel och säker åtkomst till mätdata – utan att behöva störa slutanvändarna. Fjärravläsning av mätare ökar kvaliteten på dina data och gör det även enklare för dig att analysera data så att du kan fördjupa dig i förbruknings- och försörjningsdata från avläsningar som görs samtidigt. Med frekventa mätdata kan du utvärdera effekterna av dina förbättringar och identifiera fel snabbare, istället för bara en gång per år!

Det behöver inte vara svårt att komma igång med fjärravläsning. Vi erbjuder ett stort urval av automatisk mätaravläsning och smarta mätsystem som sträcker sig från handhållna enheter eller drive-by-lösningar, till fasta nätverk med data som samlas in dagligen, per timme eller med fem minuters intervall – tillsammans med användarvänliga datahanteringsprogram.

Välj rätt kommunikationsteknologi

Det finns ett antal kommunikationsteknologier tillgängliga för fjärravläsning av mätare och utvecklingen går hela tiden framåt. Olika teknologier fungerar bra för olika syften och ditt val av kommunikationsteknologi ska uppfylla dina behov.

Klicka vidare för att ta reda på mer om vad du ska överväga innan du väljer en kommunikationsteknologi.

Fjärravläsning av mätare påverkar värdet av dina data

Det talas mycket om värdet av data. De flesta är överens om att (mer frekventa) mätdata är en del av lösningen på branschens utmaningar eftersom de ger dig ökad insikt. Men datan ger dig mervärde först när du använder den. Så vad kan ditt bolag vinna på genom att arbeta mer proaktivt med mätdata? Hur ska du räkna ut det värde som mätdata kan medföra för att motivera investeringen?

Genom att använda fakta och siffror från ditt dagliga arbete på bolaget får du en uppfattning om vilken potential som skulle kunna ligga framför dig.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta vattenmätare arbeta för att hjälpa dig att lokalisera läckage och skapa en unik transparens och förståelse förditt distributionsnät. Ett finmaskigt nätverk av läckage detektorer i flowIQ® 2200-mätarna övervakar ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka läckage innan det blir problem.