Nätanalys för det digitala bolaget

Alla pratar om data. Och som ett kraftbolag kan det hända att du redan har data i överflöd. Låt oss utnyttja dem!

Varje dag kopplar allt fler kunder in sina elbilar och monterar solpaneler på sina hustak samtidigt som nätets infrastruktur stadigt föråldras. På samma gång står bolagen inför allt större press att bli mer effektiva på alla nivåer, att både spara energi och driva nätet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Självklart utan att tumma på den leveranskvalitet som ett modernt samhälle kräver.

Så tänkt dig vad det kommer att innebära att kunna jämna ut nätverksbelastningen och enkelt identifiera tekniska förluster och orsaken bakom dem. Tänkt dig vilka möjliga besparingar du skulle kunna göra genom att utnyttja din utrustning till fullo och kunna minska och rikta dina investeringar i nya kablar och transformatorer. Med intelligenta analysverktyg är allt detta fullt möjligt.

Förvaltning av tillgångar i digitaliseringsåldern

Vår analysplattform är utformad för att ge dig detaljerad kunskap om vad som pågår under marken, även i de yttersta områdena av ditt lågspänningsnät. Kamstrups Power Intelligence adderar intelligens till data från smarta mätare och nätstationer och ger dig värdefull kunskap i ett intuitivt användargränssnitt och öppnar upp för intelligent förvaltning av tillgångar.

Med Power Intelligence kan du börja analysera, förstå och tolka data. Maskininlärning och AI omvandlar ”big data” till värdefull kunskap. Plattformen blir allt smartare över tid, i och med att mängden data ökar och mönster bildas, vilket gör det möjligt att upptäcka trender och göra förutsägelser. Oavsett om du vill hålla koll på vad som pågår i ditt distributionsnät just nu eller börja skapa hypoteser och simulera olika scenarier, t.ex. en ökning av förnybar produktion eller ett nytt nätområde, ger Power Intelligence dig funktioner som gör att du kan driva din verksamhet mer effektivt, göra intelligenta investeringar och minska underhållskostnaderna.

Hur fungerar det?

Power Intelligence korrelerar mätdata från bostäder och nätstationer med tekniska data om dina fysiska tillgångar, såsom kablar och transformatorer.

Plattformen Power Intelligence är modulär och webbläsarbaserad. Varje modul hanterar ett specifikt problem, såsom överbelastningar i kablar och nätstationer, strömkvalitet eller spänningsflöden (som lätt utsätts för oregelbundenheter i och med att decentral kraftproduktion ökar). Du kan lätt anpassa Power Intelligence efter dina behov, genom att välja motsvarande moduler. Service- och programvaruuppdateringar är inkluderade i modulpriset.

Du kan lätt komma åt våra analysverktyg och dina andra Kamstrup-applikationer via MyKamstrup-portalen – på alla enheter, när du vill och var du vill.

Träffa Incidents – din digitala assistent dygnet runt

Incidents är ditt distributionsnäts vakthund. Det håller ett öga på ditt nät när du inte gör det och meddelar dig, via e-post eller textmeddelande, om det finns något som kräver din uppmärksamhet. För att du ska kunna agera snabbt visas händelserna på en karta för maximal översikt och du kan enkelt sortera dem, hantera dem och se om de har hanterats. Detta hjälper dig att upptäcka oregelbundenheter tidigare, hantera dem snabbare och minska den potentiella skadan.

Larmen är 100 % anpassningsbara i och med att de är baserade på tröskelvärden som du ställer in i Power Intelligence-moduler. Detta säkerställer att du endast tar emot relevanta meddelanden och att ditt distributionsnät övervakas precis på det sätt som du skulle vilja göra.