Värmelösningar

Allt eftersom den globala efterfrågan på energi och urbanisering fortsätter att öka, håller fossila bränslen på att uttömmas och de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för energiproduktionen stiger alltmer. Detta påskyndar behovet av att inte bara minska förbrukningen, utan att även förbättra och effektivisera sättet på vilket energi produceras, hanteras och distribueras. 

Som ett resultat av detta, förväntas bolagen bli mer energieffektiva och samtidigt optimera sin verksamhet, öka kostnadseffektiviteten och tillhandahålla bättre service åt slutanvändarna. Smart mätning är en central del av lösningen, eftersom du inte kan optimera det du inte mäter. Frekventa och noggranna mätdata ger försörjningsföretaget insikt i realtid om deras distributionsnät, slutanvändarna och de byggnader som de försörjer.

Vilket är ditt nästa steg?

Ditt nätverk rymmer en mängd möjligheter för att optimera din verksamhet. Intelligenta mätare och fjärravläsning tillhandahåller grunden för den datainsamling som behövs för att uppfylla denna potential.

Frekventa avläsningar från dina data hjälper till att optimera och skapa transparens i ditt nätverk.

Smart värmemätning från Kamstrup

Inspiration för ett optimerat nätverk

Värde av data

Du kan inte optimera det du inte mäter. Data från intelligenta mätare och fjärravläsning kan tillhandahålla transparens och insikt.

Ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.
Den enda frågan är - vilka fördelar behöver din verksamhet nu - och i framtiden?

NÄSTA steg

Ditt distributionsnät
Din översikt
Ditt värde

När du tänker på alla nya krav och utmaningar kan det hända att du ser på din leveransverksamhet med en gnutta ångest. Eller så ser du fantastiska möjligheter för att skapa nytt värde. 

Oavsett vart du är på väg eller vilka ambitioner du har för ditt bolag, är ditt nästa steg alltid det viktigaste steget.

Den energieffektiva värmeförsörjningen

Fjärrvärme står inför en ny verklighet i energibranschen - en verklighet där smarta mätare utgör grunden för hög energieffektivitet genom att tillföra databaserad kunskap till fjärrvärme. 

Ladda ned vår vitbok och ta en närmare titt på vad som kännetecknar det intelligenta energisystemet och utforska vikten av effektivitet och transparens – hela vägen till slutanvändaren.