Det är dags att lära oss mer om fjärrvärme

Uppvärmning och kylning av byggnader är ett av de mest energiintensiva kraven i vårt samhälle. Att uppfylla klimat- och effektivitetsmål för uppvärmning och kylning kräver en hållbar strategi som kombinerar en ökad användning av förnybar energi, samtidigt som man säkerställer försörjningssäkerheten.

För att kunna optimera de befintliga fjärrvärmenäten för högre effektivitet och för att integrera ett växande antal fluktuerande värmekällor i distributionsnätet, krävs exakt kunskap. Verklig kunskap baserad på pågående insikter i flöde, temperatur och den faktiska systemkapaciteten. Verklig kunskap om hur man underhåller och utnyttjar tillgångarna på bästa möjliga sätt.

Oavsett om det handlar om att hantera eller förutspå produktionen eller att känna till exakt hur låg temperatur du kan hantera i distributionsnätet, tillhandahåller intelligenta mätningslösningar och frekventa data den kunskap och de verktyg som behövs för att ansluta data genom hela värdekedjan. Dessutom kan du använda kunskapen i det dagliga arbetet och för långsiktig planering och underhåll.

Det är dags att sättet optimera hur man producerar, hanterar och distribuerar energi. Det är dags att veta!

Inspiration för ett optimerat nätverk

E-bok om fjärde generationens fjärrvärme

 

Vi gör en djupdykning i hur fjärrvärme kan vara nyckeln till en grön övergång, värdet av smarta mätdata, integration mellan olika energikällor samt hur digitaliseringen leder sektorn in i den fjärde generationen.

Låt oss utforska fördelarna med fjärrvärme.

Värde av data

Du kan inte optimera det du inte mäter. Data från intelligenta mätare och fjärravläsning kan tillhandahålla transparens och insikt.

Ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.
Den enda frågan är - vilka fördelar behöver din verksamhet nu - och i framtiden?

NÄSTA steg

Ditt distributionsnät
Din översikt
Ditt värde

När du tänker på alla nya krav och utmaningar kan det hända att du ser på din leveransverksamhet med en gnutta ångest. Eller så ser du fantastiska möjligheter för att skapa nytt värde. 

Oavsett vart du är på väg eller vilka ambitioner du har för ditt bolag, är ditt nästa steg alltid det viktigaste steget.

Den energieffektiva värmeförsörjningen

Fjärrvärme står inför en ny verklighet i energibranschen - en verklighet där smarta mätare utgör grunden för hög energieffektivitet genom att tillföra databaserad kunskap till fjärrvärme. 

Ladda ned vår vitbok och ta en närmare titt på vad som kännetecknar det intelligenta energisystemet och utforska vikten av effektivitet och transparens – hela vägen till slutanvändaren.