Dataanalyser för smart vattenmätning

Du har mätarna, du samlar in data och räknar av förbrukningen – och sedan? 

Det värde du kan få ut från en smart mätare är mycket mer än att enbart använda data som underlag för rätt debitering. Utmaningen har hittills varit att nyttja dess fulla potential, men med rätt verktyg kan du göra just detta och omvandla dina mätdata till värdefull kunskap.

Ta nästa steg och utnyttja ditt distributionsnät fullt ut med Kamstrups analysplattform Water Intelligence, som på ett enkelt sätt hjälper dig att gå från tanke till handling. 

Water Intelligence är en modulbaserad plattform där du kan välja vilka moduler du vill inkludera beroende på dina behov. Dina mätdata organiseras, visualiseras och analyseras automatiskt för att ge dig en total överblick över ditt distributionsnät och ger dig detaljerad kunskap som hjälper dig att bättre kunna prioritera dina insatser avseende läckagedetektering, minskning av vattenförlust och händelsehantering.

Leak Detector

Med Leak Detector kan du göra följande:

  • Hitta möjliga läckage i dina servisledningar och i distributionsnätet
  • Minska mängden vattenförlust
  • Utnyttja Leak Detectors instrumentpanel och inbyggda algoritmer för att bättre prioritera dina resurser
  • Få en kartbaserad översikt över ditt distributionsnät för att utföra mer genomgående analys av distributionsnätet

Ta kontakt och låt oss diskutera hur Leak Detector kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.

District Analyser

Med District Analyser kan du göra följande:

  • Få en översikt över din vattenförlust indelad enligt dina distrikt
  • Få insikt i varje enskilt distrikt
  • Konfigurera KPI:er för att spåra utvecklingen av vattenförlusten i dina distrikt
  • Lägga till anteckningar för att hålla reda på händelserna i dina distrikt

Ta kontakt och låt oss diskutera hur District Analyser kan analysera dina data och skapa transparens i ditt distributionsnät.

Hur mätaravläsning påverkar värdet av dina data

Frekventa mätaravläsningar ökar det potentiella värdet av dina mätdata. 

Water Intelligence kan användas av bolag som läser av sina mätare via READy Mobil avläsning eller ett READy-nätverk. Baserade på drive-by-avläsningar varannan månad, kan de stödja ditt dagliga beslutsfattande. Ju oftare du läser av dina mätare, desto mer värde kan du generera när det gäller att optimera din drift och minska mängden ofakturerat vatten och vattenförluster.

Tänk om dina mätare kunde höra det som du inte kan se?

Nu kan du låta dina smarta vattenmätare arbeta för att hjälpa dig att lokalisera läckage och skapa en unik transparens och förståelse förditt distributionsnät. Ett finmaskigt nätverk av läckage detektorer i flowIQ® 2200-mätarna övervakar ljudet i distributionsledningarna och servisledningarna för att upptäcka läckage innan det blir problem.

Minimera vattenförlust

Vattenförlust kan vara flera saker. Smart mätning hjälper dig identifiera och hantera olika typer av vattenförluster och det är ett effektivt verktyg för att bekämpa läckorna. 

Se vår film om sambandet mellan ofakturerat vatten och smart mätning eller klicka vidare för att läsa mer.