Vatten
Kommunikationsteknologier
linkIQ
M-Bus
NB-IoT
LoRaWAN

Kommunikationsteknologier

Det finns ett antal tillgängliga kommunikationsteknologier för fjärravläsning, inklusive välkända M-Bus-baserade protokoll och nya IoT-teknologier. Olika teknologier fungerar bra för olika syften och ditt val av kommunikationsteknologi ska uppfylla dina behov. Gemensamt för alla kommunikationsteknologier som finns tillgängliga idag – nästa generations, traditionella eller en kombination av dessa – är att alla representerar ett verktyg för att nå slutmålet snarare än ett mål i sig.  

Innan du väljer en lösning behöver du definiera vilka affärsbehov - lösningen ska stödja.

Tänk igenom dina krav på batterilivslängd, datafrekvens, nätverkets räckvidd och om du endast behöver data som underlag till fakturering eller även till analys och optimering av din verksamhet. Hur vill du spendera dina resurser? Vill du ha fullständig kontroll över ditt nätverk? Eller föredrar du att lämna över ansvaret för din infrastruktur till en industriexpert och istället ägna dig åt din kärnverksamhet?

En överblick på teknologierna

Olika teknologier fungerar bra för olika syften och ditt val av kommunikationsteknologi ska uppfylla dina behov. Nedanför hittar du en jämförelse av de mest populära teknologierna och hur de uppfyller olika behov inom smart mätning i ett nätverk som består av mätare med en förväntad batterilivslängd på 16 år.

Låt oss bryta ner det

Hur arbetar vi med IoT?

Vattenmätare med Sigfox-kommunikation En smart vattenmätare utformad för Sigfox

Med en ny version av MULTICAL® 21 presenterar Kamstrup den första smarta mätaren, som kombinerar den exakta precisionen av ultraljudsmätteknik med toppmodern Sigfox-baserad kommunikation, som finns tillgänglig i Europa.

Den nya mätaren kommer att vara av intresse för vattenbolag som vill grunda sin smarta mätstrategi på en IoT-infrastruktur – antingen för affärsbehov eller som en del av en övergripande Smart City-strategi.

Utvecklad för ett stort projekt till vattenbolaget Water Link i Antwerpen, så representerar nya MULTICAL® 21 en ny och innovativ, men beprövad och testad lösning som tar IoT inom smart vattenmätning från teori till konkret verklighet.

Water-link i Antwerpen valde Sigfox Sigfox var det perfekta valet för Antwerpen i Belgien

Att ha kunna styra sitt eget nätverk, minska sina kostnader och förbättra kundservicen var kraven för Water-link i Antwerpen, då de uppgraderade till nästa generations IoT-baserade lösning för vattenmätning som drivs av Sigfox, Hydroko och Kamstrup.

“Eftersom vi kombinerar mätarna med en smart ventil, var vi övertygade om att SIGFOX skulle vara det bästa alternativet för oss. Kamstrup är en föregångare inom IoT-lösningar för intelligent vattenmätning och de tillhandahåller den flexibilitet och driftskompatibilitet som vi behöver.” Kurt De Nies, projektledare vid Water-link.

“När vi beräknade det finansiella värdet för denna investering, blev fördelarna med Kamstrups mätare allt viktigare. Vid låga flöden är Kamstrups mätare väldigt exakta, så vattnet som vi sparar blir en viktig faktor när det gäller kalkylen för avkastning på investering,” förklarar De Nies.

NB-IoT-test i Spanien NB-IoT-test i Spanien

Tillsammans med Vodafone utför vi ett NB-IoT-fälttest för det spanska vattenbolaget Global Omnium, Aguas de Valencia Group, i Valencia.

Mätarna som används i detta test är vattenmätarna MULTICAL® 21 och flowIQ® 2103 med NB-IoT. Mätarna avläses automatiskt via NB-IoT-nätverket som drivs av Vodafone och data hanteras i READy Manager, Kamstrups hanteringssystem för mätdata.

NB-IoT-test i Chile NB-IoT-test i Chile

I samarbete med Huawei och Telefónica utför vi det första NB-IoT-försöket i Latinamerika för det chilenska bolaget Essbio. 

Målet är att göra det möjligt för kunderna att få tillgång till sin dagliga förbrukning, underlätta korrekt fakturering, undvika förbrukningsuppskattningar och att upptäcka läckage och andra oregelbundenheter.

Nästa generations intelligenta mätningslösningar skapar gott affärssinne

Water-link vattenbolag, Antwerpen, Belgien

När beslutet fattades att uppgradera till nästa generations intelligenta lösningar för vattenmätning, hade Water-link i åtanke att kunna styra sitt eget nätverk, minska kostnaderna och förbättra kundservicen.

70 % färre antennutplaceringar

DIN Forsyning, Danmark

Med hjälp av den nya avläsningsmetoden linkIQ®, kunde DIN Forsyning minska antalet nödvändiga antennutplaceringar avsevärt i staden Esbjerg. Fälttestet uppfyllde bolagets höga förväntningar och har banat väg för enklare arbetsrutiner, bättre service till kunderna och en mer effektiv bolagsverksamhet.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6